Jak se píše slovo vzpomněla?
Slovo zapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl, pomněnka) se vždy píše s „mn“, tedy zapomněl, nikoli zapoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu zapomněla, zapomněli, zapomněly (nikoli zapoměla, zapoměli, zapoměly). Nedokážu pochopit, jak je možné, že jsi na to zapomněl.Tvary vzpomněl, zapomněl a připomněl píšeme vždy s mně. Pomoci si můžeme delšími variantami zapomenul, vzpomenul a připomenul, ve kterých se N také nachází. Se skupinou mně píšeme také slovo pomněnka. u něj nám se správným pravopise může pomoci fakt, že souvisí se slovem vzpomínka, které N také obsahuje.Slovo zapomněl patří do skupiny slov, ve kterých se musí psát skupina mně. Jasné pravidlo, proč je ve slově právě tento pravopis, není. Musíme si to tedy zapamatovat a hlavně nezapomínat. Pomůckou pro vás může být toto: Tam, kde je souhláska n, nebo ň v jiném tvaru slova nebo ve slově příbuzném, píše se -mně-.

Jak se správně píše Pomněnka : Spojení se základovým slovesem mnít, kde je skupina –mn-, se však už dnes běžným uživatelům či žákům nevybavuje, proto doporučujeme si psaní slov zapomněl, vzpomněl, domněnka a pomněnka zapamatovat.

Jak se píše slovo domněnka

Slovo, o kterém je řeč, se správně píše s ustálenou skupinou MNĚ. Jedinou spisovnou variantou je tak tvar domněnka. Podobně je to pak i se slovy zapomněl, vzpomněl, připomněl a pomněnka. Pomůckou nám může být to, že si připomeneme sloveso domnívat se, které také obsahuje skupinu MN.

Proč se píše tamější : Při psaní přídavného jména označujícího jev, který se týká určitého konkrétního místa, můžeme zaváhat: Píše se správně tamější, nebo tamnější Jak už vyplývá z nadpisu tohoto příspěvku, pravopisně „korektní“ je tvar tamější. Nejedná se totiž o druhý stupeň slova „tamní“, ale o slovo přímo odvozené od výrazu „tam“.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.

Si je tvar zvratného zájmena a pojí se se slovesy. Zpívat si, kreslit si Jsi je tvar slovesa být ve smyslu existovat (2. osoba jednotného čísla).

Kdy se píše mě a mně

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.1) Pozor na výjimky

Začneme pěkně zostra. Naprostým evergreenem mezi češtinářskými chybami je slovo „výjimka“, které se rozhodně nepíše „vyjímka“. Přestože se na tuto chybu upozorňuje velmi často, z prostředí internetu ani tištěných dokumentů nemizí.Slova píšeme zvlášť, jako dvě samostatná slova, tedy vždy: prosím tě. Nejedná se o ustálení spojení a zájmeno vedle slovesa můžeme klidně zaměnit za jiné, např. prosím vás, prosím ji apod. Jiné je to u výrazů, které spřežkou jsou, např.: odnaproti, doleva, například, najisto apod.

Jak ukazuje už nadpis tohoto příspěvku, slovo nezapomněl, podobně jako příbuzná slova (vzpomněl, připomněl, pomněnka) se vždy píše s „mn“, tedy nezapomněl, nikoli nezapoměl. Totéž samozřejmě platí i u ostatních tvarů typu nezapomněla, nezapomněli, nezapomněly (nikoli nezapoměla, nezapoměli, nezapoměly).

Jak se píše slovo mění : Z hlediska pravopisu je důležité, že v tomto slově a samozřejmě i ve všech slovech příbuzných píšeme -mě-, nikoli -mně-, tedy změna, změnit, nikoli zmněna, zmněnit. Další obvyklá spojení: změna času na letní (nikoli zmněna času na letní)

Jak se píše tamější nebo tamnější : Tamější, nikoli tamnější (pravopis)

Co to je tamější

Přídavným jménem tamější označujeme všechno to, co se týká nějakého místa, které je od nás více či méně vzdáleno a vzdálenost daného místa se obvykle vyrozumívá z kontextu. Máme např. věty: Evropskou jadernou jedničkou je Francie. 58 tamějších jaderných elektráren pokrývá přibližně 3/4 energetické spotřeby státu.

Nahraďte v každé větě zájmeno já zájmenem ty.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně.

Co jsi dělal nebo co si dělal : JSI či SI Jana Skřivánková: Ve Vaší větě je správně JSI, jedná se o tvar slovesa být pro 2. osobu čísla jednotného v přítomném čase.