Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ?
Předpokladem přihlášení klienta do ePortálu ČSSZ pomocí datové schránky je fungující Informační systém datových schránek (ISDS). Informace o plánovaných odstávkách ISDS jsou uveřejněny na webových stránkách Informačního systému datových schránek.Do ePortálu se můžete přihlásit dvěma hlavními způsoby: prostřednictvím Národní identitní autority (NIA) prostřednictvím datové schránky eportal.cssz.cz Získáte možnost tiskopisy vyplnit a také odeslat online příslušné OSSZ nebo ČSSZ. Často řešené tiskopisy můžete zařadit mezi své oblíbené .Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která pojištěncům poskytne přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně jejich dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění.

Jak komunikovat s ČSSZ : lze zasílat:

  1. do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo.
  2. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

Jak zjistit kolik mám odpracovaných let

Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zdarma vypracuje informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje doby zaměstnání, tedy pojištění potřebné pro přiznání důchodu.

Kde najdu identifikátor datové schránky : Co je ID datové schránky kód, který má přidělen každá schránka a který slouží k její identifikaci. Svůj identifikátor datové schránky najdete v sekci informací o schránce.

Prvním krokem je online podání přihlášky do registru zaměstnavatelů na webu ČSSZ, což musíte provést nejpozději do 8 dnů od nástupu prvního zaměstnance. Po registraci obdržíte variabilní symbol zaměstnavatele, který využijete při další komunikaci s ČSSZ.

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).

Jaký důchod má člověk který nikdy nepracoval

Člověk, který nikdy nepracoval, nemá nárok na starobní důchod.Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248

800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

S úřadem už v dnešní době nemusíte jednat jen osobně nebo skrze poštu. Ke komunikaci můžete využít internet – stačí si pořídit datovou schránku nebo elektronický podpis. Některé záležitosti můžete vyřídit i v portálu občana, do kterého se přihlásíte pomocí e-identity.

Co dělat když nemám odpracováno 35 let : Pokud vám do celkového počtu 35 odpracovaných let chybí byť jen několik dní, nemáte na důchod nárok. Z pohledu zákona se má za to, že jste odpracovali pouze 34 let. V takovém případě je nejlepším řešením pracovat o něco déle, abyste počet odpracovaných let zaokrouhlili a dosáhli zákonem požadované doby.

Co se počítá do odpracovaných let : Do doby pojištění se počítá součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených. Do doby pojištění se nepočítají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání a mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Jak zjistím prihlasovaci udaje do datové schránky

Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek. Při přihlášení oprávněné osoby do schránky FO nebo PFO přes Identitu občana mohou být žadateli vydány okamžitě, a to tak, že jsou mu zobrazeny na obrazovku.

Od České pošty, s.p. jste zřejmě obdrželi obálku se žlutým pruhem, obsahující přístupové údaje k Vaší datové schránce. Ty jste si mohli také vyzvednout po návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) prostřednictvím tzv. aktivačního portálu, v některých případech i nechat zobrazit na obrazovku portálu.Oznámit změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo jiného zaměstnavatele můžete osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, nebo můžete oznámení poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem případně jej doručit prostřednictvím …

Jak nahlásit nástup do zaměstnání : Zaměstnavatel je povinen o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.