Jak se stát pilotem balónu?
Zkoušky pro nejběžnější pilotní průkazy stojí od 45 000 CZK do 300 000 CZK. Pokud se rozhodnete pro průkaz dopravního pilota, cena se může pohybovat i okolo 1 000 000 CZK. Konečná suma vždy závisí na konkrétní letecké škole, typu letadla a absolvovaných kurzech a licencích.Obvykle se stačí přihlásit do aeroklubu, kterých jsou po celé České republice desítky, a projít leteckým výcvikem. Výcvik obnáší minimálně 15 letových hodin, přičemž 10 z nich je nutné vykonat s instruktorem ve dvojím řízení. Součástí je také teoretická a praktická zkouška.Praktický výcvik: Po vybrání letecké školy absolvujete samotný praktický pilotní výcvik. Ve výcviku musíte nalétat minimálně 20 hodin. Radiotelefonní průkaz: Před prvním sólovým letem budete muset absolvovat zkoušku u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pro získání omezeného nebo všeobecného průkazu radiotelefonisty.

Co musí splňovat pilot : Pro soukromé i obchodní piloty. Patří mezi základní požadavky pro získání pilotní licence. Na základě zdravotní prohlídky je pilotovi vystaveno Osvědčení o zdravotní způsobilosti pilota (Medical Certificate).

Kolik si vydělá pilot

Kolik vydělává Pilot v České republice Pokud se podíváme na Pilot platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 284 400 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 23 700 Kč za měsíc, 5 925 Kč za týden nebo 148,13 Kč za hodinu.

Na jakou školu jít Když chci být pilotem : ČVUT je jediná vysoká škola v ČR která umožňuje integrovaný výcvik ATPL(A), který je upřednostňován leteckými dopravci. Obor je tříletý a forma studia prezenční. Absolventi mají při úspěšném dokončení studia nárok na akademický titul Bakalář (Bc.).

Pro pilotní povolání budete potřebovat především znalosti z matematiky a angličtiny- z toho vychází nejlépe střední škola technického směru nebo gymnázium. Podmínkou je maturita. Získávat potřebné kvalifikace můžete až od 18 roků, létat na větroni však můžete v Aeroklubu již od patnácti.

Cena pilotního výcviku pro získání pilotního průkazu ATPL(frozen) je přibližně 1 500 000,- Kč včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty palivové a přistávací poplatky, které se mohou lišit pro každý jednotlivý výcvik a dosahovat přibližně 10% ceny výcviku.

Jak dlouho studuje pilot

Obor je tříletý a forma studia prezenční. Absolventi mají při úspěšném dokončení studia nárok na akademický titul Bakalář (Bc.). Po dokončení studia mohou absolventi pokračovat na magisterský studijní obor Provoz letecké dopravy, který je společný pro všechny bakalářské obory s leteckým zaměřením.Mladým kopilotům se tak roční fixní plat zdvojnásobí na 50 000 eur (1,3 milionu korun) a kapitáni si polepší o 33 procent na 100 000 eur ročně (2,6 milionu korun). Mírně se jim zvedne i celková mzda a dohodnuta byla i další navýšení v průběhu roku, cituje z podkladů tarifní komise agentura DPA.Kurz zahrnuje 45 hodin teoretické přípravy a 50 hodin letecké přípravy (držitelé pilotního průkazu ULL si může uplatnit 10 % svého náletu na ultralightech, nejvýše však 10 hodin). Cena pilotního výcviku pro licenci PPL(a) je v rozmezí 100 000 Kč – 300 000 Kč.

Průměrný plat dopravního pilota se v Česku pohybuje kolem 120 tisíc korun, nováčci však musejí počítat se značně nižšími příjmy, ze kterých je nutné splácet také náklady na výcvik.

Co musím vystudovat na pilota : Na Katedře letecké dopravy v bakalářském studiu je možné studovat obory Profesionální pilot, Letecká doprava a Technologie údržby letadel. Následně je možné pokračovat v magisterském studiu v oboru Provoz a řízení letecké dopravy, přičemž na tento obor lze navázat i v doktorském studiu.

Kolik si vydělává pilot : Pro profese Piloti eviduje úřad práce 5 volných pracovních míst v 4 nabídkách práce firem. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 96000 do 116000Kč. Celkem 5 historických nabídek je přístupných po přihlášení.