Jak se uplatňuje Školkovné?
V daňovém přiznání bude letos napsoaledy na školkovné řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy.Kdo může školkovné uplatnit

Jako příklad lze uvést rozvedeného rodiče, který plní vyživovací povinnost a nežije s dítětem ve stejné domácnosti. Slevu může uplatnit i prarodič či manžel prarodiče (nevlastní babička či děda), pokud mají dítě v péči nahrazující rodičovskou péči a žijí s ním v jedné domácnosti.Školkovné, neboli slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení je možné využívat již od roku 2014 a je její princip je poměrně jednoduchý. Zaplacené školkovné je možné přímo odečíst od vypočtené daně z příjmů a získat jej tak zpět ve formě daňového přeplatku v rámci ročního zúčtování nebo daňového přiznání.

Kolik se plati za statni Skolku : Měsíční úplata za předškolní vzdělávání se ve státních školkách obykle pohybuje v rozmezí 200 až 1200 Kč. K tomu je potřeba připočítat stravné, které zahrnuje oběd a svačinky, a je zpravidla ve výši 35 až 45 Kč na den.

Co musí obsahovat potvrzení o Školkovném

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení v roce nebo doklad o zaplacení nemá žádný předpisem daný vzor, musí obsahovat jméno dítěte, jméno rodiče uplatňujícího slevu a celkovou částku výdajů zaplacených v daném roce na umístění dítěte v předškolním zařízení.

Kolik je Skolkovne 2024 : Poplatníci už od roku 2024 nebudou mít možnost uplatnit slevu na dítě umístěné v mateřské škole. Takzvané školkovné se ruší stejně jako sleva na studenta ve výši 4 020 korun ročně. U slevy na manželku/manželku došlo ke zpřísnění pravidel (viz níže).

14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné).

Ceník školkovného je platný do 29.2.2024.

Od 1.3.2024 se navyšuje školkovné pro kategorii mladších dětí, plošně, pro všechny typy docházky o 300 Kč. Pro kategorii starších dětí, plošně, na všechny typy docházky o 800 Kč.

Co se dělá u zápisu do školky

K zápisu do školky nejsou potřeba žádné zvláštní náležitosti. Školka od vás bude vyžadovat občanský průkaz, rodný list dítěte nebo jiný doklad, pokud nemáte české státní občanství. Po příchodu do vámi vytipované školky ústně zažádáte o zařazení vašeho dítěte. Vedoucí pracovník tento váš požadavek zaprotokoluje.@poupe Ano, dítě, které v následujícím školním roce dovrší 6 let, neplatí úplatu za předškolní vzdělávání. Platí pouze mladší a děti s OŠD – odkladem školní docházky.Výše slevy za rok 2023 činí: 15 204 Kč ročně za první dítě, 22 320 Kč ročně za druhé dítě, 27 840 Kč ročně za třetí a každé další dítě.

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně. Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Kdy je zapis do školky 2024 : Vlastní zápis na mateřských školách se bude konat v termínech 13.-14.5.2024.

Co by mělo umět dítě při zápisu : Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců. Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození. Mělo by zvládnout sebeobsluhu. Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.

Co musí umět dítě k zápisu do školky

Co by mělo dítě umět před nástupem do mateřské školy

  • nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny.
  • umýt si ruce.
  • samostatně používat WC.
  • umět se svléknout a obléknout (pomůžeme se zipy, punčocháčemi, knoflíky)
  • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky.
  • aktivně hlásit své potřeby.


Zrušení školkovného

školkovné, od roku 2024 zcela skončí. Naposled bude možné tuto o slevu ponížit případnou celoroční daň za zdaňovací období 2023. Poplatník si tak bude moct naposledy snížit daň o výdaje, které prokazatelně vynaložil za mateřskou školu nebo obdobné zařízení péče o děti předškolního věku.Daňové zvýhodnění lze uplatnit na každé vyživované dítě do 18 let věku a také na děti ve věku 18-26 let, pokud studují nebo jsou dlouhodobě nemocné. Výše slevy za rok 2023 i 2024 je stejná a činí 15 204 Kč ročně za první dítě, 22 320 Kč ročně za druhé dítě a 27 840 Kč ročně za třetí a každé další dítě.

Kolik se vrací na daních za děti : Výše daňového bonusu se odvíjí podle počtu dětí

bez průkazu ZTP
ročně měsíčně
1. dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
2. dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
3. a každé další dítě 27 840 Kč 2 320 Kč