Jak se užívá citalec?
ano, běžná antidepresiva může předepsat i praktický lékař.Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravek CITALOPRAM BIOTIKA se používá k léčbě deprese (depresivní epizody) a k léčbě panické poruchy se strachem nebo bez strachu z otevřených prostranství.Citalec Zentiva je určen k léčbě deprese nebo panické poruchy bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Přípravek Citalec Zentiva je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již zcela vymizely.

Čím nahradit Citalec : Při neklidu a úzkosti doporučuji po konzultaci s lékařem vyzkoušet přípravek z registrovaných léčivých přípravků na rostlinné bázi, například Persen Forte, Baldriparan, Lavekan.

Jak poznat že potřebuji antidepresiva

Mezi druhotné příznaky patří poruchy spánku a chuti k jídlu, neklid a tělesné zpomalení, únava a ztráta energie, pocity bezcennosti či viny, neschopnost soustředění a rozhodování, myšlenky na smrt nebo sebevraždu.

Jak dlouho užívat Citalec : ano, nástup účinku léku Citalec je zhruba 3 týdny. Do té doby bývá indikován např. zmíněný Lexaurin (který lze pro vysokou návykovost užívat max 12 týdnů). Uvedené léky lze tedy bezpečně kombinovat.

Tablety Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2-4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení.

Léčba má pokračovat, dokud nejste 4-6 měsíců bez příznaků. Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí být ukončována pomalu. Doporučuje se během 1-2 týdnů postupně snižovat dávku. I kdybyste se cítil(a) lépe, nepřestávejte užívat přípravek Citalopram- Teva, pokud Vám to lékař neřekne.

Kdy brát Citalec

Tablety Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2-4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení.CITALEC 20 Zentiva: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,98 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 20,00 mg citalopramu. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna 10 mg potahovaná tableta obsahuje 39,26 mg monohydrátu laktózy. Jedna 20 mg potahovaná tableta obsahuje 78,52 mg monohydrátu laktózy.Tablety Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2-4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení.

Zvláštní informace vztahující se k Vašemu onemocnění

Stejně tak jako u ostatních přípravků užívaných k léčbě depresí nebo podobných onemocnění sezlepšení nedostaví okamžitě. Po začátku léčby přípravkem Citalec může trvat několik týdnů, než pocítíte nějaké zlepšení. U léčby panické poruchy to může trvat 2-4 týdny.

Jak se cítí člověk po užívání antidepresiv : “ Antidepresiva mají také nežádoucí účinky. Někteří lidé se po nich cítí otupělí, mohou cítit stažení svalů v těle, zažít pokles libida, přibrat na váze nebo zaznamenají potíže se spánkem. Na každého ale léky fungují jinak a vedlejší účinky se dostavit nemusí.

Co se nesmí na antidepresiva : obecně se k antidepresivům nedoporučují podávat látky s tlumícím účinkem na CNS , aniž by byl informován lékař. Z bylin se jedná například o kozlík, meduňka, chmel, mučenka, levandule… S ohledem na posílení účinku léčiv bych se vyhnula též konzumaci prokázaných inhibitorů funkce jaterních enzymů (tzv. cytochromů).

Jak silny je citalec

CITALEC 20 Zentiva: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,98 mg citaloprami hydrobromidum, což odpovídá 20,00 mg citalopramu. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna 10 mg potahovaná tableta obsahuje 39,26 mg monohydrátu laktózy. Jedna 20 mg potahovaná tableta obsahuje 78,52 mg monohydrátu laktózy.

nástup terapeutického účinku lze pozorovat do 7 dní. K dosažení úplné terapeutické odpovědi je obvykle zapotřebí delší období (do 6 týdnů).Tablety Citalec Zentiva se užívají jednou denně kdykoli v průběhu dne. Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Nástup účinku proti depresi se obvykle dostaví po 2-4 týdnech léčby; optimálního účinku léčby panické poruchy je obvykle dosaženo po 3 měsících léčení.

Kdy zaberou antidepresiva na úzkost : Osm obecných pravidel pro podávání antidepresiv (AD)

Začínáme s nižší dávkou AD, v prvních týdnech léčby postupně titrujeme na plnou léčebnou dávku. Nástup účinku lze očekávat po 2−3 týdnech užívání.