Jak se vypočte cena PHM za 1 km?
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin; 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin; 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.Kalkulačka nákladů

Benzín LPG
Spotřeba na 100 km* l 11,50 l
Cena paliva* Kč/l Kč/l
Náklady na 1 km 3,80 Kč 1,84 Kč
Ujeto za 1000 Kč 263 km 543 km

Sazba základní náhrady za opotřebení automobiluza 1 km pro rok 2021 činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Jak se počítá náhrada za použití soukromého vozidla 2024 : Sazba základní náhrady za 1 km jízdy v roce 2024

4 zákoníku práce činí základní sazba za používání silničních motorových vozidel za jeden kilometr jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek minimálně 1,50 Kč a u osobních silničních motorových vozidel minimálně 5,60 Kč.

Kolik Kč za kilometr

Sazby základní náhrady za používání motorových vozidel

Období Náhradaza 1 km
od 1.1. 2022 4,70 Kč
od 1.1. 2021 4,40 Kč
od 1.1. 2020 4,20 Kč
od 1.1. 2019 4,10 Kč

Jak se platí pracovní cesta : Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnancům ve státní a příspěvkové sféře stravné ve výši: 129 Kč až 153 Kč při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin, 196 Kč až 236 Kč při pracovní cestě, která trvá 12 až 18 hodin, 307 Kč až 367 Kč při pracovní cestě, která trvá déle než 18 hodin.

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily: 5,60 Kč/km od 1.1.2024. 5,20 Kč/km od 1.1. do 31.12.2023.

spotřeba paliva = (spotřebované palivo/ujetá vzdálenost)*100

Výsledek udává, kolik litrů paliva vozidlo spotřebuje na 100 ujetých kilometrů. Potřebujete-li znát dlouhodobou průměrnou spotřebu paliva, tento postup několikrát po sobě zopakujte.

Jak se počítá náhrada za použití soukromého vozidla

Proplaťte jízdní výdaje. Pokud pracovník na pracovní cestu vyrazí vlastním autem, má od vás nárok na základní náhradu za každý 1 km jízdy, která v roce 2023 činí 5,20 Kč. Částka se navyšuje minimálně o 15 % na 1 km při použití přívěsu. U motorek je to 1,40 Kč.Cestovní náhrady zaměstnavatel proplácí ve výši, kterou prokážete. Některé typy cestovních náhrad ale mají stanovená minima i maxima. Jejich výši určuje vyhláškou ministerstvo práce a sociálních věcí – týká se to například stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách.Zjistit spotřebu vozidla je poměrně jednoduché – stačí vědět, kolik litrů benzínu nebo nafty auto spotřebovalo na určitou vzdálenost. Průměrná spotřeba paliva se udává v litrech na 100 ujetých kilometrů. Pro výpočet se vydělí spotřebované palivo ujetou vzdáleností a získané číslo se vynásobí stem.

Stravné pro služební cesty v rámci ČR pro rok 2024

140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Co se považuje za pracovní cestu : Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

Kolik stojí v ČR kilometr dalnice : Daří se zároveň snižovat ceny nově postavených dálnic. Zatímco jeden kilometr se v roce 2008 v průměru stavěl za 342 milionů korun, v současnosti je cena o 55 procent nižší a kilometr tak vychází na 152 milionů.

Kolik stojí 1 metr dálnice

Průměrná cena jednoho kilometru je 416 milionů korun. Náklady na stavbu by přitom mohly být o pětinu menší. Ministerstvu chybí koncepce a stavby se neúměrně prodlužují, tvrdí také úřad. České dálnice by podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) mohly být až o pětinu levnější.

V případě automobilu se nově jedná o 5,60 Kč za každý ujetý kilometr (oproti 5,20 Kč v roce 2023), pro jednostopá vozidla pak byla určena náhrada ve výši 1,50 Kč za kilometr (v roce 2023 to bylo 1,40 Kč).Kilometr je násobnou jednotkou metru a jednotkou délky. Velikost jednoho kilometru odpovídá 1 000 metrům.

Odkud se počítá pracovní cesta : Místem nástupu a ukončení pracovní cesty tak zpravidla bude místo, kde bude zaměstnanec před pracovní cestou pobývat. Pokud je určeným místem nástupu na pracovní cestu např. bydliště zaměstnance, začíná pracovní cesta odchodem z bytu a nárok na jízdní výdaje i na stravné začíná právě tímto okamžikem.