Jak udělat zaklady u stareho domu?
Obvykle se doporučuje, aby zateplení sahalo do hloubky cca 80 cm, tedy přibližně do nezámrzné hloubky zeminy. Speciální řešení tam, kde například není možné obnažit základy až takto hluboko, je tepelná izolace ve vodorovném směru. Tepelná izolace základových konstrukcí je tedy k soklové izolaci v kolmém směru.Spodní plochu starého základu očistíme, odstraníme kamení, které v základu nedrží, a spodní líc navlhčíme vodou. Na urovnaný podklad vyzdíme cementovou maltou z ostře pálených cihel nový základ. Tloušťka ložných spár má být jen asi pět centimetrů.V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a zalít vrstvou betonu. Alternativou je použití cementové stěrky a následná aplikace asfaltové izolace. Poté přichází na řadu izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak hluboko odkopat zaklady : Odkopání základu domu

Nejdříve je třeba provést výkop až na patu domu, velice často do hloubky 2,4 m – 2,5 m.To se může provést ručně, bez techniky. V tomto případě se může stát, že tvrdý jíl velice znepříjemní výkopové práce a zároveň je prodraží.

Jak nejlépe zateplit starý dům

Nejčastěji se používá pěnový polystyren EPS F (fasádní), který nabízí výhodnou cenu a vynikající tepelnou izolaci. Dalším oblíbeným typem izolace je minerální vata, která je vhodná pro zateplování dřevostaveb a konstrukcí ze dřeva.

Proč Nezateplovat starý dům : Rizika spojená se zateplováním domů

Může být poškozen silným nárazem (třeba i dětským míčem), dokonce si zde dělá své dutiny datel (považuje polystyrenové zateplení za útulné místo pro život). A právě i drobné mechanické poškození, každá prasklina vyžaduje bezprostřední opravu.

Izolace svislých stěn lze ochránit přilepenými deskami z extrudovaného polystyrenu (poslouží zároveň jako tepelná izolace). Jsou nenasákavé a lze je tedy zahrnout zeminou. Alternativou je též ochrana nopovou fólií, nebo přizdívkou z cihel.

Předejít problému nekvalitní základové spáry se dá ochráněním betonovým potěrem v tloušťce 40-50 mm, stačí i betonem nižší třídy. Na řadě je ležatá kanalizace pod domem, v prostoru mezizákladí. I zde platí pokládka trub na rostlou zeminu s podsypem písku, jinak hrozí propadnutí nebo prolomení.

Kolik stojí izolace domu

Cena zateplení domu za metr čtvereční

Typ zateplení Cena za metr čtvereční izolace
Zateplení pomocí polystyrenu 600 až 1 000 Kč za metr čtvereční
Zateplení minerální izolační vatou 800 až 1 500 Kč za metr čtvereční
Zateplení dřevěným vláknem 800 až 1 200 Kč za metr čtvereční

Bez izolace základů to nepůjde

Odkopejte zeminu k základům (pozor, ne hlouběji), nechte proschnout a srovnejte do svislé roviny sanačním podhozem, napenetrujte, natavte asfaltovou folii až nad úroveň podlah domu.Izolace svislých stěn lze ochránit přilepenými deskami z extrudovaného polystyrenu (poslouží zároveň jako tepelná izolace). Jsou nenasákavé a lze je tedy zahrnout zeminou. Alternativou je též ochrana nopovou fólií, nebo přizdívkou z cihel.

Cena zateplení domu za metr čtvereční

Typ zateplení Cena za metr čtvereční izolace
Zateplení pomocí polystyrenu 600 až 1 000 Kč za metr čtvereční
Zateplení minerální izolační vatou 800 až 1 500 Kč za metr čtvereční
Zateplení dřevěným vláknem 800 až 1 200 Kč za metr čtvereční

Čím vytápět starý rodinný dům : Vedle topení uhlím či dřevem tak mějte k dispozici také záložní zdroj. V praxi můžete narazit na kombinaci krbu s výměníkem, akumulační nádrží, elektrokotlem a podlahovým topením. Nezapomínejte však na to, že budování nového zdroje tepla je investicí do budoucna.

Jak dlouho nechat vyzrát základovou desku : Po vylití základové desky je potřeba nechat beton zrát 28 dní.

Jaký typ betonu do základů

Obecně platí, že pro klasické rodinné domy při standardních zakládacích podmínkách (rovinatý pozemek a soudržné zeminy) se obecně a nejčastěji používá do základových pasů beton pevností třídy C12/15 případně C16/20 a beton na základovou desku bývá zpravidla o třídu vyšší, tedy C16/20 případně C20/25.

Příklady tepelných izolantů

Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu (vzduchu), např. minerální vlna (kamenná nebo skelná), peří, srst, papír, dále např. sklo, dřevo, polystyren, ap. Ve stavebnictví se kvůli lepší tepelné izolaci používají cihly s dutinami.V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Kolik se bere za metr fasády : Orientační cena za zateplení fasády v roce 2022 se neustále pohybuje. Aktuálně takto: od 950 – 1150 Kč bez DPH za 1 m2 u fasádního polystyrenu. od 1100 – 1500 Kč bez DPH za 1 m2 u minerální vaty s podélným vláknem.