Jak udržovat septik?
Co ničí bakterie v septiku

Pokud používáte živé bakterie, měli byste si vybrat i vhodné čisticí prostředky, které neobsahují chlór, louh (hydroxid sodný), kyselinu chlorovodíkovou a sírovou či bělicí látky. Pohlídejte si i tablety, které používáte do myčky, prací prostředky, mýdla a šampony či prostředky na nádobí.Septik vyčistěte tlakovou vodou a ošetřete dezinfekcí (například savem). Stěny nádrže a poté i dno je nutné natřít první vrstvou hydroizolačního nátěru, kterou je třeba nechat zasychat po dobu minimálně 24 hodin. Během této doby musí nádrž zůstat odvětrávaná.Vícekomorové septiky se vyvážejí jednou až dvakrát ročně.

Tříkomorový septik s filtrem se nejčastěji instaluje do chatových oblastí.

Jak poznám že je plný septik : Plný septik také poznáte, tak že přetéká a kolem poklopů jsou kaluže hnědé vody. Tyto rady platí pouze pro majitele tří nebo dvou komorových septiků s přepadem. Tedy řešením, které se již dnes nepoužívá a mělo by být nahrazeno buď septikem s filtrem nebo domovní čistírnou odpadních vod.

Co nesmi do septiku

Do domácí čističky odpadních vod nepatří léky, jedy používané v domácnosti, barviva a rozpouštědla, intenzivní čistící prostředky (např. SAVO). Dále specifické látky jako je kondenzát z kondenzačního kotle nebo chemikálie použité pro vyvolání fotografií.

Co nasypat do septiku : Pro zasypání suchého WC jsou zejména vhodné piliny z tvrdého dřeva nebo např. z kokosového ořechu. Piliny seženete ve většině hobby marketů ale např. i v obchodech s potřebami pro zvířata, kde se prodávají jako podestýlka.

Septik pravidelně „krmte“ speciálními bakteriemi do septiku . Jako prášek či v tekuté formě je seženete v hobby marketu nebo drogerii. Pokud už je na prevenci pozdě a septik silně páchne, nasaďte tyto bakterie jako rychlou léčbu, dávkujte je do septiku pravidelně alespoň 1× za 14 dní.

Využijte fanku s násadou, kterou ponořte do hloubky septiku. S fankou zahýbejte a zjistěte, zda se zvedl hustý černý kal. Jestliže se kal nezvedne, hladina usazeného kalu je níž. Celý postup tedy opakujte.

Kolik stojí vyvážení septiku

Cena za vývoz septiku se pohybuje v rozmezí od 800 Kč do 3 000 Kč. Stejně jako u vývozu jímky, cenu za vývoz septiku ovlivňuje několik faktorů, jako je objem septiku, velikost fekálního vozu a vzdálenost společnosti, která vývoz septiku zabezpečuje od pozemku.Odpadní voda, zvláště ze záchodu, kuchyně a koupelny, je jímána v septiku, odkud odtéká přepadem do kanalizace, případně přes čistírnu odpadních vod nebo za pomoci trativodu do země. Bezodtoková jímka, která slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody a fekálií a musí se nechat pravidelně vyvážet, se nazývá žumpa.Vzdálenosti mezi žumpou a sousední budovou stanovuje ČSN 75 6081 „žumpy“. Odstupová vzdálenost vnější stěny žumpy od vnější stěny budovy musí být nejméně 1 m.

Buď si pořiďte biologické enzymatické čističe nebo aktivátory septiků, které se hodí zvláště tam, kde odpad ústí do septiku či jímky, a nebo rovnou sáhněte do spíže. S ucpaným odpadem vám pomůže sůl, kypřicí prášek či jedlá soda, nejlépe v kombinaci s octem a horkou vodou. Pozor, prská to.

Co delat kdyz Smrdi septik : Septik pravidelně „krmte“ speciálními bakteriemi do septiku . Jako prášek či v tekuté formě je seženete v hobby marketu nebo drogerii. Pokud už je na prevenci pozdě a septik silně páchne, nasaďte tyto bakterie jako rychlou léčbu, dávkujte je do septiku pravidelně alespoň 1× za 14 dní.

Co je Aktivator septiku : Aktivátor septiků najdete ve formě kapslí, prášku nebo jako tekutý roztok. Obsahuje bakterie do septiků, které zvyšují účinnost enzymů. Právě tyto enzymy pak napomáhají lepšímu rozpouštění zejména tuhých složek odpadu (bílkoviny, uhlovodany a tuky, ale také například papír) a zabraňuje tvorbě usazenin.

Jak odvětrat septik

Septik je odvětráván přes kanalizační potrubí domovní kanalizace, které musí mít vyvedenou stoupačku odvětrávacího potrubí nad střechu. Znamená to tedy, že vnitřní zdravotní instalace musí být provedena v souladu s předpisy a příslušnými ČSN v oboru zdravotní domovní instalace.

Bacti ZS je prostředek určený pro rozklad organických nečistot, usazenin a kalů v žumpách a septicích. Působením bakterií a jimi tvořených enzymů dochází ke zkapalnění pevného organického odpadu, který se změní v nezapáchající kapalinu.Septik je vodním dílem, který čistí odpadní vody. Výsledkem je přečištěná odpadní voda, kterou je možné vsakovat bez nutnosti vyvážet. Jímka neboli žumpa je nádoba pro akumulaci odpadních vod. Po jejím naplnění je nutné objednat fekální vůz.

Kolik stojí vybudovat septik : Obecně se dá říct, že za samotný septik k rodinnému domu zaplatíte přibližně mezi 20 000 a 25 000 Kč bez DPH, nicméně nesmíte zapomenout na výdaje spojené s realizací stavby. Budete potřebovat například hydrogeologický posudek, projekt, povolení, dopravu a stavební práce.