Jak upravit formát čísla v Excelu?
Takto můžete změnit formát na číslo:

 1. Vyberte buňky obsahující data, která chcete přeformátovat.
 2. Klikněte na formát čísla > číslo. Tip: Číslo se dá formátovat jako text, pokud je v buňce zarovnané doleva.

Vytvoření vlastního formátu čísla

 1. Vyberte číselná data.
 2. Na kartě Domů ve skupině Číslo vyberte malou šipku, aby se otevřelo dialogové okno.
 3. Vyberte Vlastní.
 4. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.
 5. Přidání textu do formátu čísla: Do uvozovek zadejte, co chcete.
 6. Vyberte OK.

Vyberte buňky se stylem Aplikace Excel. Klikněte pravým tlačítkem na použitý styl v části Domů > Styly buněk. Vyberte Změnit > Formát a změňte, co chcete.

Jak zmenit jednotky v Excelu : Změna měrné jednotky pro buňky

 1. V nabídce Excel klikněte na Předvolby.
 2. V části Vytváření obsahu klikněte na Obecné .
 3. V nabídce Jednotky pravítka klikněte na měrnou jednotku, kterou chcete použít.

Jak udělat podmíněné formátování

Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Jak psát čísla v Excelu : Vyberte buňky, které budou obsahovat telefonní číslo a v menu na kartě DOMŮ v sekci číslo vyberte z roletky formát čísla TEXT. Nyní už můžete bez problémů zadávat číslo včetně nul na začátku. U obou postupů se vám v rohu buňky zobrazí zelený trojúhelník. Excel nás takto upozorňuje na uložení čísla ve formátu textu.

Pokud chcete použít funkci NÁHČÍSLO pro generování náhodného čísla, ale nechcete, aby se čísla měnila při každém přepočítání buňky, zadejte do řádku vzorců =NÁHČÍSLO() a stiskněte klávesu F9, aby se vzorec zaměnil za hodnotu náhodného čísla. Vzorec se vypočítá a ponechá vám jen hodnotu.

Vyberte buňky s čísly uloženými jako text. Na kartě Domů vyberte Vložit > Vložit jinak. Vyberte Násobit a potom klikněte na OK. Excel vynásobí každou buňku číslem 1 a přitom převede text na čísla.

Jak kopírovat formátování buněk

Vyberte Domů > Kopírovat formát.Návod

 1. Označíme buňky původní tabulky.
 2. Zkopírujeme (např. Ctrl C)
 3. Klikneme na místo, kam se má vložit změněná tabulka.
 4. Úpravy – Vložit jinak – zaškrtneme Transponovat (Edit – Paste Special – Transpose)
 5. Potvrdíme a je to.

Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Klikněte na buňku s podmíněným formátováním, které chcete zkopírovat. Klikněte na DOMŮ > Kopírovat formát.

Jak zadat podmínku v Excelu : Vzorec s podmínkou se zapisuje v následujícím tvaru:

 1. =KDYŽ(adresa buňky + zadání podmínky; pokud je podmínka pravdivá, provede se první výpočet; pokud podmínka pravdivá není, tak se provede druhý výpočet)
 2. =A(první podmínka co musí být splněna ; druhá podmínka co musí být splněna ; …)

Jak převést na číslo v Excelu : Klikněte na tlačítko chyby, které se zobrazí vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk. V zobrazené nabídce klikněte na příkaz Převést na číslo.

Jak násobit čísla v Excelu

Například pokud buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete pro vynásobení těchto dvou čísel navzájem použít vzorec =SOUČIN(A1, A2). Stejnou operaci můžete také provést pomocí matematického operátoru násobení (*), například = A1 * A2. Funkce SOUČIN je užitečná, když potřebujete vynásobit mnoho buněk.

Pokud chcete zkopírovat skutečnou hodnotu místo vzorce z buňky do jiného listu nebo sešitu, můžete vzorec v buňce převést na jeho hodnotu takto:

 1. Pokud chcete buňku upravit, stiskněte klávesu F2.
 2. Stiskněte klávesu F9 a pak stiskněte klávesu ENTER.

Pomocí značek odstavce vyznačte, kde má začít nový řádek tabulky. Vyberte text, který chcete převést, a klikněte na Vložit > Tabulka > Převést text na tabulku. V okně Převést text na tabulku zvolte požadované možnosti. Zkontrolujte, jestli se čísla v části Velikost tabulky shodují s požadovaným počtem sloupců a řádků.

Jak Kopírovat čísla v Excelu : Vyberte buňku nebo oblast buněk. Vyberte Kopírovat nebo stiskněte Ctrl+C. Vyberte Vložit nebo stiskněte Ctrl+V.