Jak vysoko letaji rakety?
Kosmický let je takový let, při němž je dosaženo kosmického prostoru, tedy výšky nejméně 110 až 140 km. Pokud je této výšky dosaženo pouze po balistické dráze, hovoříme o tzv. suborbitálním letu (např. prostřednictvím SpaceShipOne).Jednotlivé kategorie balistických raket jsou chápány odlišně. V západní terminologii se místo pojmů operačně taktické a taktické rakety používají pojmy balistické rakety dlouhého doletu s dosahem 150 až 1500 km a taktické balistické rakety s dosahem do 150 km.Charakteristická rychlost, potřebná pro dosažení nízké oběžné dráhy Země, tak přesahuje hodnotu 9000 m/s (spíše je to cca 9500 m/s). Ciolkovského rovnice však také ukazuje, že raketa může dosáhnout vyšší rychlosti, než je rychlost spalných plynů z procesu hoření v raketovém motoru.

Co je Balisticka zbran : Balistika je forenzní věda zabývající se pohybem střel vypálených z hlavňových zbraní a také raket od momentu jejich vypálení až do zásahu cíle. Má velký význam pro vojenství, lovectví, kosmonautiku a kriminalistiku. Balistika se dělí na čtyři různé části v závislosti na tom, v jakém stavu je zkoumaná střela.

Kolik kilometrů je to do vesmíru

Podle FAI (Mezinárodní letecké federace) je hranicí vesmírného prostoru vzdálenost 100 km od povrchu Země – tzv. Kármánova hranice. Do této hranice se hovoří o nadmořské výšce. V případě Země do této hranice zasahují i další vrstvy její atmosféry (termosféra a exosféra).

Jak vysoko nad zemí léta letadlo : Například velké letadlo C919 domácí výroby v mé zemi má maximální výšku letu 12 100 metrů, velké dopravní letadlo "Kunpeng" Yun-20 má maximální výšku letu 13,000 metrů a zahraniční Osobní letadlo Airbus A320 má maximální letovou výšku 12,000 metrů.

Současné hlavice dopadají na cíl rychlostí okolo 4 km/s (~14 000 km/h). Několik málo typů hlavic balistických střel dokáže i při této rychlosti měnit své cíle a manévrovat (Bulava, UGM-96 Trident I).

Udávaný dolet rakety Kinžal přesahuje 2 000 km (Rusové chápou dolet rakety vypouštěné z letadla jako součet doletu letadla a rakety samotné. Příbuzná, ze země odpalovaná raketa Iskander-M má dolet 400 – 500 km). Deklarovaná rychlost rakety je Mach 10. Raketa je schopna provádět úhybné manévry v každé fázi letu.

Kolik G je při startu rakety

Startuje-li tedy raketa např. se zrychlením 20 m/s2 činí celkové přetížení 3 g. Fyziologické působení přetížení na člověka se projevuje dvěma směry. Jednak ztěžuje pohyby těla a jednak působí přelévání krve v těle (překrvení a odkrvení).Počet zbraní který může držitel zbrojního průkazu nabýt zákon neomezuje. Je však uložena povinnost zbraně (a také střelivo) zabezpečit, proti ztrátě zneužití odcizení… Zatím co jednu či dvě zbraně postačí "vhodně zabezpečit", vyšší počet zbraní už vyžaduje větší míru zabezpečení.Oblast vesmíru viditelná ze Země (pozorovatelný vesmír) je koule o poloměru přibližně 46 miliard světelných let,; (celý vesmír podle nejnovějších odhadů má zhruba 96 miliard světelných let). Poloměr byl určen z nejvzdálenějších viditelných objektů se zahrnutím rozpínání vesmíru.

Astronomové dnes počet galaxií odhadují na základě ultrahlubokých pohledů do vesmíru (HDF-N a -S) pořízených s pomocí HST na nějakých 110 miliard až 120 miliard (asi 1011 galaxií) a počet hvězd na 1022, tedy na deset tisíc triliónů hvězd.

Jaká je teplota v 10 km nad zemí : Je-li u hladiny moře 20°C, pak ve výšce ruzyňského letiště (380 m) je asi 16°C, ve výšce 2000 m nad mořem 0°C, ve 3000 m je -10°C, v 5 km pak -25°C, v 7 km je -40°C, ve výšce 10 km okolo -57°C. Na hranici 11 km, kde končí nejnižší vrstva atmosféry – troposféra, je asi -59°C.

Proč letadla létají v 10 km : Vzduchový obal Země – atmosféra – má tloušťku několik set kilometrů. S rostoucí výškou nad zemským povrchem se hustota vzduchu zmenšuje. Atmosféra postupně řídne, přechází do meziplanetárního prostoru a nemá tedy přesnou horní hranici. Troposféra dosahuje do výšky přibližně 18 km.

Kolik je to kilometrů do vesmíru

Kármánova hranice je všeobecně přijímaná hranice mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem. Je určena výškou 100 km nad povrchem Země. Jejím autorem je Theodore von Kármán, inženýr a fyzik maďarsko-amerického původu, a v současné době je hodnota uznávána Mezinárodní leteckou federací (FAI).

U zemského povrchu odpovídá 1 Ma rychlosti asi 1 225 km·h−1 (340,3 m·s−1), ve stratosféře pak rychlosti 1 060 km·h−1.Označení vysokých rychlostí

Označení Ma
Subsonická rychlost < 0,8
Transsonická rychlost 0,8–1,2
Supersonická rychlost 1,2–5,0
Hypersonická rychlost 5,0–10,0

Jak rychle letí raketoplán : Kroužení raketoplán ukončí ve výši přibližně 4500 m a při rychlosti 540 km/h ve vzdálenosti asi 30 km od prahu přistávací dráhy. Aerodynamickou brzdou udržuji kosmonauti konstantní rychlost letu až do prvního podrovnání ve výši kolem 500 m, při němž klesne rychlost na 430 km/h.