Jak vyvézt septik?
Septik se běžně vyváží 1x až 2x ročně. Intenzita vyvážení závisí na využívání a produkci odpadních vod. Vícekomorové septiky se vyvážejí jednou až dvakrát ročně. Záleží na četnosti využívání.Plný septik také poznáte, tak že přetéká a kolem poklopů jsou kaluže hnědé vody. Tyto rady platí pouze pro majitele tří nebo dvou komorových septiků s přepadem. Tedy řešením, které se již dnes nepoužívá a mělo by být nahrazeno buď septikem s filtrem nebo domovní čistírnou odpadních vod.Cena za vývoz septiku se pohybuje v rozmezí od 800 Kč do 3 000 Kč. Stejně jako u vývozu jímky, cenu za vývoz septiku ovlivňuje několik faktorů, jako je objem septiku, velikost fekálního vozu a vzdálenost společnosti, která vývoz septiku zabezpečuje od pozemku.

Co nesmi do septiku : Do domácí čističky odpadních vod nepatří léky, jedy používané v domácnosti, barviva a rozpouštědla, intenzivní čistící prostředky (např. SAVO). Dále specifické látky jako je kondenzát z kondenzačního kotle nebo chemikálie použité pro vyvolání fotografií.

Jak často se vyváží septik

Z hlediska správného a legálního používání je nutné septik jednou až dvakrát do roka nechat vyvézt. Záleží na jeho velikosti a vytíženosti zařízení, ze kterého odpadní vodu odvádí. Potvrzení o vývozu si uschovejte pro případ kontroly.

Jak vyprázdnit septik : Jelikož žumpa ani septik nemá odtok, není bezedná a je třeba ji pravidelně vyvážet. Jak se to dělá Nejvhodnější je zavolat specializovanou firmu, která je vybavena pro odvoz tekutých odpadů nejlépe sacím vozem. Firmou, která se zabývá odvozem tekutých odpadů a odpadních vod ze septiků je Kaiser servis.

Jak takový septik vypadá a funguje Septik je nádrž, ve které dochází k částečnému čištění odpadních vod. Nádrž má většinou kruhový nebo válcový tvar a uvnitř je členěna na několik komor oddělených přepážkami. Platí, že čím více má septik komor, tím účinnější je čištění.

Cena samotného septiku

Typ septiku Cena bez DPH
SEPTIK samonosný – kruhový 4 m³ (NJS-SV-4) 21 500,00 Kč
SEPTIK samonosný – kruhový 3 m³ (NJS-SV-3) 20 000,00 Kč
SEPTIK dvouplášťový – kruhový 4 m³ (NJS-DV-4) 25 400,00 Kč
SK1-EK 3 m³ 19 500,00 Kč

Kolik stojí vycisteni septiku

Cena vývozu septiku se pohybuje mezi 1 000–4 000 Kč, liší se regionálně i firma od firmy. Cena se skládá z objemu odpadní vody, poplatku za výjezd, za ujeté kilometry (zhruba od 30 Kč) a práce navíc nad základní dobu. Některé firmy mohou zvlášť účtovat i poplatek místní čistírně odpadních vod.Pro zasypání suchého WC jsou zejména vhodné piliny z tvrdého dřeva nebo např. z kokosového ořechu. Piliny seženete ve většině hobby marketů ale např. i v obchodech s potřebami pro zvířata, kde se prodávají jako podestýlka.Zápach ze septiku – najděte správné řešení

V období vysokých teplot a sucha může dojít k nadměrnému úhynu bakterií. Zbylé bakterie poté nestíhají zpracovat odpadní vodu, která pravidelně nebo nárazové přichází do septiku. Tímto způsobem dojde k hromadění této odpadní hmoty, a tedy i ke zmiňovanému zápachu.

Jak často septik vyvážet

Z hlediska správnosti a legalizace používání septiku musíte mít stavební povolení i povolení k vypouštění. Samotný septik je třeba jednou až dvakrát ročně nechat vyvézt a řádně vyčistit.

Kolik stojí cisteni septiku : Cena bez DPH se skládá z ceny sání a vymytí kalového prostoru čerpací stanice- 3750 Kč (1,5 hod sání, mytí a manipulace na ČOV á 2500 Kč/hod), z ceny za převzetí odpadu do 2t – 2500 Kč, z ceny za dopravu čistícího a sacího vozu do Hostivic, na ÚČOV a zpět na provozovnu – 1224 Kč (36km á 34 Kč/km).

Kdo povoluje septik : Ano, pro stavbu tříkomorového septiku je nutné získat stavební povolení. Tříkomorový septik s filtrem je zákonem klasifikován jako tzv. vodní dílo, proto není možné jej realizovat bez projektu a úředního povolení. Stejně tak hodláte-li odpadní vodu vypouštět, musíte zažádat vodoprávní úřad o povolení.

Jaký je rozdíl mezi žumpou a Septikem

Odpadní voda, zvláště ze záchodu, kuchyně a koupelny, je jímána v septiku, odkud odtéká přepadem do kanalizace, případně přes čistírnu odpadních vod nebo za pomoci trativodu do země. Bezodtoková jímka, která slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody a fekálií a musí se nechat pravidelně vyvážet, se nazývá žumpa.

Z hlediska správného a legálního používání je nutné septik jednou až dvakrát do roka nechat vyvézt. Záleží na jeho velikosti a vytíženosti zařízení, ze kterého odpadní vodu odvádí. Potvrzení o vývozu si uschovejte pro případ kontroly.Výpočet velikosti septiku pro rodinu

Počet osob Odpadní vody za den v litrech Ideálně velký septik
3 300 4 m3
4 400 5 m3
5 500 5 – 6m3
6 600 5 – 7m3

10. 1. 2023

Co je Aktivator septiku : Aktivátor septiků najdete ve formě kapslí, prášku nebo jako tekutý roztok. Obsahuje bakterie do septiků, které zvyšují účinnost enzymů. Právě tyto enzymy pak napomáhají lepšímu rozpouštění zejména tuhých složek odpadu (bílkoviny, uhlovodany a tuky, ale také například papír) a zabraňuje tvorbě usazenin.