Jak vzniká Paréza?
Mezi nejčastější příčiny patří cévní mozková příhoda, infekční onemocnění (hl. virového původu), úraz, případně nádor mozku či mozkového kmene.Virus se přenáší orální nebo fekálně-orální cestou, tj. přímo z člověka na člověka nebo nepřímo prostřednictvím kontaminovaných tekutin a potravin. V trávicím traktu se virus množí a dál se vylučuje stolicí, rovněž je vylučován na sliznici nosohltanu.Paréza je více či méně výrazná částečná ztráta motorické funkce (tzn. omezená schopnost pohybu) svalu, skupiny svalů nebo končetiny. V češtině se někdy používá i výraz obrna, ačkoli ten častěji označuje paralýzu.

Jak vznikne mozková obrna : Za vznik DMO může i mechanické poranění mozku, např. při porodu, po pádu, při týrání atd. Vrozená DMO vzniká již prenatálně (před narozením dítěte), nemusí však být v prvních měsících života rozeznána, ale ve většině případů se projeví do tří let života. Příčina vzniku vrozené DMO je stále nejasná.

Kdy se pozna Mozkova obrna

DMO postihuje část mozku, která řídí pohyby kosterních svalů. Většina dětí s dětskou mozkovou obrnou se s touto poruchou narodí, ačkoli může být zjištěna až o několik měsíců nebo i let později. První příznaky DMO se obvykle objevují před dosažením 3 let věku dítěte.

Jak dlouho žije člověk s mozkovou obrnou : Většina lidí s diagnózou DMO se v dnešní době dožívá dospělého věku a stáří. Britská sta- tistika uvádí, že 86 % pacientů s DMO se dožívá 50 let, ostatní (v daném věku a běžné populaci) v 96 % (Tosi et al., 2009). I když postižení omezuje v mnoha směrech, nebývá příčinou smrti.

Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením. Stav se někdy nazývá spasticitida (křečovitost). Mozková obrna se také nazývá Littlovou obrnou.

Léčba parézy lícního nervu je vždy úkol pro fyzioterapii. Fyzioterapeutickými metodami je aplikace tepla, ruční stimulace svalů a svalová masáž. Teplo se může aplikovat na postiženou část obličeje 2x denně. Masáž postižené strany se provádí vždy směrem nahoru, aby docházelo zároveň ke stimulaci svalů.

Co je Spastická paréza

Spastická paréza je kombinací centrální parézy, různých typů svalové hyperaktivity a zkrácení svalů a měkkých tkání, přičemž tyto příznaky se vzájemně nepříznivě ovlivňují a postupně zhoršují funkční schopnosti pacienta.Nutno zdůraznit, že dětská mozková obrna je postižení mozku, při němž jde o takzvanou centrální poruchu. Ta se projevuje poruchou svalového napětí na trupu a končetinách. V obecném slova smyslu se může projevovat jako snížené svalové napětí ( hypotonie ), nebo naopak zvýšené svalové napětí (hypertonie).Většina lidí s diagnózou DMO se v dnešní době dožívá dospělého věku a stáří. Britská sta- tistika uvádí, že 86 % pacientů s DMO se dožívá 50 let, ostatní (v daném věku a běžné populaci) v 96 % (Tosi et al., 2009). I když postižení omezuje v mnoha směrech, nebývá příčinou smrti.

Léčba parézy lícního nervu je vždy úkol pro fyzioterapii. Fyzioterapeutickými metodami je aplikace tepla, ruční stimulace svalů a svalová masáž. Teplo se může aplikovat na postiženou část obličeje 2x denně. Masáž postižené strany se provádí vždy směrem nahoru, aby docházelo zároveň ke stimulaci svalů.

Jak poznam že Ochrnu : Tři nejdůležitější příznaky cévní mozkové příhody

  1. Ochrnutí a necitlivost.
  2. Poruchy vidění
  3. Závratě a poruchy rovnováhy.
  4. Náhlý nástup silných bolestí hlavy.

Jak se projevuje obrna : Začíná příznaky meningitidy, po nichž následuje silná bolest svalů a ztráta citlivosti a hybnosti v různých částech těla. Po jednom až dvou dnech se objevuje slabost a dochází k paralýze. Paralyzována může být jakákoli kombinace končetin, i když postiženy jsou především dolní končetiny.

Jak si zalepit oko na noc

Na noc se doporučuje ochránit oko oční mastí a postižené oko zalepit očním obvazem.Na našem oddělení používáme speciální lepení na oko, které je vhodné i pro alergiky (obr. 2). U těžkých případů parézy je nutné využít metody tarzorafie, tedy operačního sešití očních víček.

Spasticitu můžeme ovlivnit různými způsoby jako je fyzioterapie, vertikalizace, vhodným sedem, pravidelným vyprazdňováním a medikamenty.Kromě zvýšené svalové aktivity se vyznačuje také zkrácením svalu a částečnou ztrátou hybnosti. Míra spasticity není vždy stejná, kolísá od lehké svalové ztuhlosti až po těžké a bolestivé stavy. Mění se také podle aktuální kondice, únavy, zhoršit ji může velké horko nebo naopak zima, infekční nemoc nebo těsné oblečení.

Jak začíná ochrnutí : Tři nejdůležitější příznaky cévní mozkové příhody

Charakteristickým znakem cévní mozkové příhody je náhlé ochrnutí jedné strany těla – například bezdůvodný mimovolný pokles paže, koutků úst, nebo náhlé problémy při vstávání. Příznakem paralýzy může být také náhlý pád bez jasného vnějšího důvodu.