Jak zateplit sokl z kamene?
Zateplení kamenného soklu u starého domu pomocí STRYCON tepelně izolačních desek (cemento polystyrenové) je efektivní způsob, jak zlepšit tepelnou izolaci domu, kde je zvýšená vlhkost zdiva a zároveň tak chránit konstrukci před vnikáním vlhkosti a chladu.Standardní tloušťka je cca od 100 mm výše. Není-li tepelná izolace řešena jinak, měla by zasahovat až do nezámrzné hloubky, tj. v našich zeměpisných podmínkách nějakých 80 cm pod zemí.Výška soklu je minimálně 30 cm

Norma uvádí výšku zateplení soklu minimálně 30 centimetrů nad budoucí okolní terén. Do této výšky bychom měli použít nejen soklový polystyren, ale také svislou hydroizolaci kolem stavby.

Čím zateplit starý kamenný dům : Když už se rozhodnete pro zateplení kamenného domu, je důležité zvolit správný materiál pro izolaci. Krom těch tradičních, jako jsou minerální vata anebo pěnový polystyren, je čím dál populárnější použití polyuretanové pěny. Jedním z druhů této pěny je právě Chytrá pěna. Chytrá pěna přináší několik klíčových výhod.

Proč Nezateplovat starý dům

Rizika spojená se zateplováním domů

Může být poškozen silným nárazem (třeba i dětským míčem), dokonce si zde dělá své dutiny datel (považuje polystyrenové zateplení za útulné místo pro život). A právě i drobné mechanické poškození, každá prasklina vyžaduje bezprostřední opravu.

Jak zateplit starou střechu : Systémy pro zateplení

V tomto případě je třeba sundat starou krytinu a latě, položit záklop na krokve, spodní opěrnou desku, parozábranu a pak nosné trámky Isover a mezi ně standardní minerální izolaci. Následuje ochranná difuzní fólie, kontralatě a pak podstřešní latě, na které klademe střešní krytinu.

Optimální řešení soklu domu v praxi

Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do výšky až 1,2 v případě domu bytového a 0,6 m u domu rodinného. Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt.

Zateplení je potřeba zejména ze dvou důvodů: aby nedocházelo k promrzání základů a tvorbě koutových plísní. Izolace se na sokl lepí až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí). Správně provedená izolace odolává mechanickému poškození i vodě, která se u soklu hromadí po dešti nebo z tajícího sněhu.

Kolik stojí 1m zateplení

Cena zateplení domu za metr čtvereční

Typ zateplení Cena za metr čtvereční izolace
Zateplení pomocí polystyrenu 600 až 1 000 Kč za metr čtvereční
Zateplení minerální izolační vatou 800 až 1 500 Kč za metr čtvereční
Zateplení dřevěným vláknem 800 až 1 200 Kč za metr čtvereční

kontaktní zateplení polystyrenem: od 1.800 Kč/m² kontaktní zateplení s minerální izolací: od 2.800 Kč/m² provětrávaná fasáda: cca 6.000 Kč/m² fasáda bez zateplení (na Porotherm): od 900 Kč/m²Systémy pro zateplení

V tomto případě je třeba sundat starou krytinu a latě, položit záklop na krokve, spodní opěrnou desku, parozábranu a pak nosné trámky Isover a mezi ně standardní minerální izolaci. Následuje ochranná difuzní fólie, kontralatě a pak podstřešní latě, na které klademe střešní krytinu.

Čím zateplit dům

  • Polyuretan (PUR) Izolaci z polyuretanu lze instalovat už při stavbě, a to pomocí nástřiku pěny přímo naurčená místa, nebo i při rekonstrukci.
  • Kontaktní zateplovací systém ETICS.
  • Kamenná vlna a minerální vata.
  • Polystyren.
  • Pěnové sklo.
  • Dřevěná vlákna a celulóza.
  • Korek.
  • Tepelně izolační malta.

Čím zateplit rodinný dům : Izolantem je v tomto případě minerální vata anebo pěnový polystyren. Vybraný materiál je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V současné době se k zateplení fasády používá mnohem více fasádní polystyren než minerální vata. Důvodem je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost.

Čím nejlépe zateplit střechu : Mezi nejoblíbenější patří minerální vaty: tedy skelná anebo kamenná vlna. Do střechy se doporučuje aplikovat minimálně 30 cm izolantu. V případě novostaveb dokonce více než 40 centimetrů. Jedině tak lze dosáhnout ideálních tepelných úspor.

Jak odvětrat sokl

Hydroizolace soklu domu

Sokl je nutné ochránit proti vodě stékající po fasádě například pomocí okapového nosu a vodu následně odvést chodníčkem a drenáží, případně kolem domu vyskládat pás vyložený valouny, které ochrání sokl před ostřikováním dešťovou vodou. Vhodnou ochranou je také natřít sokl voděodolným nátěrem.

Pro obklad soklu můžete volit pískovcové, křemencové, žulové, vápencové nebo i jiné méně tradiční obklady. Nezapomeňte také na rohové prvky, díky kterým napojíte obkládané strany tak, aby nebyl znát přechod a obklad tvořil celistvou přirozenou strukturu.V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Kolik se bere za metr fasády : Orientační cena za zateplení fasády v roce 2022 se neustále pohybuje. Aktuálně takto: od 950 – 1150 Kč bez DPH za 1 m2 u fasádního polystyrenu. od 1100 – 1500 Kč bez DPH za 1 m2 u minerální vaty s podélným vláknem.