Jak zjistit mail server?
Kroky k nalezení adresy serveru SMTP

  1. Přihlaste se do e-mailového klienta nebo rozhraní a vyhledejte nastavení nebo předvolby.
  2. Vyhledejte nastavení serveru odchozí pošty (SMTP).
  3. Najděte adresu serveru, která je uvedena v seznamu. Jedná se o adresu vašeho serveru SMTP.

Nastavení serveru příchozí pošty

Většina používá 143 nebo 993 pro IMAP, nebo 110 nebo 995 pro POP.Mail transfer agent (MTA, též mail transport agent, message transfer agent, mail server nebo mail relay) je v informatice název pro program zajišťující přepravu elektronické pošty v Internetu. Přeprava e-mailů je realizována protokolem SMTP.

Kde najdu název serveru : Přímo na hlavní stránce administrace klikněte na název serveru nebo na tři tečky ve stejném řádku vpravo. Poté zvolte v levém menu "Parametry služby". Na zobrazené stránce najdete: interní označení vašeho serveru.

Co je to SMTP server

Simple Mail Transfer Protocol (zkratka SMTP) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty (MTA).

Jak zjistit server Outlook : Klikněte v Outlooku na Soubor > Upřesnit a pak klikněte na kartu Server. Pokud Outlook nedokáže rozpoznat server Exchange automaticky, můžete jeho adresu zadat tady.

Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol)

Zprávy účtů používajících protokol IMAP se ukládají na vzdáleném serveru. Uživatelé se můžou přihlásit pomocí víc e-mailových klientů na počítači nebo mobilním zařízení a přečíst si tytéž zprávy. Všechny změny poštovní schránky se synchronizují ve všech zařízeních.

Server je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby, nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. V unixových systémech je případně označován jako démon (anglicky daemon), v Microsoft Windows potom jako služba (anglicky service).

Co je to IMAP Server

Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol)

Zprávy účtů používajících protokol IMAP se ukládají na vzdáleném serveru. Uživatelé se můžou přihlásit pomocí víc e-mailových klientů na počítači nebo mobilním zařízení a přečíst si tytéž zprávy. Všechny změny poštovní schránky se synchronizují ve všech zařízeních.Klikněte v Outlooku na Soubor > Upřesnit a pak klikněte na kartu Server. Pokud Outlook nedokáže rozpoznat server Exchange automaticky, můžete jeho adresu zadat tady.Klikněte na ozubené kolečko v levém spodním rohu aplikace a vyberte schránku, u které chcete vlastní SMTP nastavit. V horní listě vyberte záložku SMTP a zaškrtněte možnost Vlastní SMTP. Následně se vám zobrazí políčka pro vyplnění údajů k nastavení vlastního SMTP. Nastavení nezapomeňte Uložit.

Stiskněte na klávesnici win+R a do zobrazeného textového pole zadejte cmd. Zobrazí se Vám černá příkazová řádka, kam napište ping mezera doména. Tedy například: ping eshopsystem.cz a stiskněte enter. Následně se Vám zobrazí IP adresa dané domény (serveru).

Co je lepší IMAP nebo POP3 : IMAP znamená Internet Mail Access Protocol – protokol pro přístup k internetové poště, jenž je modernější než POP3. Jedná se o obousměrný protokol, který kopíruje poštu ze vzdáleného serveru do Thunderbirdu, přičemž původní kopie zpráv zachovává na serveru.

Jaké jsou druhy serveru : Podívejte se, jaké služby servery nabízí nejčastěji.

  • Tiskový server umožňuje sdílet tiskárny v síti.
  • Webový server se stará o chod webových stránek.
  • Databázový server slouží k ukládání dat do strukturovaného úložiště.
  • Souborový server (file server) poskytuje přístup k uloženým souborům.

Co je datový server

Server je profesionálním řešení pro firmy a domácnosti, které jej využívají jako datové úložiště, pro sdílení dat nebo tiskáren a celkový management procesů. Kvalitní serverové řešení vede zpravidla ke značné úspoře nákladů na provoz a správu.

IMAP znamená Internet Mail Access Protocol – protokol pro přístup k internetové poště, jenž je modernější než POP3. Jedná se o obousměrný protokol, který kopíruje poštu ze vzdáleného serveru do Thunderbirdu, přičemž původní kopie zpráv zachovává na serveru.Internetový protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se využívá k přenosu e-mailů mezi počítačovými programy na elektronickou poštu. Využívá přímého spojení, a tak zajišťuje doručení pošty od odesílatele k adresátovi. Ten k ní může přistoupit online nebo offline prostřednictvím protokolů POP3 nebo IMAP.

Co znamená adresa serveru : Jednotlivé uzly internetové sítě, které poskytují určité služby, například servery, jsou identifikovány celosvětově unikátní IP adresou. Díky IP adresám lze snadno využít jakoukoliv internetovou službu, najít každou konkrétní stránku.