Jak zjistím číslo OSSZ?
„Kód OSSZ“: uvádí se kód z číselníku okresů. Uvede se kód OSSZ, v jejímž obvodu je sídlo školy, zaměstnavatele, vzdělávacího zařízení (viz příloha č. 1). „Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)“: uvede se slovy příslušná OSSZ, v jejímž obvodu je sídlo školy, zaměstnavatele, vzdělávacího zařízení, např.Číslo sociálního pojištění je číslo, pod kterým jsou osoby u dané instituce pojištěny, a zároveň jde o základní identifikační údaj osob v oblasti sociálního zabezpečení, který je třeba uvádět při komunikaci s institucemi sociálního zabezpečení.Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).

Jak se přihlásit na OSSZ jako OSVČ : Do ePortálu se můžete přihlásit dvěma hlavními způsoby: prostřednictvím Národní identitní autority (NIA) prostřednictvím datové schránky eportal.cssz.cz Získáte možnost tiskopisy vyplnit a také odeslat online příslušné OSSZ nebo ČSSZ. Často řešené tiskopisy můžete zařadit mezi své oblíbené .

Jak zjistit číslo OSSZ

Číslo účtu (pro důchodové pojištění případně i pro nemocenské pojištění) a variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise od příslušné OSSZ na základě oznámení o zahájení SVČ, kterou OSVČ učinila na předepsaném tiskopise. OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou informace zde.

Kam poslat přehled OSSZ datová schránka : do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

VSTUP DO PORTÁLU SSN

​Portál SSN, určený pro objednávání a evidenci komodit a pro komunikaci v rámci SSN, je dostupný na internetové adrese ssn.tendersystems.cz.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ.

Kde najdu přehled OSSZ

Služba je dostupná na ePortálu ČSSZ pro přihlášené uživatele a je zcela zdarma. Přihlášení je jednoduché, stačí datová schránka nebo Identita občana (původně eIdentita). Jednoduchým a oblíbeným způsobem přihlášení je bankovní identita. Možnosti, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ, uživatelé najdou přímo na ePortálu.Číslo účtu (pro důchodové pojištění případně i pro nemocenské pojištění) a variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise od příslušné OSSZ na základě oznámení o zahájení SVČ, kterou OSVČ učinila na předepsaném tiskopise. OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou informace zde.OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, kterou se podnikatel stává založením živnosti. Živnostník podniká samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Živnosti se dělí podle živnostenského zákona na ohlašovací a koncesované.

Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248

Jak zjistit číslo datové schránky : Uživatel a schránka

V sekci Přihlášený uživatel najdete údaje o uživateli, který je právě v dané chvíli přihlášen – jeho uživatelské jméno a další interní identifikátor, občanské jméno, příjmení a adresu, typ (roli ve schránce) a souhrn jeho práv ke schránce.

Co je číslo SSN : Číslo sociálního zabezpečení (SSN) je jedinečné devítimístné číslo, které je vyžadováno pro oficiální komunikaci s vládními úřady USA, různými úřady a IRS.

Jak získat Social Security number

SSN může být získáno na základě formuláře se žádostí SS–5 („Application for A Social Security Number Card“). Používá se jako všeobecné identifikační číslo i pro daňové, armádní (včetně námořnictva apod.), zaměstnavatelské, lovecké a ostatní účely, kde postupně (zejména v 70. letech 20.

Česká správa sociálního zabezpečení (označuje se zkratkou ČSSZ) je úřad, který má v České republice na starost důchodové a nemocenské pojištění většiny občanů a výběr pojistného na tato pojištění.Pojistné na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) se platí na účet příslušné OSSZ. Pro platby pojistného jsou určeny účty OSSZ s předčíslím 1011, 11017 a 21012.

Jak ziskat vypis z OSSZ : Podání žádosti o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

  1. prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
  2. písemně na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
  3. v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: [email protected].