Jak zjistíme že člověk nedýchá?
První pomoc při bezvědomí

  1. V první řadě zajistěte svou vlastní bezpečnost.
  2. Zavolejte záchrannou službu, nebo požádejte o pomoc lidi kolem vás.
  3. Přesvědčte se, že osoba je v bezvědomí.
  4. Pokud osoba nereaguje na podněty, otočte ji na záda a mírně zakloňte hlavu.
  5. Zjistěte, jestli osoba v bezvědomí dýchá.

Dýchání je mimovolný proces, nevyžaduje tedy vědomou kontrolu. Podílí se na něm pohyby hrudníku a bránice (sval oddělující břišní a hrudní dutinu). Dýchání jsme si vědomi pouze ve chvílích, kdy se na něj soustředíme nebo kdy je něčím narušeno, např. náhlou dušností.Pokud postižený dýchá, otočte jej na záda a zakloňte mu hlavu, aby se uvolnily dýchací cesty. Otočte jej na bok pouze tehdy, když mu něco vytéká z úst (např. zvratky), nebo krvácí z nosu, úst či uší. V těchto případech zotavovací poloha na boku zabrání případnému dušení.

Jak rychle dýchá clovek : Pro normální, klidové dýchání (eupnoe) je u dospělých osob obvyklá frekvence 12–20 dechů za minutu. Tyto hodnoty se mohou měnit v reakci na fyziologické potřeby organismu, krátkodobě je možné dechovou frekvenci ovlivnit také vědomě.

Jak dlouho muze být clovek v bezvědomí

Bezvědomí může trvat již od několika sekund až po velmi dlouhou dobu a nastává v důsledku nedostatku kyslíku v mozku, k čemuž může dojít z různých důvodů. Krátké bezvědomí je často vyvoláno dehydratací, nízkou hladinou cukru v krvi (viz glykemie) nebo nízkým krevním tlakem (hypotenzí).

Jak vypadá omdlení : Mezi nejčastější známky možné mdloby patří „motání" hlavy, zatmění či mžitky před očima, slabost celková či slabost dolních končetin, bušení srdce, apod.

Pokud slyšíte proudění vzduchu z jeho úst, na tváři cítíte vydechovaný proud vzduchu a vidíte, že se postiženému rytmicky zvedá a klesá hrudník, můžete prohlásit, že postižený normálně dýchá. Frekvence dýchání by u dospělého člověka měla být minimálně 10x/ min.

Dechová frekvence je počet nádechů za jednotku času, nejčastěji za minutu. U zdravého dospělého člověka je klidová dechová frekvence přibližně 16–20 dechů za minutu. Při fyzické námaze se zvyšuje nejen dechová frekvence, ale i dechový objem.

Jak zjistit jestli člověk dýchá

Frekvence dýchání by u dospělého člověka měla být minimálně 10x/ min. Pokud proudění vzduchu neslyšíte nebo pouze velmi slabě, postiženému se hrudník nepohybuje nebo se nadechne jen několikrát za minutu, potom nedýchá normálně.Hlavní příznaky spánkové apnoe:

  1. Hlasité explozivní chrápání: Osoby trpící spánkovou apnoí mají tendenci chrápat velmi nahlas a intenzivně.
  2. Přerušované dýchání: Během spánku dochází k častým pauzám v dýchání, které jsou slyšitelné pro okolí.
  3. Fragmentovaný spánek: Lidé s apnoí mají často narušený spánek.

Bezvědomí zahrnuje kompletní nebo částečnou ztrátu schopnosti vnímat a reagovat na vnější podněty. Hluboké déledobé bezvědomí se nazývá kóma. Omdlení následkem poklesu krevního tlaku a snížení přísunu kyslíku do mozku je příkladem dočasné ztráty vědomí.

Pokud dojde k náhlé ztrátě vědomí s pádem na zem, je nezbytné ponechat postiženého v horizontální poloze a nesnažit se jej zvedat. Je potřeba ověřit, zda nejde o oběhovou zástavu, kdy je nutné zahájení kardiopulmonální resuscitace. Rozdílem je, že pacient se synkopou obvykle velmi rychle nabude vědomí a začne reagovat.

Jak se clovek cítí před Omdlenim : Omdlévání je velmi časté v horkém a dusném prostředí a v uzavřených prostorách, kde je vydýchaný vzduch. Obecně se před samotným omdlením objevuje bledost v obličeji, studený pot na čele, krku a zádech, zrychlený a povrchový dech, nevolnost, zatmění či mžitky před očima, šelest v uších a malátnost.

Jak se projevují mdloby : Pacient se rychle probírá

V řadě případů ani nedojde k úplné ztrátě vědomí a tomuto stavu někdy říkáme “mdloba”. Můžeme pozorovat apatii, někdy však naopak neklid a strach, zrychlené dýchání, pacient udává mravenčení končetin nebo v okolí úst. Může být zmatený, opakovaně se ptá, co se stalo, chce někam utíkat.

Proč dýchat do břicha

Stabilizaci těla a páteře – dýcháním do břicha probudíte nejen svaly kolem páteře, ale i hloubkové břišní svalstvo a pánevní dno. Lepší okysličení – díky hlubokému dechu zaplavíte buňky svého těla kyslíkem, a tím i energií. Posílení imunitního systému – při správném dýchání posilujete svou obranyschopnost.

Charakteristickými příznaky astmatu jsou dlouhodobě probíhající zánět, zvýšená dráždivost a zúžení průdušek. Pacienti trpí opakovanými stavy hvízdavého dýchání, kašlem, dušností a svíráním na hrudi.Normální klidová srdeční frekvence pro dospělé se pohybuje od 60 do 100 úderů za minutu. Obecně platí, že nižší klidová srdeční frekvence znamená účinnější funkci srdce a lepší kardiovaskulární způsobilost. Například dobře vyškolený sportovec může mít normální klidovou srdeční frekvenci blíž k 40 úderům za minutu.

Jaký má být tep podle věku : Normální klidová tepová frekvence

věk Průměrná klidová tepová frekvence (bpm)
18 až 20 81,6
21 až 30 80,2
31 až 40 78,5
41 až 50 75,3