Jak změnit formát čísla v Excelu?
Vytvoření vlastního formátu čísla

 1. Vyberte číselná data.
 2. Na kartě Domů ve skupině Číslo vyberte malou šipku, aby se otevřelo dialogové okno.
 3. Vyberte Vlastní.
 4. V seznamu Typ vyberte existující formát nebo do pole zadejte nový.
 5. Přidání textu do formátu čísla: Do uvozovek zadejte, co chcete.
 6. Vyberte OK.

Vyberte buňky se stylem Aplikace Excel. Klikněte pravým tlačítkem na použitý styl v části Domů > Styly buněk. Vyberte Změnit > Formát a změňte, co chcete.Vyberte buňky s čísly uloženými jako text. Na kartě Domů vyberte Vložit > Vložit jinak. Vyberte Násobit a potom klikněte na OK. Excel vynásobí každou buňku číslem 1 a přitom převede text na čísla.

Jak převést číslo na text : Na kartě Domů klikněte ve skupině Číslo na šipku vedle pole Formát čísla a potom klikněte na Text. Poznámka: Pokud možnost Text nevidíte, posuňte se pomocí posuvníku na konec seznamu.

Jak změnit formát buňky v Excelu

Klikneme v nabídce stylů na kterýkoliv styl pravým tlačítkem myši a vybereme příkaz Změnit. Zobrazí se nám dialogové okno Formát buněk, ve kterém si můžeme styl buňky změnit.

Jak udělat podmíněné formátování : Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Chcete-li například začít číslovaný seznam hodnotou 000-001, zadejte do první buňky oblasti, kterou chcete očíslovat, vzorec =TEXT(ŘÁDEK(A1),"000-000") a pak přetáhněte úchyt na konec oblasti.

Pokud chcete zkopírovat skutečnou hodnotu místo vzorce z buňky do jiného listu nebo sešitu, můžete vzorec v buňce převést na jeho hodnotu takto:

 1. Pokud chcete buňku upravit, stiskněte klávesu F2.
 2. Stiskněte klávesu F9 a pak stiskněte klávesu ENTER.

Jak oddělit číslo od textu v Excelu

Vyberte buňku, Oblast nebo celý sloupec obsahující textové hodnoty, které chcete rozdělit. Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Postupujte podle pokynů Průvodce převodem textu na sloupce a určete, jak chcete text rozdělit do samostatných sloupců.Klikněte na tlačítko chyby, které se zobrazí vedle vybrané buňky nebo oblasti buněk. V zobrazené nabídce klikněte na příkaz Převést na číslo. (Pokud se chcete pouze zbavit indikátoru chyby bez převádění na číslo, klikněte na příkaz Ignorovat chybu.) Tato akce převede čísla uložená jako text zpět na čísla.Pomocí značek odstavce vyznačte, kde má začít nový řádek tabulky. Vyberte text, který chcete převést, a klikněte na Vložit > Tabulka > Převést text na tabulku. V okně Převést text na tabulku zvolte požadované možnosti. Zkontrolujte, jestli se čísla v části Velikost tabulky shodují s požadovaným počtem sloupců a řádků.

Použití podmíněného formátování na základě textu v buňkách

Klikněte na DOMŮ > podmíněné formátování a > zvýraznit pravidla buněk > text, který obsahuje. V levé části okna Text, který obsahuje zadejte text, který chcete zvýraznit. Vyberte barevný formát textu a klikněte na OK.

Jak na podmíněné formátování v Excelu : Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Zvýraznit pravidla buněk. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Jak formátovat buňky v Excelu : Na kartě Domů ve skupině Styly vybereme Styl buňky. Poté vybereme možnost Nový styl buňky.

Jak Kopírovat formát buněk v Excelu

Kopírování formátu buněk

 1. Vyberte buňku s formátováním, které chcete zkopírovat.
 2. Vyberte Domů > Kopírovat formát.
 3. Přetažením vyberte buňku nebo oblast, u které chcete formátování použít.
 4. Uvolněte tlačítko myši a mělo by se použít formátování.


hned po zadání nebo vložení hodnoty.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk obsahující vzorce. Jestliže se jedná o Maticový vzorec, vyberte oblast, která ho obsahuje.
 2. Klikněte na Kopírovat .
 3. Klikněte na Vložit .
 4. Klikněte na šipku vedle možnosti Možnosti vložení a potom klikněte na Pouze hodnoty.

Vybereme buňku nebo oblast, kde leží naše čísla a klikneme na vykřičník. Zde zvolíme možnost převést na číslo Tato možnost je rychlá, ale ne vždy zvládne nápravu dat.

Jak dělit čísla v Excelu : Rozdělení čísel v buňce

K tomuto úkolu použijte aritmetický operátor / (lomítko). Pokud například do buňky zadáte =10/5 , zobrazí se v buňce číslo 2. Důležité informace: Před zadáním čísel a operátoru / nezapomeňte v buňce zadat rovnítko (=). Jinak bude excel interpretovat, co zadáte, jako datum.