Jak změnit Wi-Fi u tiskárny?
Umístěte tiskárnu do blízkosti směrovače Wi-Fi. Přepojte tiskárnu do režimu Wi-Fi Protected Setup (WPS). Tiskárny bez dotykového ovládacího panelu: Na ovládacím panelu stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 5 sekund, dokud nezasne blikat kontrolka.Pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS) na směrovači připojte tiskárnu k síti Wi-Fi.

 1. Umístěte tiskárnu do blízkosti směrovače Wi-Fi.
 2. Přepojte tiskárnu do režimu Wi-Fi Protected Setup (WPS).
 3. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači, dokud se nezahájí proces připojování.

Vyberte možnost Rozšířená nastavení. Vyberte položku Wi-Fi Direct. Vyberte název zařízení tiskárny a poté se k ní připojte pomocí připojení Wi-Fi Direct. Na ovládacím panelu tiskárny povolte následujícím způsobem žádost opřipojení zchytrého zařízení.

Proč nejde připojit tiskárna k WiFi : Zkontrolujte připojení, a ujistěte se, že je tiskárna i zařízení využívaly stejnou síť. Počítač nebo mobilní zařízení: Otevřete seznam dostupných sítí a ujistěte se, že je připojena ke správné síti. Tiskárna: Zkontrolujte kontrolku bezdrátové sítě na ovládacím panelu. Pokud je modromodrá, je tiskárna připojena.

Jak zmenit Wi-Fi na tiskárně Canon

Povolením nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny změňte nastavení v části Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN).

 1. Spusťte nástroj IJ Network Tool.
 2. V nabídce Tiskárny: (Printers:) vyberte tiskárnu.
 3. Klepněte na tlačítko Konfigurace…
 4. Klepněte na tlačítko Bezdrátová síť LAN (Wireless LAN).
 5. Nastavení změňte nebo potvrďte.

Jak změnit Wi-Fi na tiskárně Epson : Vyberte volbu Wi-Fi Setup (Nastavení Wi-Fi). Klepněte na / , a potom na Nastavení. Vyberte volbu Nastavení Wi-Fi Direct a potom volbu Nastavení připojení. Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny a potom stiskněte tlačítko Proceed (Pokračovat) nebo OK.

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě, zvolte tu s názvem vaší tiskárny a připojte s k ní. (Pokud jste povolili zabezpečení, heslo funkce wireless direct zobrazíte na displeji tiskárny pod položkou Zobrazit heslo.)

Stačí postupně kliknout v počítači na Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery. Potom vyberete tiskárnu a kliknete na položku Otevřít front. V části Tiskárna se podíváte, zda není vybraná položka Použít tiskárnu v režimu offline. Pokud je tato možnost vybraná, zrušte ji.

Jak zjistit heslo WiFi tiskárny

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě, zvolte tu s názvem vaší tiskárny a připojte s k ní. (Pokud jste povolili zabezpečení, heslo funkce wireless direct zobrazíte na displeji tiskárny pod položkou Zobrazit heslo.)Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte možnost [Nastavení]. Vyberte [Síť] → [Wi-Fi Direct] → [Zap]. Vyberte možnost [Nastavení Wi-Fi Direct]. Zvolte název televizoru zobrazený na obrazovce televizoru se zařízením Wi-Fi Direct.Zkontrolujte kabely nebo bezdrátové připojení. Zkontrolujte kabely (u tiskáren připojených kabelem). Ujistěte se, že USB kabel tiskárny je správně připojený z tiskárny k počítači. Pokud se USB nerozpozná, podívejte se na článek Automatická diagnostika a řešení potíží s USB ve Windows.

Připojení tiskárny přes USB (NÁVOD)

Nejčastějším způsobem připojení běžných tiskáren k PC je USB rozhraní. Kabelem označovaným dle typu konektorů A-B se takto propojí tiskárna přímo s PC.

Jak připojit tiskárnu Canon 3600 přes WiFi : Stiskněte tlačítko Wi-Fi a podržte je stisknuté, dokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nezabliká. Stiskněte postupně tlačítka Barevný (Color), Černý (Black) a nakonec Wi-Fi. Kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat a začne svítit, rozsvítí se kontrolka Wi-Fi a bezdrátová síť LAN bude k dispozici.

Jak připojit tiskárnu bez WiFi do sítě : Připojení tiskárny přes USB (NÁVOD)

Nejčastějším způsobem připojení běžných tiskáren k PC je USB rozhraní. Kabelem označovaným dle typu konektorů A-B se takto propojí tiskárna přímo s PC.

Jak si změnit heslo na Wi-Fi

Změnit můžete i heslo routeru

Stejně snadno jako heslo Wi-Fi změníte i její název (SSID). Toto provedete opět v administraci na záložce Nastavení bezdrátového připojení. Doporučujeme si kromě hesla Wi-Fi upravit i přihlašovací údaje do routeru.

Než začnete

 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připojená ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení.
 2. Odpojte a restartujte tiskárnu.
 3. Nastavte tiskárnu jako výchozí tiskárnu.
 4. Vymazání tiskové fronty.
 5. Resetujte službu, která spravuje tiskovou frontu.
 6. Vyjměte a znovu nainstalujte tiskárnu do zařízení
 7. Restartujte počítač

Vyberte Start >Nastavení . Přejděte na Zařízení > Tiskárny a skenery > vyberte tiskárnu > Spravovat. Potom vyberte Nastavit jako výchozí. Pokud možnost Nastavit jako výchozí nevidíte, je možné vybrat možnost Povolit Windows spravovat výchozí tiskárnu.

Jak zjistit heslo Wi-Fi tiskárny : Na vašem zařízení vyhledejte dostupné Wi-Fi sítě, zvolte tu s názvem vaší tiskárny a připojte s k ní. (Pokud jste povolili zabezpečení, heslo funkce wireless direct zobrazíte na displeji tiskárny pod položkou Zobrazit heslo.)