Jak získat výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů?
Lidé mohou přes Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) od středy získat výpis z nezařazeného účtu nově i on-line cestou a zjistit tak, zda nevlastní zapomenuté akcie z kuponové privatizace. Žadatele ověří prostřednictvím bankovní identity, výpis stojí 90 korun.Kdo neví, zda a jaké akcie ještě vlastní, měl by si proto na webu depozitáře cdcp.cz podle rodného čísla zjistit, zda mu eviduje účet majitele cenných papírů. Co je na tomto – nezařazeném – účtu, pozná z výpisu depozitáře.Výpis z účtu

Centrální depozitář poskytuje výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů online službou, která je dostupná na internetových stránkách centrálního depozitáře všem osobám, které se identifikují prostřednictvím bankovní identity. Poplatek za výpis online činí 90 Kč.

Kdo vede evidenci cenných papírů : CDCP je členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů (ECSDA). Základní činnost CDCP spočívá: Vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů; Vypořádání obchodů s investičními nástroji.

Kde najdu zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou ty, které nejsou materializované a existují pouze ve formě zápisu v databázi na majetkovém účtu. Dříve tyto majetkové účty vedlo Středisko cenných papírů, které nahradil v roce 2010 Centrální depozitář cenných papírů.

Kde jsou moje akcie : Cenné papíry (akcie, dluhopisy) nakoupené na Burze cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) či RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů a.s. (RMS) jsou vedeny v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP) na majetkovém účtu klienta či zákaznickém účtu obchodníka.

Osvobozeny jsou příjmy z prodeje cenných papírů, jejichž úhrn u vás nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč, nebo pokud je doba mezi nabytím (nákupem) a prodejem cenného papíru delší než 3 roky.

Emise cenných papírů znamená jejich vydání (jako u knihy). Každé vydání (emise) má své identifikační číslo ISIN, které je odlišuje od jiného vydání. Akcie téže společnosti mohou mít jak různou jmenovitou hodnotu, tak ji nemusí mít vůbec (tzv. kusové akcie).

Jak zjistit majitele akcií na jméno

Identitu vlastníků takových obchodních společností je proto nutno hledat v dokumentech uložených ve sbírce listin obchodního rejstříku. Z přílohy k účetní závěrce, která je součástí účetní závěrky, lze zjistit vlastníky (akcionáře), kteří vlastní alespoň 20 % podíl v dané obchodní společnosti.V telefonu či tabletu Android přejděte na adresu google.com/finance. Vyhledejte cenné papíry, například „Dow Jones Industrial Average“. Klepněte na požadované cenné papíry. Vpravo od názvu cenných papírů klepněte na Sledovat.Rozhodný den pro výplatu dividendy je den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na vyplacení dividendy. Obvykle se jedná o 2 pracovní dny po ex dividend date. Jedná se o den, kdy firma identifikuje všechny své zapsané akcionáře, kteří jsou oprávněni získat dividendu.

Příležitostné příjmy do výše 50 tisíc korun ročně (do roku 2023 30 tisíc korun) nepodléhají zdanění. Připomínáme, že sem nepatří výdělky autorů. „Musí se jednat o jednorázové aktivity či služby, pro které nemá člověk zavedené živnostenské oprávnění,“ připomíná poradce Michal Dvořáček.

Co je ISIN kód : ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodování s ním.

Jak se nazývá majitel akcií : Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má vůči majetku akciové společnosti různá práva, podle typu akcie, kterou drží.

Jak najít akcie

Kde koupit

Nejčastěji se dnes nakupuje přes internet v aplikacích podobných přímému bankovnictví. Nabídka je široká – vedle tuzemských firem jako jsou BH Securities, Fio, Patria nebo Wood & Company působí i v Česku mezinárodní platformy se společnou evropskou licenci. Akcie můžete nakoupit i v některých bankách.

K identifikaci podhodnocené akcie je dobrý ukazatel tzv. P/E poměr (price-to-earnings), jedná se o poměr ročního zisku na jednu akcii a její ceny. Tudíž se dá pomocí tohoto čísla říct, zda má akcie vyšší cenu, než je její zisk anebo jestli má akcie menší cenu, než je její zisk.Osvobození od daně z příjmů při prodeji cenných papírů

1/ „Časový test“ 3 roky – pokud doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru přesáhne 3 roky, pak je možnost osvobodit od daně veškeré příjmy z prodeje. Pokud se tedy prodej ETF spáruje s nákupem starším než 3 roky, tak se realizovaný zisk vůbec nezdaňuje.

Kdy je Ex dividend dáte : Ex-dividend date je první den, kdy se akcie obchoduje bez nároku na dividendu. Zavírací cena akcie v In-dividend date se před otevřením trhů technicky sníží o hrubou výši dividendy. Record date neboli rozhodný den je dnem, kdy společnost vyplácející dividendu identifikuje každého akcionáře dle výpisu z depozitáře.