Kam volat ohledně nemocenské?
Čekám na výplatu nemocenské, ale peníze dosud nedorazily. Jak mám postupovat Je možné zavolat na Call centrum ČSSZ a na telefonním čísle 840 40 60 40 se doptat, kde se stala chyba.Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci kterékoli OSSZ spadající pod příslušnou ÚSSZ v místě jeho bydliště a call centra na telefonním čísle 800 050 248.800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Jak zjistím kdy mi přijde nemocenská : Informace o nemocenském pojištění a kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o nemocenském pojištění na telefonním čísle 800 050 248.

Kam zavolat ohledne nemocenské

Nově mají lidé možnost volat call centrum pro nemocenské pojištění ČSSZ na běžné telefonní číslo 571 811 081. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) umožnila lidem, aby mohli na call centrum pro nemocenské pojištění volat vytočením běžného telefonního čísla.

Kam volat kvůli paragrafu : „ošetřovné“ pro OSVČ nevyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím příslušných živnostenských úřadů. S případnými urgencemi výplaty „ošetřovného“ OSVČ je proto třeba obrátit se na tyto úřady.

Nově mají lidé možnost volat call centrum pro nemocenské pojištění ČSSZ na běžné telefonní číslo 571 811 081. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) umožnila lidem, aby mohli na call centrum pro nemocenské pojištění volat vytočením běžného telefonního čísla.

Nárok na nemocenské dávky pro OSVČ

Budou se sledovat dva limity, při jejichž překročení bude zaměstnavatel povinen odvést pojistné. Zároveň dojde ke strhnutí pojistného zevmzdy. To je od 1. 1. 2024 navýšeno na 7,1 % mzdy, nově se totiž platí 0,6 % mzdy jako nemocenské pojištění.

Jak zjistím číslo OSSZ

Číslo účtu (pro důchodové pojištění případně i pro nemocenské pojištění) a variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise od příslušné OSSZ na základě oznámení o zahájení SVČ, kterou OSVČ učinila na předepsaném tiskopise. OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou informace zde.Nemocenské dávky vyplácí stát od 14. dne pracovní neschopnosti. Výpočet nemocenské dávky vychází z denního vyměřovacího základu (průměr hrubého příjmu za uplynulý rok přepočtený na den).Nemocenská bude zaslána na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z účtu), případně na adresu, kterou eviduje OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek nemocenského pojištění.

Zaměstnavatel bude povinen zaměstnance na DPP nejpozději v den nástupu upozornit na možný vznik povinnosti odvést pojistné na sociální pojištění, je-li zaměstnán u více zaměstnavatelů a překročí-li jeho příjem u všech zaměstnavatelů rozhodnou částku (40 % průměrné mzdy, tedy 17 500 Kč).

Jak poznat že u mě byla kontrola : Do neschopenky vám kontrolor vypíše datum a čas, připojí podpis a všechno je vyřízeno. V opačném případě – pokud vás doma nezastihnou – najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Následující ordinační den byste se pak měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a celou věc vysvětlit.

Kdy si můžu vzít paragraf : Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let či jiné fyzické osoby anebo ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.

Co si zaměstnavatel nesmí dovolit

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Pokud zaměstnavatel zjistí nějaké porušení, musí o něm zaměstnance informovat a provést písemný záznam. Jeho kopii by pak měl doručit zaměstnanci, ošetřujícímu lékaři a ČSSZ. Zaměstnanec pak může přijít o náhrady mzdy nebo mu budou kráceny.V době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti může zaměstnance kontrolovat samotný zaměstnavatel a posléze pak orgány nemocenského pojištění. I po 14 dnech může podezřívavý zaměstnavatel dát podnět kontrolorům správy sociálního zabezpečení.

Jak dlouho se vyplatí být na nemocenské : Nemocenská je dávka nemocenského pojištění, která Vám bude vyplácena, když zůstanete nemocní a nebudete moci vykonávat dosavadní zaměstnání. Poskytuje se za kalendářní dny a vyplácí se až od 15. dne pracovní neschopnosti, nejdéle 380 dnů.