Kde probíhá Transaminace?
Trávení bílkovin probíhá spontánně v alkalickém i kyselém prostředí. Největší část trávení bílkovin proběhne v žaludku a v tenkém střevě. Trávení bílkovin je založeno na hydrolytickém štěpení peptidové vazby. V lidském těle tento krok katalyzují enzymy zvané proteasy.Fagocytované proteiny, nebo proteiny v organelách bývají degradovány v buněčné organele lysozomu. Proteiny jsou štěpeny na kratší peptidy a posléze až na aminokyseliny pomocí lysozomálních enzymů – katepsinů.Transaminace jsou volně reverzibilní reakce katalyzované transaminázami (aminotransferázami). Během transaminace se vymění aminoskupina α-aminokyseliny s oxoskupinou 2-oxokyseliny – z aminokyseliny se vytváří 2-oxokyselina a z původní 2-oxokyseliny vzniká aminokyselina.

Kde se vyskytuji aminokyseliny : Aminokyseliny jsou všude tam, kde jsou bílkoviny. Největší přísun těchto látek je nezbytný na těch místech našeho těla, kde dochází k největší potřebě a obnově bílkovin – v játrech, svalech, kůži , atd.

Kde probíhá vstřebávání

Když je proces trávení ukončen, dochází ke vstřebávání živin. U vyšších živočichů se tak děje převážně v tenkém střevě a částečně i v tlustém střevě.

Kde se nachází enzymy : Kde se trávicí enzymy tvoří Tvoří se ve slinivce břišní, žaludku a tenkém střevě a dokonce se aktivují když se chystáte jíst, proto se doporučuje si k jídlu pořádně přivonět aby se nastartovalo trávení. I vaše slinné žlázy produkují trávicí enzymy, aby začaly rozkládat molekuly jídla, zatímco ještě žvýkáte.

Translace neboli proteosyntéza je překlad nukleotidové sekvence mRNA do sekvence aminokyselin proteinu. Proces probíhá na ribozomech a jednotlivé aminokyseliny se zařazují podle pravidel genetického kódu.

Translace (překlad) je druhým krokem exprese genetické informace a ukončuje dráhu DNA > RNA > protein. Translace probíhá mimo jádro, v cytoplazmě na ribozómech.

Co je fenylalaninu

Fenylalanin je esenciální aminokyselina, tzn. nelze ji v organizmu syntetizovat, musí se získat potravou nebo štěpením tkáňových bílkovin. Podle chemického charakteru jejího postranního řetězce ji řadíme mezi nepolární aminokyseliny. Postranní řetězec se uplatňuje v hydrofobních interakcích bílkovin.Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly. Zbytek aminokyseliny je tvořen většinou uhlíkem a vodíkem, a je recyklovaný anebo oxidovaný pro výrobu energie.Translace neboli proteosyntéza je překlad nukleotidové sekvence mRNA do sekvence aminokyselin proteinu. Proces probíhá na ribozomech a jednotlivé aminokyseliny se zařazují podle pravidel genetického kódu.

Kde se lysin přirozeně vyskytuje Lysin najdeme zejména v hovězím, jehněčím a vepřovém mase, rovněž také v kuřecím a krůtím mase, sójových bobech, krevetách, dýňových semínkách, bílých fazolích či vajíčkách.

Jak se dostanou Ziviny do jater : Do jater každou minutu proudí: prostřednictvím portální žíly (vena portae) přibližně 1,1 litru krve z břišních orgánů (například z tenkého střeva a ze sleziny), prostřednictvím vlastní jaterní tepny (arteria hepatica propria) přibližně 400 mililitrů krve bohaté na kyslík.

Jak dlouho má clovek střeva : Střevo je svalová trubice, která dosahuje značných rozměrů. Celková délka střeva je asi sedm metrů.

Jaký enzym se nachází v žaludku

Pepsin (hlavní trávicí enzym v žaludku) – hlavní trávicí enzym útočící na bílkoviny.

Proces trávení probíhá v trávicím traktu. Slinné žlázy, játra, žlučník i slinivka břišní se nacházejí mimo trávicí trakt, ale jsou řazeny do trávicího systému, neboť jejich výměšky (sekrety) obsahují trávicí enzymy. Odvozené přídavné jméno je trávicí.Translace (překlad) je druhým krokem exprese genetické informace a ukončuje dráhu DNA > RNA > protein. Translace probíhá mimo jádro, v cytoplazmě na ribozómech.

Kde v buňce probíhá transkripce : Probíhá u všech známých organizmů včetně virů. U bakterií se odehrává volně v cytoplazmě, u některých vyšších organizmů (tzv. eukaryota) probíhá v buněčném jádře. V centru transkripce stojí enzym RNA polymeráza, schopný podle vzoru v podobě DNA vyrábět kopii v podobě RNA.