Kdo emituje Hotovostni penize?
Téměř každý stát vydává své vlastní peníze v podobě mincí a bankovek. V České republice máme české koruny, které smí vydávat jen Česká národní banka. Bezhotovostní platba je taková, která je učiněna převodem peněz mezí bankovními účty bez použití bankovek a mincí. Bezhotovostní peníze leží tedy na bankovním účtu.V souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance má ČNB (pdf, 342 kB) výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince, včetně mincí pamětních, a řídit peněžní oběh.Česká národní banka a její cíle

V moci tohoto úřadu je měnová politika, vydávání bankovek a mincí, řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank, i vykonávání dohledu nad finančním trhem. Na první pohled viditelným projevem působení ČNB je vydávání bankovek a mincí.

Kdo je na českých penezich : (100 Kč), Jan Amos Komenský (200 Kč), Božena Němcová (500 Kč), František Palacký (1 000 Kč), Ema Destinová (2 000 Kč) a Tomáš Garrigue Masaryk (5 000 Kč). Rubovou stranu každé bankovky pak zdobí výtvarné motivy symbolů spjatých s danou osobností, jako např. pečeť Karlovy univerzity v případě Karla IV.

Kde se v ČR tisknou peníze

Státní tiskárna cenin, s.p., je státní podnik provozující tiskařské a polygrafické služby se zaměřením na bezpečnostní tisk.

Kde se v České republice tisknou peníze : Více než 95 let nabízíme svým zákazníkům výrobu polygrafických produktů s ceninovými ochrannými prvky v provozu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a bezpečnostními systémy.

Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, s.p.
Právní forma Státní podnik
Datum založení 1953
Zakladatel Ministerstvo financí České republiky
Sídlo Praha, Česko


Státní tiskárna cenin, s.p.

Jak se tisknou peníze

Mezi nejčastěji využívané technologie tisku peněz a dalších cenin patří: – Ofsetový tisk – základní technika tisku peněz. Jedná se o nepřímou tiskovou techniku, při které se barva z tiskové formy nanáší na materiál přes válec. Na rozdíl od dalších využívaných technik jsou tisknoucí i netisknoucí místa v jedné úrovni.Bankovky

Denominace Motiv aversu Barevný tón
200 korun / Kč Jan Amos Komenský, pevnost města Naarden oranžová
500 korun / Kč Božena Němcová růžová
1000 korun / Kč František Palacký lila
2000 korun / Kč Ema Destinnová tmavozelená

Papírových bankovek má česká koruna 6 typů – v hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000. Které slavné osobnosti na nich najdete Smůlu měla sv. Anežka Česká, jejíž podobizna zdobila papírovou padesátikorunu.

Bankovku tiskne Státní tiskárna cenin v Praze.

Kdo vyrábí bankovky : Kromě bankovek, kterých zvládne až sto milionů kusů za rok, Státní tiskárna cenin vytváří i všechny další důležité ceniny, které na našem území potřebujeme.

Kdo tiskne české koruny : Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, s.p.
Datum založení 1953
Zakladatel Ministerstvo financí České republiky
Sídlo Praha, Česko
Adresa sídla Růžová 943/6, 110 00, Praha 1

Jak se vyrábí peníze

Centrální banky a státní tiskárny dělají vše pro to, aby se při výrobě bankovek používaly nenapodobitelné materiály, od různých druhů papíru po barvu. Kombinují mnohé technologie tisku a bankovky opatřují desítkami ochranných prvků. České bankovky se navíc nevyrábí z běžné celulózy, základem je bavlna.

Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, s.p.
Datum založení 1953
Zakladatel Ministerstvo financí České republiky
Sídlo Praha, Česko
Adresa sídla Růžová 943/6, 110 00, Praha 1

Peníze začínají ražbou, která měla zaručovat váhu a ryzost dané mince jako kousku kovu. Další vývoj směřoval jednak k normování měny státem, jednak k posilování nehmotné či fiduciární povahy platidel, která vedla k zavedení mincí z obecných kovů a papírových platidel (peníze s nuceným oběhem).

Na jaké bankovce František Palacký : 1000 Kč – přední strana: František Palacký: Zakladatel moderního českého jazyka.