Kdo je majitel České národní banky?
Česká národní banka vznikla v roce 1993 a je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem.Novým guvernérem České národní banky bude Aleš Michl (44 let). Prezident republiky Miloš Zeman jej dnes při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě jmenoval do funkce na šest let s účinností od 1. července 2022. Aleš Michl je členem bankovní rady ČNB od 1.Světlonoš „Jsem Světlonoš, patron České národní banky.

Kdo je ve vedení ČNB : S účinností od 1. července 2022 jmenoval prezident republiky Aleše Michla guvernérem ČNB na šestileté funkční období.

Která banka je opravdu Česká

Jsou tu ale i banky, které má ve vlastnictví přímo Česká republika. Mezi ty patří Česká exportní banka, Česká národní banka a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Další českou záložnou je Družstevní záložna Kredit.

Kdo je majitel ČSOB : ČSOB je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV, jejíž akcie jsou drženy (přímo nebo nepřímo) společností KBC Group NV. Obě společnosti sídlí v Bruselu v Belgii.

ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku.

Seznam českých bank

Banka Bilanční suma v mld. Kč (2022) Majoritní či největší vlastník
Česká spořitelna 1640 Erste Group (100 %)
Komerční banka 1304 Société Générale (60,4 %)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 766 UniCredit (100 %)
Raiffeisenbank 601 Raiffeisen CEE Region Holding (75 %)

Kolik je poboček České národní banky

ČNB má pobočky v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku.Ačkoli některé banky se ve vybraných kategoriích řadí mezi světové hráče, jiné banky se naopak zařadily na světový chvost. V porovnání s 1311 bankami skončila Fio banka na 1312. místě s absolutně nejhorší finanční pákou.

Seznam českých bank

Banka Bilanční suma v mld. Kč (2022) Majoritní či největší vlastník
Československá obchodní banka 1805 KBC Bank (100 %)
Česká spořitelna 1640 Erste Group (100 %)
Komerční banka 1304 Société Générale (60,4 %)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 766 UniCredit (100 %)

Kdo je majitelem Max banky : Banka je na trhu již od roku 1991.

Za svou 33letou historii působila pod značkami Interbanka, a.s., BAWAG Bank CZ a.s., LBBW Bank CZ a.s. a Expobank CZ a.s. Od září 2022 je vlastníkem banky investiční skupina CREDITAS. Od října téhož roku finanční instituce působí na trhu pod obchodním názvem Max banka a.s.

Kdo dohlíží na banky : ČNB je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů. Reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel.

Která banka je opravdu česká

Jsou tu ale i banky, které má ve vlastnictví přímo Česká republika. Mezi ty patří Česká exportní banka, Česká národní banka a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Další českou záložnou je Družstevní záložna Kredit.

Erste GroupČeská spořitelna / Vlastník

Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, je členem koncernu Erste Group. Mateřskou společností koncernu Erste Group je Erste Group Bank AG, se sídlem Am Belveder 1, 1100 Vídeň, číslo registrace společnosti FN 33209m.Seznam českých bank

Banka Bilanční suma v mld. Kč (2022) Majoritní či největší vlastník
Česká spořitelna 1640 Erste Group (100 %)
Komerční banka 1304 Société Générale (60,4 %)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 766 UniCredit (100 %)
Raiffeisenbank 601 Raiffeisen CEE Region Holding (75 %)

Kdo řídí narodni banku : Českou národní banku řídí bankovní rada.

Členové rady jsou jmenováni přímo prezidentem republiky na dobu maximálně 12 let (dvě šestiletá období). Bankovní rada se skládá ze 7 pozic, a to z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř členů bankovní rady.