Kdo je to Avalista?
Směnečné rukojemství (aval)

Aval je způsob ručení, kterým je možné zajistit závazek přímého i regresního dlužníka, který vzniká písemným prohlášením a podpisem ručitele (avalisty) na směnce nebo na přívěsku. Pravidelně bude rukojmím osoba dosud směnečně nezavázaná, tedy tzv. osoba třetí.Údaj splatnosti na směnce

Paradoxně přesnější vyjádření údaje splatnosti způsobuje neplatnost směnky. Pokud je tedy na směnce uvedena přesná hodina a den („dne 1. 1. 2023, v 8:00 hod“), kdy má dlužník zaplatit, činí toto ustanovení směnku neplatnou.Směnku podepisuje pouze dlužník! Věřitel se na směnce nepodepisuje, a to za žádných okolností. Podpis dlužníka by měl být umístěn na vyznačeném řádku, pod podpisem by se (případně kromě údajů dlužníka) už neměl nacházet žádný důležitý text.

Kdo je to Smenecnik : Jednotlivec nebo společnost, na niž je vypsána směnka a která dluží stanovenou částku.

Co je to Avalista

Aval neboli avalista je totéž co směnečný rukojmí. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se remitent domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.

Co znamená Aval : Aval je osoba, která se zaváže ručením ze směnky, tzv. směnečný rukojmí. Pokud není směnka po datu splatnosti jejím výstavcem proplacena, může se remitent (směnečný věřitel) domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.

Kdy se směnka promlčí

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Jak má vypadat směnka na peníze

směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.Základní rozdělení směnek:

 • Směnka vlastní – dlužník se sám zavazuje k tomu, že do stanovené splatnosti zaplatí věřiteli dlužnou částku uvedenou na směnce.
 • Směnka cizí – vystavitel směnky ukládá někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi danou částku. Třetí stranou je obvykle banka.


Aval je osoba, která se zaváže ručením ze směnky, tzv. směnečný rukojmí. Pokud není směnka po datu splatnosti jejím výstavcem proplacena, může se remitent (směnečný věřitel) domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.

Co je to Avalový úvěr : Avalový neboli ručitelský úvěr je typ úvěru, při kterém banka obdobně jako u akceptačního úvěru neposkytuje svému klientovi peněžní prostředky. Banka se zaručí, že její klient uhradí svůj závazek i v případě, že by neměl dostatek finančních prostředků. Za to si banka účtuje avalovou provizi.

Co je směnka bez protestu : Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Kdo je majitel směnky

Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.

Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce. Směnka cizí – vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz. Třetí stranou může být např. banka.Podle formy rozlišujeme cenné papíry na jméno, na řad, nebo na doručitele. Cenné papíry na řad (ordre papíry): Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad (vyvratitelná právní domněnka, která nevylučuje důkaz o tom, že jde o cenný papír na jméno nebo na doručitele).

Na co si dát pozor při úvěru : Důkladně čtěte smlouvu

 1. celková výše půjčky.
 2. celková částka, kterou za úvěr zaplatíte.
 3. úroková sazba a RPSN.
 4. délka splácení půjčky.
 5. výše měsíčních splátek.
 6. podmínky předčasného splacení úvěru.
 7. co se stane při opoždění se splátkou.
 8. právo na odstoupení od smlouvy.