Kdo je v insolvenčním rejstříku?
Stačí vám počítač a funkční internetové připojení. Pro vstup do insolvenčního rejstříku stačí jít na stránku www.justice.cz a hned v úvodu stránky naleznete vedle Veřejného rejstříku a Centrálního registru oznámení také Insolvenční rejstřík.Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce a adresu jeho sídla, naleznete online v insolvenčním rejstříku u svého řízení. Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.Insolvenční rejstřík je veřejně dostupný registr. Vedou se v něm údaje o všech osobách v úpadku (tzv. úpadcích) a insolvenčních řízeních vedených proti nim. Dostupné jsou i záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních po dobu 5 let od jejich ukončení (dočasně vidím jména bývalých dlužníků v oddlužení).

Jak poznat že je firma v insolvenci : Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, jestli firma je nebo není v konkurzu, je nahlédnout do obchodního rejstříku. Je veřejně přístupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz, kde je mimo jiné i evidence úpadců.

Jak zjistit kdo má dluhy

V případě, že si chcete zkontrolovat své dluhy, popřípadě dluhy třetích osob, je potřeba získat výpis informací z oficiálních databází:

  1. Centrální evidence exekucí (CEE)
  2. Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  3. Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  4. Sdružení SOLUS.
  5. Finanční úřad.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku : Vyhledávání v insolvenčním rejstříku a kde získat výpis z insolvenčního rejstříku online. Do insolvenčního rejstříku lze nahlédnout na webu RegistrDluzniku.cz. Stačí do formuláře na hlavní straně webu vyplnit potřebné údaje – u fyzických osob celé jméno a datum narození, nebo rodné číslo, u firem IČO.

V případě, že si chcete zkontrolovat své dluhy, popřípadě dluhy třetích osob, je potřeba získat výpis informací z oficiálních databází:

  1. Centrální evidence exekucí (CEE)
  2. Bankovní registr klientských informací (BRKI)
  3. Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
  4. Sdružení SOLUS.
  5. Finanční úřad.


V insolvenčním rejstříku bude bohužel dlužník veden ještě 5 let po úspěšném oddlužení, o předčasný výmaz nelze žádat (výmaz bude proveden automaticky po pěti letech od skončení oddlužení). Většina bank i nebankovních institucí získávají informace právě i z insolvenčního rejstříku a registru dlužníků SOLUS.

Kdo vede insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík (ISIR) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, které v České republice procházejí insolvenčním řízením. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud.Jedná se o databáze, která obsahuje údaje o platební morálce osob a firem. V registrech dlužníků je možné najít neplatiče, ale i klienty, kteří svoje závazky řádně plní. Úvěrové registry vznikly jako nástroj pro řízení úvěrových rizik.Poskytování informací z registru dlužníků se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., která stanovuje poplatek za poskytnutí výpisu. Nahlédnout do registru dlužníků zdarma a ani získat výpis z registru dlužníků zdarma tedy není možné.

Navštivte webovou stránku https://www.centralniregistrdluzniku.cz a získejte přístup k nejlepšímu zdroji informací o dlužnících v České republice.

Jak zjistím jestli jsem v registru SOLUS : SMS Výpis z Registru fyzických osob

SMS neobsahuje osobní údaje. Jakmile máte svůj osobní SIN kód, tak lze požádat o SMS výpis pomocí SMS na číslo 902 11 ve tvaru SOLUS VášosobníosmimístnýkódSIN (např. SOLUS LNIEDEKY nebo např. SOLUS RBYRILPB) nebo vložit svůj SIN do naší aplikace pro chytré mobilní telefony.

Kdy mě Vymazou z insolvenčního rejstříku : Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků automaticky vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení.

Co najdu v insolvenčním rejstříku

Jaké údaje se v insolvenčním rejstříku uchovávají V případě fyzických osob v rejstříku najdete jejich jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Pokud je dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, obsahuje databáze i informace o dané firmě, adresu sídla a identifikační číslo.

V insolvenčním rejstříku bude bohužel dlužník veden ještě 5 let po úspěšném oddlužení, o předčasný výmaz nelze žádat (výmaz bude proveden automaticky po pěti letech od skončení oddlužení). Většina bank i nebankovních institucí získávají informace právě i z insolvenčního rejstříku a registru dlužníků SOLUS.Jak zjistíte, že máte záznam v SOLUSu Zjistit, zda jste vedeni v registru dlužníku není nic složitého. Na internetové stránce www.solus.cz stačí vyplnit formulář s žádostí o výpis z registru. Požadován bude i váš úředně potvrzený podpis, který si můžete nechat potvrdit na pobočce České pošty.

Jak zjistím jestli někde něco dlužím : Spolehlivý zdroj informací a zároveň nejsnazší způsob, jak zjistit dluhy, nabízí registr exekucí, do něhož lze nahlédnout na Exekuceinfo.cz. Výpis s informacemi o dluzích, které jsou vymáhány v podobě exekuce, je k dispozici ihned, online a bez registrace. Zjistit dluhy zdarma není možné, poplatek stanovuje vyhláška.