Kdo muze být učitel?
Pokud máte vzdělání ukončené maturitní zkouškou, můžete učit předměty praktického vyučování nebo odborného výcviku, typicky na SŠ nebo středním odborném učilišti. Musíte si však doplnit pedagogické vzdělání s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.Nejvhodnější je vystudovat magisterský studijní program „Učitelství pro 1. stupeň základních škol“ nebo „Speciální pedagogika pro učitele“. Třetí možností je studium učitelství konkrétního předmětu (např. Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy).Jedná se zejména o plnou způsobilost k právním úkonům, odbornou kvalifikaci, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázanou znalost českého jazyka. Učitel musí mít odbornou kvalifikaci a to vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu.

Kdo může být učitelem : Z výše uvedeného je patrné, že učitel na základní škole musí mít vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, přičemž ne vždy musí být toto vzdělání získáno studiem v magisterském studijním programu z oblasti pedagogických věd a zaměřeném na přípravu učitelů.

Kdo si muze udělat pedagogické minimum

Pedagogické minimum je jednou z forem celoživotního vzdělávání a jako takové ho můžete absolvovat v jakémkoliv věku. Slouží k získání pedagogického vzdělání, konkrétně základních znalostí z oblasti psychologie, sociologie, rétoriky či etiky.

Co třeba na pedagogické minimum : Pedagogické minimum kurz

Abyste mohli na kurz nastoupit, budete potřebovat zpravidla ukončené středoškolské vzdělání (příp. vzdělání či praxi v oboru, který chcete studovat). Jestliže hodláte kurz pedagogického minima absolvovat na vysoké škole, výuka trvá dva až čtyři semestry.

Zákon o pedagogických pracovnících v současnosti umožňuje více cest, jak dosáhnout vzděláním kvalifikace pro učitele/ky mateřských škol. Je to možné jak absolvováním střední pedagogické školy, tak studiem bakalářského studijního programu na škole vysoké.

Do školství se ale mohou dostat i lidé, kteří vysokoškolský diplom nemají. Jsou to tolik žádaní mistři odborného výcviku. „Mezi zájemci o doplnění pedagogického vzdělání jsou i absolventi SOŠ či VOŠ s výučním listem pro určitou praktickou oblast,“ potvrzuje proděkan Pavel Neumeister.

Jak učit bez vysoké školy

Do školství se ale mohou dostat i lidé, kteří vysokoškolský diplom nemají. Jsou to tolik žádaní mistři odborného výcviku. „Mezi zájemci o doplnění pedagogického vzdělání jsou i absolventi SOŠ či VOŠ s výučním listem pro určitou praktickou oblast,“ potvrzuje proděkan Pavel Neumeister.Je žádoucí spolupráce pedagoga a rodičů. U mladších žáků je po domluvě s pedagogem možná účast rodičů ve výuce. Učitelé ZUŠ musí splňovat odbornou kvalifikaci, kterou získají vystudováním konzervatoře, vysoké školy uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením.Pokud chcete chcete učit v MŠ, stačí vám maturitní zkouška z učitelství MŠ. Tedy pokud jste vystudoval*a pedagogickou střední školu v oboru předškolní pedagogiky a máte z něj maturitu, můžete učit ve školce.

Pedagogické minimum je jednou z forem celoživotního vzdělávání a jako takové ho můžete absolvovat v jakémkoliv věku. Slouží k získání pedagogického vzdělání, konkrétně základních znalostí z oblasti psychologie, sociologie, rétoriky či etiky.

Jaké vzdělání musí mít vychovatel ve školce : střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na přípravu vychovatelů; střední vzdělání (nepedagogického směru) s maturitní zkouškou a dalším vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou se zaměřením na vychovatelství.

Kdo musí mít pedagogické minimum : Pedagogické minimum slouží k získání pedagogického vzdělání pro všechny, kteří chtějí pracovat s dětmi na základní či střední škole a v minulosti vystudovali neučitelský obor. Je jedno, zda chcete učit nebo se stát vychovatelem. Základní znalosti z oblasti didaktiky a psychologie pro práci s dětmi musí znát každý.

Co si učitel nesmí dovolit

Učitel nemůže pětkou ohodnotit něco, co není. Navíc hodnotit pětkou nepřinesený domácí úkol je v rozporu se zásadami hodnocení. Rodič nemá povinnost podepisovat domácí úkoly. Lékaři nemají povinnost podepisovat omluvenky do školy.

Pedagogické minimum je forma celoživotního vzdělávání, poskytována v rámci rekvalifikačních kurzů. Nabízejí ho vysoké školy nebo komerční vzdělávací organizace. Kurzy by měly být vždy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. S vystudovaným pedagogickým minimem nemusíte pracovat pouze ve školství.„Pedagogické minimum“

Pedagogické vzdělání můžete získat doplňujícím pedagogickým studiem, studiem pedagogiky v rámci kurzu celoživotního vzdělávání, nebo třeba programem Učitel naživo! Doplňující pedagogické studium nabízí univerzity v mnoha českých městech.

Co musí vystudovat učitelka ve školce : Pokud chcete učit v MŠ, stačí minimálně bakalářský titul z učitelství MŠ. Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit ve školce, stačí vystudovat bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy.