Kdo za péči šedá jiného tam hledá?
Kdo nic nemá, nic neztratí

Nezkoušet nové věci, protože by se to třeba nemuselo povéstPodobným útvarem je také přísloví, které se však od rčení liší se v několika ohledech: přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti; rčení je produktem lidové fantazie. smyslem přísloví je tedy morální ponaučení, výstraha či pokárání; smyslem rčení je pobavení, oživení jazykového projevu.Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Tyto jsou vyjádřeny buď přímo, nebo obrazně. Pro snadnější zapamatování má často podobu rýmovaného dvojverší. Přísloví tvoří součást lidové slovesnosti.

Co je to pořekadlo : Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy.

Koho vodu Pijes toho drivi Stipat vyznam

C) Pavel popletl české ustálené slovní spojení koho vodu piješ, toho dříví štípej vyjadřující, že člověk má být ke svému zaměstnavateli loajální.

Co znamená když se kácí les tak létají třísky : 3. Když se kácí les, létají třísky. Toto přísloví glosuje skutečnost, že při důsledném prosazování čehokoli se nevyhneme nejrůznějším přešlapům. Často i dost fatálním.

Titul je vyprodaný. Kniha obsahuje 140 známých českých přísloví, které jsou ovšem podány odborným jazykem.

Rčení je útvar lidové slovesnosti. Je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost. Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení je produktem lidové fantazie.

Co znamená přísloví můj dům můj hrad

V tomto případě se jedná o tzv. zásadu "Můj dům, můj hrad". Jejím hlavním smyslem je zajistit oprávněným osobám vyšší míru bezpečnosti v oprávněně užívaných místech, zajištěných proti neoprávněnému vniknutí, při sjednání dostatečné právní jistoty, zejména pro osoby potencionálních obránců."Jak si kdo ustele, tak si lehne", praví staré české přísloví. A jiné, že "bez práce nejsou koláče". Jenže dobře poležet si chce každý, dopřát si něco na zub také. Zato stlát, tedy zasloužit si to či ono vlastním úsilím, už každý nehodlá.Rčení je útvar lidové slovesnosti. Je to krátká průpovídka, vyjadřující určitou životní zkušenost. Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení je produktem lidové fantazie.

Ani mouše (kuřeti) neublíží – dobrý, hodný. Nechal by na sobě dříví štípat – nechá si všechno líbit. Nechává si otevřená zadní vrátka – nechat si prostor pro změnu názoru.

Která nejvíce bučí : Která………. nejvíce bučí, nejméně ………….dává. Která kráva nejvíce bučí, nejméně mléka dává.

Jak se z lesa ozývá : Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Přísloví nás upozorňuje na to, že všechny naše činy mají své následky. Co člověk dělá, to se mu vrátí. Při hlasitém volání do lesa, to v praxi může být třeba rozzlobený hajný nebo lesník, který se objeví.

Kdo se bojí prislovi

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Tichá voda břehy mele. Jablko nepadá daleko od stromu. Komu se nelení, tomu se zelení.

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Tichá voda břehy mele. Jablko nepadá daleko od stromu. Komu se nelení, tomu se zelení.Přísloví jsou doložena už ve starověkých literárních památkách (asyrských, staroindických atd.) Mnohá z nich přecházela od národa k národu, mnoho jich je u všech národů křesťanských původu biblického.

Co to znamená udělat kozla zahradníkem : Je to porstě člověk, který nezapadá do nějakých společenských norem, nechová se tak, jak to od něj společnost očekává. “Kozla zahradníkem” jako význam tohoto idiomu uvádí i Tomáš Hrách ve své Sbírce anglických idiomů a slangu.