Kdy chodi penize od ČSSZ?
Výplata dávky

Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.Dávky vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen.Způsob výplaty dávek

Územní správa sociálního zabezpečení vyplatí dávku ve lhůtě jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byla žádost této správě doručena. Nemocenské a dlouhodobé ošetřovné se vyplácí do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo doručeno osvědčení o trvání nároku na jejich výplatu.

Kdy přijde nemocenská 2024 : Nemocenská dávka se vyplácí od 15. dne nemoci. Do 14. dne nemoci dostává zaměstnanec od zaměstnavatele náhradu mzdy. Náhrada mzdy se vyplácí za pracovní dny, nemocenské dávky za kalendářní den včetně svátků.

Proč mi ještě nepřišla nemocenská

Nemocenskou vyplácí správa sociálního zabezpečení do 30 dnů od uplatnění nároku. Pokud dojde k prodlení, je na vině zpravidla administrativní chyba.

Kdo chodi na kontrolu při neschopence prvnich 14 dní : Prvních 14 dnů v případě zaměstnanců má právo je kontrolovat zaměstnavatel. Od 15. dne pracovní neschopnosti pak kontroly provádí pracovníci ČSSZ. O kontrole logicky není člověk informován předem.

Lhůta pro vyplacení je maximálně 30 dnů od chvíle, kdy zaměstnavatel doručí doklad pro nárok o výplatu dávky na správu sociálního zabezpečení.

Prvních 14 dnů nemoci se nemocenská nepobírá.

náhradu mzdy za nemoc (aktuálně včetně prvních 3 dnů nemoci – došlo ke zrušení tzv. karenční doby).

Kdy je lepší ukončit nemocenskou v pátek nebo v neděli

Za neomezený pohyb, který získáte pátečním ukončením neschopnosti, totiž tvrdě zaplatíte. Člověk, který bere například 15 000 hrubého, stoná od pondělí a nechá si nemoc ukončit v pátek, dostane vyplacenou nemocenskou ve výši 938 korun. Když mu neschopenka skončí v neděli, bude to o hodně víc – 1546 korun.Nemocenské pojištění zaměstnanců v roce 2024

V případě zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce (DPP) rovněž platí podmínka výkonu práce na území ČR, rozhodný měsíční příjem je ale pro rok 2024 stanoven na 10,000 Kč. Nemocenské pojištění se platí pouze za ty měsíce, kdy byly tyto podmínky splněny.Do neschopenky vám kontrolor vypíše datum a čas, připojí podpis a všechno je vyřízeno. V opačném případě – pokud vás doma nezastihnou – najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Následující ordinační den byste se pak měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a celou věc vysvětlit.

Zákon však nestanovuje výplatu v konkrétní den ale lhůtu maximálně 30 dnů od chvíle, kdy váš zaměstnavatel doručí doklad pro nárok o výplatu dávky a vyplácí se vždy ZPĚTNĚ ZA DANÝ MĚSÍC, tedy obdobně jako výplata. Typicky je výplata nemocenské od OSSZ od 8. do 17. dne v měsíci, není to však pravidlem.

Jak poznat že u mě byla kontrola : Do neschopenky vám kontrolor vypíše datum a čas, připojí podpis a všechno je vyřízeno. V opačném případě – pokud vás doma nezastihnou – najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Následující ordinační den byste se pak měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a celou věc vysvětlit.

V jakém čase může přijít kontrola na nemocenské : O kontrole logicky není člověk informován předem. Kontrola může přijít v kteroukoliv denní či noční dobu, ve všední dny i o víkendech. Může přijít i opakovaně a také v den ukončení neschopenky. Jedinou omluvou, pokud člověk pobírající nemocenské dávky není zastižen v době kontroly na uvedené adrese, je návštěva lékaře.

Jak chodí nemocenská na účet

Nemocenská bude zaslána na účet, ze kterého je hrazeno pojistné na nemocenské pojištění nebo na adresu trvalého pobytu (neplatí-li OSVČ pojistné na nemocenské pojištění z účtu), případně na adresu, kterou eviduje OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek nemocenského pojištění.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci tzv. náhradu mzdy za nemoc (aktuálně včetně prvních 3 dnů nemoci – došlo ke zrušení tzv. karenční doby).Kontroly jsou prováděny na základě tzv. plánu kontrol, který si podle aktuální situace sestavuje OSSZ. Obecně platí, že rozsah a doba, kdy jsou prováděny kontroly nemocných v pracovní neschopnosti, není nijak speciálně vymezen. Platí tedy, že kontrola může přijít téměř „kdykoliv“.

Kdo posílá peníze za nemocenskou : Do 14. dne pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, proplácení nemocenské probíhá až od 15. dne nemoci. OSVČ tedy v případě pracovní neschopnosti nenáleží v prvních 14 dnech žádná náhrada mzdy a nárok na vyplácení nemocenské je také až od 15.