Kolik bere ředitel základní školy?
Kolik vydělává Zástupce ředitele školy v České republice Pokud se podíváme na Zástupce ředitele školy platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 682 044 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 56 837 Kč za měsíc, 14 209 Kč za týden nebo 355,23 Kč za hodinu.

Druh školy Počet jednotek, není-li uvedeno jinak Snížení týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti
3. Základní škola
zástupce ředitele školy 5 až 6 o 9 hodin týdně
7 až 14 o 11 hodin týdně
15 až 17 o 15 hodin týdně

Průměrný plat na pozici. Učitel základní školy je 37 447 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 210 Kč .

Kolik má Ředitel plat : Průměrný plat na pozici. Ředitel je 66 932 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 375 Kč .

Kolik vydělává Ředitel ZŠ

Kolik vydělává Ředitel základní školy v České republice Pokud se podíváme na Ředitel základní školy platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 482 892 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 241 Kč za měsíc, 10 060 Kč za týden nebo 251,51 Kč za hodinu.

Jak dlouho může být ředitel školy : Jmenováním tedy vznikne řediteli pracovní poměr ke škole na dobu neurčitou a zároveň započne „šestileté období“ výkonu práce na pracovním místě ředitele, kdy v době od 6 do 3 měsíců před koncem šestiletého období může zřizovatel vyhlásit konkurs a ředitele odvolat k poslednímu dni tohoto šestiletého období.

Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy

Pravidelně učí 9 hodin týdně.

a) Ředitelem školy může být pouze osoba, která splňuje nezbytné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (včetně pedagogické kvalifikace).

Kolik si vydělá řidič autobusu

Kolik vydělává Řidič autobusu Česká republika Průměrná Řidič autobusu mzda v zemi Česká republika je 1,188,000 Kč za rok nebo 609 Kč za hodinu. Juniorské pozice začínají na 328,750 Kč za rok zatímco nejzkušenější pracovníci se dostávají na 3,000,000 Kč za rok.Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů napříč celým školstvím (a včetně příplatků) byl v roce 2021 podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč (115 % průměrné celorepublikové mzdy), podle novely školského zákona podpořené sněmovnou má od roku 2024 být plat učitele nejméně 1,4 násobkem průměru, tomu v roce 2024 má …Nejhůře placené práce ve mzdové sféře

Podskupina či kategorie zaměstnání Medián hrubé mzdy
Uklízeči a pomocníci v hotelích, administr., průmysl. a jiných objektech 15 810 Kč
Dělníci v oblasti výstavby budov 15 849 Kč
Číšníci a servírky 15 975 Kč
Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (vrátní, strážní…) 16 608 Kč


Co říká výplatní páska: Čeští popeláři berou 15 706 Kč (průměr podle Platy.cz).

Jak se stát ředitelem ZŠ : Pro výkon profese ředitele školy je potřeba magisterské vzdělání, splněná povinná pedagogická praxe (3-5 let) a následně absolvovat studium pro ředitele škol (nejčastěji bakalářský studijní program „Školský management“).

Jaká je nejvýdělečnější práce v ČR : Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)

Kolik hodin učí ředitel školy

Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy

Pravidelně učí 9 hodin týdně.

59 – 81. ISSN 0231-5025. Ředitele základní školy jmenuje a odvolává zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Ředitelem může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem.2 školského zákona. Ředitel školy vykonává činnost na vedoucím pracovním místě v pracovním poměru na dobu neurčitou.

Co musí splnovat ředitel školy : Ředitelem školy se může stát jen osoba, která splňuje předpoklady pro činnost pedagogického pracovníka. Dále musí mít praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji.