Kolik je druhů smrku?
V Evropě jsou původní tři druhy (smrk ztepilý, na Balkáně smrk omorika, ze Sibiře do severovýchodní Evropy zasahuje areál smrku sibiřského); 7–9 druhů pochází ze Severní Ameriky (vesměs hojně sadovnicky pěstované druhy jako smrk pichlavý, sivý, černý či sitka). Největší druhové pestrosti dosahuje rod ve východní Asii.Jehlice jsou 10–25 mm dlouhé, 1 mm široké, na průřezu čtyřhranné a na konci zašpičatělé. Rozmnožovací orgány jsou jako u ostatních nahosemenných rostlin šišticovité.Jelikož se stal smrk oblíbeným vánočním stromečkem, pěstuje se pro tyto účely na speciálních plantážích. Jeho vzrůst není překotný – výšku až 2 metry dosahuje asi za 10 let. V lese jeho růst pokračuje, a to klidně o 0,5 až 1 metr za rok. Růst se zastavuje ve výšce 50 až 60 metrů.

Jak poznat smrk ztepilý : Jehlice – vyrůstají ve šroubovici, zašpičatělé, protáhlé, dlouhé 1-2,5 cm. Na stromě zůstávají asi 8 let. Samčí květy vyrůstají v úžlabí jehlic na loňských větévkách, červeně purpurové, až 2,5 cm dlouhé. Samičí šištice vyrůstají na kocích letorostů a dorůstají do nerozpadavé převislé šišky.

Jaký je rozdíl mezi smrkem a jedli

Víte, jak je od sebe poznat Borovici asi nespletete, protože ta mívá jehlice dlouhé a ježaté jako štětiny. Jedle a smrk naopak mají jehlice krátké, ale smrk je má rozcuchané jako malý kluk, kdežto jedle je má učesané na pěšinku jako malá holčička.

Jaký může být smrk : Existuje mnoho druhů smrků, z nichž každý má své vlastní charakteristiky a ekologické nároky. Mezi nejznámější druhy patří smrk ztepilý (Picea abies), smrk omorika (Picea omorika) a smrk pichlavý (Picea pungens). Jednou z nejvýznamnějších vlastností smrků je jejich schopnost přizpůsobit se různým podmínkám prostředí.

Strom dosahující v podmínkách přírodního lesa velkých rozměrů. Výšky 50-60 m, tloušťky kolem 150 cm, objemu i přes 30 m3. Dožívá se 350-400 let.

Jaké dřeviny sázet a jak daleko od sebe (tzv. spon), je uvedeno v lesní hospodářské osnově, případně vlastníkovi poradí odborný lesní hospodář. Obvykle se na jeden hektar sází zhruba 4000 smrků nebo 8000 borovic, či 6 – 8000 listnáčů.

Co je lepší smrk nebo borovice

Borovice má dřevo měkké, ale tvrdší než smrk, lehké až středně těžké, křehčí a málo pružné. Má vysoký obsah pryskyřice, proto je velmi trvanlivé i ve vlhku, zejména ve vodě. Pryskyřice však není v dřevní hmotě rozložena rovnoměrně, proto je borovicové dřevo náchylné k jejím výronům.Víte, jak je od sebe poznat Borovici asi nespletete, protože ta mívá jehlice dlouhé a ježaté jako štětiny. Jedle a smrk naopak mají jehlice krátké, ale smrk je má rozcuchané jako malý kluk, kdežto jedle je má učesané na pěšinku jako malá holčička.Smrk sivý (Picea glauca)

Smrk sivý je středně velký strom. V domovině dorůstá výšky 15 až 30 metrů, ale v našich podmínkách je podstatně menší. Na převisajících větvích rostou 1-2 cm dlouhé, mírně zakřivené, matné, modrozelené až bělavé jehlice.

Výsadba: Pro výsadbu je nejvhodnější sadba jamková. Počet sazenic na l hektar se určuje podle stanoviště a má být minimálně 3-4 tisíce kusů na 1 hektar.

Kolik kubíků má smrk : Váha dřeva – kolik váží kubík dřeva

Druh dřeva Objemová hmotnost ρ (kg/m³) prmr čerstvého dřeva Objemová hmotnost ρ (kg/m³) prmr uměle sušeného dřeva
smrk 454 270
bříza 577 362
javor klen 601 325
buk lesní 608 350

Jak rychle rostou smrky : V mládí roste relativně rychle, do 20–30 let se vyrovnává smrku ztepilému, pak roste pomaleji a dožívá se věku více než 200 let.

Které dřevo je nejměkčí

Rozdělení dřeva podle tvrdosti

Dnes se však častěji používá rozdělení do tří skupin – měkké, středně tvrdé a tvrdé. Nejtvrdším dřevem u nás je akát (770 kg/cm²) a nejměkčím je borovice (280 kg/cm²).

Z našich dřevin je nejtvrdší habr obecný. Tvrdé je také dřevo keřů – např. zimostráz vždyzelený, zimolez obecný, jeřáb muk, dřín. Z jehličnanů je nejtvrdší tis červený.Dožívá se 350-400 let. Nejvyšší smrk byl změřen v r. 1864 na Šumavě. Měl výšku 68,9 m, tloušťku 168 cm, věk 585 let a byl zdravý.

Kolik stojí sazenice smrku : Ceník sazenic – jaro 2024

Smrk ztepilý Picea abies 26-35 9,50 Kč
Dub letní Quercus robur 26-35 6,50 Kč
36-50 7,50 Kč
51-80 8,50 Kč
81+ 15,50 Kč