Kolik je Čechů v Česku?
Obyvatelstvo Česka

Vývoj počtu obyvatel (střední stav) dle Českého statistického úřadu
Rok Obyvatel
2021 10 500 850
2023 10 878 042
2024 10 900 555

Tabulka dat

2010 2019
0 – 4 let 579535 567172
5 – 9 let 485064 571974
10 – 14 let 453543 553914
15 – 19 let 582650 467391

Zastoupení obyvatel podle pohlaví bylo v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl byl 50,7 %. Na nárůstu celkového počtu obyvatel od posledního sčítání v roce 2011 o 0,8 % se podíleli muži a ženy nerovnoměrně, když se zvýšil počet mužů o 1,5 % a počet žen jen o 0,2 %.

Jaký je průměrný věk v Česku : Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % a senioři ve věku 65 a více let 20,4 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety.

Kolik je v Česku můžu

Složení obyvatelstva podle pohlaví se v úhrnném pohledu v průběhu let příliš nemění, tradičně mírně převažují ženy. Na konci roku 2017 představovala mužská část populace 49,2 % (5,22 milionu obyvatel) z celku a ženská 50,8 % (5,39 milionu), neboli na tisíc žen připadlo 968 mužů (tzv.

Kolik Cernochu zije v Cesku : Česká republika měla k 31. prosinci 2023 10 900 555 obyvatel.

Dětská složka populace (0–14 let) od roku 2008 nepřerušeně početně přibývá, přesto však zůstává tou nejméně početnou z hlavních věkových skupin. Na konci roku 2022 bylo v populaci Česka celkem 1,75 mil. dětí mladších 15 let a tvořily 16,2 % všech obyvatel.

Složení obyvatelstva podle pohlaví se v úhrnném pohledu v průběhu let příliš nemění, tradičně mírně převažují ženy. Na konci roku 2017 představovala mužská část populace 49,2 % (5,22 milionu obyvatel) z celku a ženská 50,8 % (5,39 milionu), neboli na tisíc žen připadlo 968 mužů (tzv.

Kolik je v Česku Adolfů

Adolf
Původ germánský
Jméno v Česku
Četnost v Česku 2 632
Pořadí podle četnosti 280.

Složení obyvatelstva podle pohlaví se v úhrnném pohledu v průběhu let příliš nemění, tradičně mírně převažují ženy. Na konci roku 2017 představovala mužská část populace 49,2 % (5,22 milionu obyvatel) z celku a ženská 50,8 % (5,39 milionu), neboli na tisíc žen připadlo 968 mužů (tzv.Osudu neunikneš!

Věk Pravděpodobnost dožití (px) Počet dožívajících (lx)
Ženy
80 93,12% 55 988
85 87,21% 34 988
Muži


V České republice to bylo v letech 2015-2016 přibližně 76 let u mužů a 82 let u žen. Podle středních předpovědí OSN bude v roce 2050 tento věk činit 82 let respektive 86 let.

Kolik je kluků a holek : Podle nejnovější údajů OSN žije dnes na Zemi více mužů než žen. Z celkového počtu lidí na naší planetě – 6.670.581.000 – bylo 3.354.241.000 obyvatel mužského pohlaví a 3.316.340.000 ženského pohlaví. Nevyrovnaný poměr je prý už při narození: na 100 narozených děvčátek připadá asi 105 chlapců.

Kolik je lidí nad 100 let : V Česku žije v současnosti 1103 lidí nad sto let věku. Primát mezi nimi drží žena ze Slezska. Celkem jde podle České správy sociálního zabezpečení o 920 žen a 183 mužů. Dlouhověkých postupně přibývá.

Kolik je v Česku cechu

Počet obyvatel a jeho věkové složení

Na konci roku 2022 dosahovala populace České republiky1 10 827 529 obyvatel, což byl nejvyšší koncový stav (k 31. 12.)

Sekundární index maskulinity v České republice představoval 1 053 živě narozených chlapců na 1 000 živě narozených dívek. Na 1 000 živě narozených chlapců připadlo v České republice 950 živě narozených dívek (tzv. sekundární index feminity).Světová populace se podle OSN zastaví na 11 miliardách. Podle údajů OSN nyní žije na světě 7,7 miliardy obyvatel, z toho tvoří 3,9 miliardy osoby mužského pohlaví, 3,8 ženského pohlaví.

Kolik procent žen chce mít dětí : Mezi 4,4 miliony žen ve věku 15 a více let se zjištěným počtem živě narozených dětí bylo 1,9 milionu žen se dvěma dětmi a z celku tak tvořily 43,2 %.