Kolik je m3 na tunu?
Kamenivo využívané pro zhutnění silnic a chodníků. Orientační přepočet z m3 na váhu: 1 m3 kameniva = 1800 kg. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.1 tuna kameniva je přibližně 0,625 – 0,666 m3.Začněme s tím, kolik váží kubík písku v suchém stavu. V závislosti na jeho typu a granulometrii se váha 1 m3 písku pohybuje přibližně mezi 1 400 a 1 700 kilogramy.

Kolik váží kubík štěrku 16 32 : Tahák pro stavaře: převod tun na m3 podle materiálu

Druh sypkého materiálu Přibližná hmotnost 1 m3 (t)
Štěrkodrť 0/63 1,8
Drť 16/32 1,4
Drť 32/64 1,45
Drť 63/125 1,5

Jak spočítat váhu kamene

Rozměry plochy: délka 13 m, šířka 1 m, výška zásypu 15 cm, kamenné drtě o frakci (velikosti) 12 mm. Nejprve spočítáme objem této plochy – 13 m × 1 m × 0,15 m = 1,95 m3. Následně objem vynásobíme váhou 1 m3 vybrané frakce. V našem případě má kamenná drť s frakcí 12 mm váhu 1,6 t na 1 m3.

Kolik váží 1 m3 hlíny : Objemové hmotnosti skladovaných a přepravovaných komodit v zemědělství a průmyslu

SYPKÉ MATERIÁLY kg/m3 kg/m3
Cement 1200-1300 2100-2300
Vlhká hlína 1900-2100 950-980
Hlína suchá uležená 1300-1400 9700
Hlína z pařeniště nakypřená 250-350 19300

Zároveň pokud je váha v tunách vetší než objem v kubických metrech účtuje se 1 tuna jako 1 kubický metr (např. zásilka 0,8 cbm a 1,2 tuny je účtována jako 1,2 cbm).

1m³ zeminy:

netěžená suchá – 1,7t. netěžená mokrá – 2,25t. těžená suchá – 1,3t. těžená mokrá – 1,6t.

Kolik je 1 m3 zeminy tun

1m³ zeminy:

netěžená suchá – 1,7t. netěžená mokrá – 2,25t. těžená suchá – 1,3t. těžená mokrá – 1,6t.Metr krychlový (také metr kubický, hovorově často kubík) je jednotka objemu, značená m³, patřící do soustavy SI jako odvozená jednotka. Jeden metr krychlový je objem krychle s délkou hrany 1 metr. Rovná se objemu 1000 litrů.Výraz "kubík" je obecně používaný k popisu množství palivového dříví. Je to standardní název označující objem a využívá se pro měření v lesnictví a dřevařském průmyslu. Jeho převod na metry je přímočarý, protože 1 kubík dřeva je roven 1 m3 neboli metru krychlovému.

Jedná se o přírodní kamenivo. Orientační přepočet 1m3 = 1,7 tuny.

Kolik váží 1 m3 zeminy : 1m³ zeminy:

netěžená suchá – 1,7t. netěžená mokrá – 2,25t. těžená suchá – 1,3t. těžená mokrá – 1,6t.

Kolik kamene na m2 : Průměrná spotřeba na kamenný koberec o velikosti 1 m2 je 21 kg kamínků a penetrace od 0,1 do 0,4 kg na m2. Při pokládce na nerovný povrch musíte přičíst asi 10 až 20 procent, podle velikosti nerovností. Vyšší spotřebu musíte počítat i na svislé plochy.

Kolik váží 50 l hlíny

Další informace

Hmotnost 22 kg
Rozměry 80 × 40 × 7 cm


1m³ zeminy:

netěžená suchá – 1,7t. netěžená mokrá – 2,25t. těžená suchá – 1,3t. těžená mokrá – 1,6t.Je vedlejší jednotkou soustavy SI. Odpovídá hmotnosti 1 000 kilogramů; nebo jednomu megagramu (Mg). Jedna tuna je přibližně 2 204,6 britské libry (užíváno v soustavě avoirdupois), 1,102 americké tuny (short ton, užíváno v USA) nebo 0,984 imperiální tuny (long ton).

Kolik váží m3 suti : 1m³ suti – 1,3t. 1m³ betonu – 2,2 až 2,4t. 1m³ sypaných polínek – 450kg.