Kolik má být klíčových slov v bakalářské práci?
Pokud ke svému odbornému tématu definujete klíčová slova a poté je použijete například jako součást textu diplomové práce nebo odborného článku, nemělo by jich být příliš málo, ani příliš mnoho – optimální počet je 4-6 klíčových slov.Bakalářská práce má předepsaný rozsah od 10 tisíc do 15 tisíc slov. Do tohoto rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou, obsah, přílohy (vč.Počet zdrojů při bakalářské práci by měl být alespoň 15 – 20 knižních titulů samozřejmě co nejnovějšího data, 5 – 10 internetových zdrojů, sborníky, časopisy. Pro pestrost použité literatury doporučujeme uvézt minimálně 1 – 2 zahraniční tituly.

Co psát do klíčových slov : Klíčová slova mají vystihnout to nejdůležitější z textu a odpovídat teoretické i praktické části práce. Zpravidla se jedná o jednoslovné či víceslovné výrazy a ustálená slovní spojení, jména osob, názvy organizací, konkrétní místa či události, pojmenování předmětů atd.

Jak řadit klíčová slova

Řazení klíčových slov

Aby kupující mohli vyhledat vaši práci, pořadí klíčových slov hraje zásadní roli. Klíčová slova uvádějte v pořadí podle relevance, a to od nejdůležitějších po ta nejméně důležitá. Prvních 10 klíčových slov má při řazení výsledků hledání největší váhu.

Jaká je ideální hustota klíčových slov v textu stránky : Pro významná klíčová slova se za optimální většinou považuje hustota mezi 2 až 10 procenty. Od určité hranice (např. 2-3 procenta) již větší počet výskytů klíčového slova pozici stránky ve výsledcích vyhledávání neovlivňuje.

Klíčová slova jsou klíčem k informacím

Jedná se o jednoslovné či víceslovné výrazy, které charakterizují naše téma. Pomocí klíčových slov vyhledáváme zdroje informací, najdeme si články, knížky, elektronické publikace, které souvisí se zadaným tématem a ze kterých můžeme čerpat mnohé údaje.

Na napsání bakalářské práce bývají zpravidla dva semestry, na práci diplomovou pak dokonce semestry čtyři. Může se tak zdát, že je času víc než dost, což je sice pravda, ale platí zde, nejen studentský, zákon, který říká, že úsilí je přímo úměrné času, které na práci máme.

Jak pracovat s klíčovými slovy

Jaká klíčová slova jsou vhodná

 1. Používejte klíčová slova hlavně v nadpisech (H1, H2, H3).
 2. Používejte klíčová slova v těle článku, vždy však s mírou.
 3. Čím více relevantních, souvisejících témat do článku zahrneme, tím lépe.
 4. Používejte i synonyma a jiné tvary klíčových slov.

Pokud jste začínající podnikatel, pomůže vám:

 1. Google – použijte selský rozum.
 2. Vyhledávání související s výrazem – inspirujte se výrazy, které vám nabízí sám Google – potenciálně hledané výrazy, které můžete použít a souvisí s výrazy, které zadáváte a které vyhledávají další uživatelé.

Čím má látka větší hustotu, tím má při stejném objemu větší hmotnost (je těžší).

SEO je zkratka anglického „search engine optimization”. V českém prostředí se používá „optimalizace pro vyhledávače” nebo někdy „optimalizace nalezitelnosti”. Jsou to metody, které vám pomohou se dostat na přední místa ve vyhledávačích a přivést z nich na svůj web organickou, tedy neplacenou návštěvnost.

Co to je klíčové slovo : Klíčové slovo (keyword, key word) je významové slovo nebo slovní spojení, obvykle ve formalizované podobě, vybrané z názvu nebo textu dokumentu a sloužící jako věcný selekční údaj. Klíčová slova reprezentují (charakterizují) obsah dokumentu a umožňují dokument vyhledat.

Jak napsat Bakalarku za 14 dní : Pokud se ale ocitnete v situaci, kdy nemáte na výběr a musíte napsat diplomku za 14 dní, máme pro vás pár rad, jak to zvládnout.

 1. Zvolte si jednoduché téma.
 2. Udělejte si plán.
 3. Využijte dostupné zdroje.
 4. Pište stručně a jasně.
 5. Nezapomeňte na korekturu.

Kdy je dobře začít psát bakalářskou práci

Pokud začínáte psát od září, první část byste měli zvládnout napsat ještě téhož roku, tedy do Vánoc. Další termín můžete stanovit měsíc po zkouškovém. Třetí zase měsíc před odevzdáním a hotovou práci už potom zašlete svému školiteli v dostatečném předstihu.

Vyberte si klíčová slova, která vystihují hlavní téma a cíl vaší práce. Měla by být relevantní, specifická a ne příliš obecná. Použijte klíčová slova, která jsou běžně používána v oboru vaší práce. Můžete se inspirovat například zdroji literatury, databázemi nebo časopisy.Jak vybrat klíčová slova bakalářské práce

 1. Vyberte si klíčová slova, která vystihují hlavní téma a cíl vaší práce.
 2. Použijte klíčová slova, která jsou běžně používána v oboru vaší práce.
 3. Omezte počet klíčových slov na 3 až 5.
 4. Oddělujte jednotlivá klíčová slova čárkou nebo středníkem.

Co je těžší voda nebo olej : Voda a olej mají stejný objem, jsou totiž ve stejné sklenici. Voda má ale větší hustotu než olej, to znamená, že je těžší. Tudíž se s olejem vymění a klesá ve sklenici dolů.