Kolik si vydela bachař?
Většina pracovníků, kteří pracují jako Dozorci ve věznicích , má v roce 2024 plat 13 063 Kč až 27 581 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Dozorci ve věznicích na nejnižší úrovni, je od 13 063 Kč do 25 553 Kč. Po získání 5 let zkušeností bude příjem od 13 643 Kč do 27 604 Kč měsíčně.Kolik si vydělá Strážní ve firmě Vězeňská služba České republiky v lokalitě Česká republika Průměrný plat Strážní Vězeňská služba České republiky za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 37 355Kč, což je 84 % nad celostátním průměrem.Pokud se podíváme na Strážný justiční stráže platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 415 332 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 34 611 Kč za měsíc, 8 653 Kč za týden nebo 216,32 Kč za hodinu.

Kolik má bachař : 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Vězeňská služba České republiky měla v roce 2018 celkem 7624 příslušníků a dalších 4689 civilních zaměstnanců v pracovním poměru. V čele Vězeňské služby České republiky stojí generální ředitel, kterým je od roku 2021 Simon Michailidis.

Kolik vydělává bachař

Pro profese Pracovníci vězeňské služby eviduje úřad práce 67 volných pracovních míst v 9 nabídkách práce firem, 2 nabídky práce jsou nové, 2 nabídky jsou za týden. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 32000 do 38900Kč.

Kolik si vydělá voják : Platová tabulka pro vojáky – od 1.1.2024

Hodnost Základní plat od 1.1.2024
Vojín 18 900 (ve výši minimální mzdy)
Svobodník 30 310
Destátník 31 890
Četař 33 630

*Náborový příspěvek lze přiznat až do výše 150 000,- Kč, a to po uplynutí zkušební doby. Příslušník je v případě přiznání náborového příspěvku povinen setrvat ve služebním poměru 6 let . Naturální náležitosti: Příslušník policie má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

Kolik vydělává Hasič v České republice Pokud se podíváme na Hasič platové statistiky v České republice během 1. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 366 624 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 30 552 Kč za měsíc, 7 638 Kč za týden nebo 190,95 Kč za hodinu.

Kolik bere asistent soudce

Pro profese Asistenti soudců eviduje úřad práce 4 volná pracovní místa v 3 nabídkách práce firem. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 29400 do 43400Kč. Celkem 15 historických nabídek je přístupných po přihlášení.Valdice jsou nejstarší, nejpřísnější a největší věznicí v České republice. Ze třiadvaceti tisíc českých odsouzenců sem putují ti, kteří se dopustili těch nejhorších činů. V několika budovách, v rozlehlém dvanáctihektarovém areálu je téměř 1200 vězňů. A tak to tam nikdo nemá jednoduché.Tím to však nekončí, za každý další odsloužený rok dostanou příslušníci další procenta a to až do výše 50%. Například pokud policista odsloužil 20 let, dostává 35 % služebního platu: za prvních 15 let 20 %, za každý další rok 3 %.

Popelář je 35 279 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 198 Kč . Průměrná čistá mzda popeláře vychází na 28 458 Kč. Výpočet poskytuje mzdová kalkulačka VýšeMzdy.cz a zahrnuje základní slevu na poplatníka.

Kolik peněz berou hasiči : Kolik vydělává Hasič v České republice Pokud se podíváme na Hasič platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 366 624 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 30 552 Kč za měsíc, 7 638 Kč za týden nebo 190,95 Kč za hodinu.

Kolik je Vysluha u armady : Na výsluhový příspěvek vzniká nárok po 15 letech služby vojáka z povolání v základní výši 5 % průměrného měsíčního hrubého platu (PMHP). S dalšími odslouženými léty se výše příspěvku zvyšuje, až za 20 let služby vojáka z povolání dosáhne 36 % PMHP.

Kolik si vydělá urna

PLAT 43.114 KČ MĚSÍČNĚ

Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během "školy" hrubý služební příjem od 30.070 Kč. Průměrný plat po třech letech služby očekáváme ve výši 43.114 Kč, přičemž průměrný plat u Policie ČR za rok 2023 odhadujeme na 56.308 Kč.

Pejšek zdůraznil, že vojáci během misí, které trvají většinou šest měsíců, nemají nárok na volno. Základní tarifní plat mají desátníci 26.260 korun, rotní 32.430 korun, praporčíci 39.640 korun nebo majoři 55.310 korun. Platové podmínky vojáků v jiných spojeneckých armádách se různí.Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

  • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
  • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
  • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
  • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Kolik si vydělá zapisovatelka u soudů : Kolik vydělává Soudní zapisovatel v České republice Pokud se podíváme na Soudní zapisovatel platové statistiky v České republice během 1. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 254 436 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 21 203 Kč za měsíc, 5 301 Kč za týden nebo 132,52 Kč za hodinu.