Proč mizí chladicí kapalina?
V případě, že vás na nedostatek chladící kapaliny upozorní kontrolka během jízdy, automobil zastavte hned, co to půjde. Pokud nebudete mít při sobě chladící kapalinu, stačí nádobku nouzově doplnit vodou. Na dojetí to stačit bude. Jestli se vám to ale stane v zimě, dejte si pozor, ať voda v chladícím systému nezamrzne.Pokud by jí bylo málo, mohlo by docházet k přehřívání motoru, a naopak vyšší míra by mohla způsobit přetlak a poškození chladicího systému. Nádobku neotevírejte, když je motor zahřátý na provozní teplotu, ani bezprostředně po dojezdu.Problémy s radiátorem. Koroze, rez nebo fyzické poškození chladiče mohou vytvořit otvory pro únik kapaliny chladiče.

Co se stane když Přeliju chladící kapalinu : Jestliže je v nádobce kapaliny víc, než je zdrávo, může dojít k tomu, že menší množství vzduchu nebude stačit. Respektive stačit bude, ale jelikož ho bude méně, bude o to více stlačen. A tady jsme jednou nohou v průšvihu, okruh bude totiž pracovat s vyšším tlakem, než na jaký je stavěný.

Jak poznat že Tlakuje motor

Pokud by to tlakovalo do vody, tak je to vidět zespodu pod vyrovnávací nádobkou, tamtudy je vyveden přepad od víčka ven, poznáš to krásně, když hned po zastavení, když je systém pod tlakem, povolíš trošku to víčko, až uslyšíš únik tlaku a zespodu ti uystříkne trošku vody, to je to místo vyůstění přepadu.

Proč mizí chladicí kapalina : Pokud zjistíte, že se vám ztrácí chladicí kapalina, může být na vině hned několik možností. Chladicí kapalina často prosakuje skrz staré těsnění, nebo teče trhlinou v hadici či přímo v chladiči. Důležité je místo úniku co nejdříve lokalizovat a pak zvolit další postup.

Snese i vodu z kohoutku

Horká kapalina může trochu vystříknout ven a opařit vás, což rozhodně nechcete. Dolít na požadovanou hladinu lze chladicí kapalinou, ale i běžnou vodou z kohoutku. Moderní chladicí kapaliny s tím nemají problém a jsou v nich obsažené složky, které velmi efektivně brání usazování minerálů.

Motor či jeho části by mohly zevnitř korodovat, v chladící soustavě by se mohly hromadit usazeniny a v neposlední řadě – kapalina, která v létě motor chrání, by jej v zimě mohla v případě zmrznutí poškodit následkem expanze, která přirozeně nastává při přeměně v led.

Proč mizí chladící kapalina

Pokud zjistíte, že se vám ztrácí chladicí kapalina, může být na vině hned několik možností. Chladicí kapalina často prosakuje skrz staré těsnění, nebo teče trhlinou v hadici či přímo v chladiči. Důležité je místo úniku co nejdříve lokalizovat a pak zvolit další postup.Výměnu chladicí kapaliny je třeba provádět jednou za tři roky u starších kapalin G11 a jednou za pět u kapalin novějších. Interval doporučený výrobcem vašeho auta byste měli najít v manuálu. Pokud tam žádný nenajdete, případně se dočtete, že není nutné kapalinu měnit, platí výše popsaný interval 3 nebo 5 let.Nefunkční termostat.

Zkontrolujte spodní hadičku chladiče hned po tom, jakmile měřidlo teploty začne ukazovat vyšší hodnotu než nulovou. Hadička by měla být studená. Pokud se ihned zahřeje, bude zde problém s termostatem. Zkontrolujte spodní hadičku chladiče poté, co chladicí kapalina dosáhne teploty 85 °C.

U starších aut může být problémem ucpaný chladič. Velkým průšvihem bývá poškozená hlava válců nebo těsnění pod hlavou, to se projevuje tím, že ubývá kapalina v chladicí soustavě a z výfuku jde šedý nebo bílý kouř. „Pokud nám bude z nádobky kapalina ubývat, je to většinou známka toho, že něco není v pořádku.

Jak poznat že motor zere vodu : Z výfuku se kouří

Barvy kouře Vám často pomohou s určením problému. Černý kouř – motor nedokonale spaluje a běží na bohatou směs. Bílý kouř – se za autem objevuje hlavně za chladného počasí. Pokud se objevuje ve výrazně vyšší hustotě i za teplého počasí, znamená to, že motor “žere” vodu.

Co se stane když Naliju špatnou chladící kapalinu : Motor či jeho části by mohly zevnitř korodovat, v chladící soustavě by se mohly hromadit usazeniny a v neposlední řadě – kapalina, která v létě motor chrání, by jej v zimě mohla v případě zmrznutí poškodit následkem expanze, která přirozeně nastává při přeměně v led.

Co se stane když zamrzne chladicí kapalina

Když už tedy víte, že Vaše kapalina mrazu neodolala, nezbývá, než auto dostat do teplé garáže, kde ho necháte, než rozmrzne. Raději ale nezkoušejte rozmrazování urychlit nějakým teplometem nebo podobným přístrojem, protože takovýmto zbrklým činem můžete napáchat ještě větší škody než mráz.

Dolévání chladicí kapaliny do auta

Dolijte chladicí kapalinu stejné barvy, jako už vidíte v nádržce. Opatrně dolijte chladicí kapalinu do nádržky tak, aby její hladina nepřesáhla rysku s maximální hladinou.Po doplnění chladicí kapaliny je důležité provést kontrolu na případné úniky. Zkontrolujte, zda není pod vozidlem žádná skvrna nebo stopy kapaliny. Při další jízdě pozorujte teplotní ukazatel na palubní desce. Správná hladina chladicí kapaliny by měla udržovat motor v optimální teplotě.

Co se stane když vyndám termostat : Termostat je velmi jednoduchá a levná součástka, ale jako každá může selhat. Když se zasekne otevřený, není to takový problém, motor se pomaleji zahřívá a auto hůře topí, ale když zůstane zavřený, nepustí horkou chladicí kapalinu z motoru do chladiče.