Co je BLS?
Základní NR (v angličtině BLS – Basic Life Support)Kardiopulmonální (resp. kardiopulmocerebrální) resuscitace je soubor úkonů prováděných při zástavě základních životních funkcí – dechu a/nebo krevního oběhu. V případě, že je postižená osoba v bezvědomí, je důležité zkontrolovat, jestli dýchá a zda má hmatný puls. Cílem KPR je odvrácení klinické smrti.Kardiopulmonální resuscitace se zpravidla provádí při zjištění známek zástavy oběhu – postižený je v bezvědomí a nedýchá normálně. Nedýchá-li postižený normálně, může vykazovat známky hypoxie (nedostatku kyslíku v organismu): rty, ušní boltce, špička nosu a nehtová lůžka jsou namodralé, kůže je voskově bledá.

Jak se liší BLS a ALS : BLS ("scoop and run") zahrnuje neinvazívní výkony, jako je například krytí rány, imobilizace, podání kyslíku a neinvazívní resuscitace. ALS používá všechny BLS postupy a dále invazívní výkony včetně intubace, zajištění iv. vstupu, podání tekutin a léků a v některých případech i použití protišokových kalhot (PASG).

Kolik stlačení za minutu

Přiložte ruce hranou dlaně na střed hrudníku postiženého, prsty můžete proplést. Ruce propněte v loktech a celou vahou těla začněte hruď stlačovat zhruba 5 cm hluboko. Měli byste provést 100–120 stlačení za minutu, 2× za vteřinu.

Co je to ZZS : Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Tísňová linka ZZS má v Česku a na Slovensku číslo 155.

Připomněl také osobnost Petra Safara, který zavedl pojem kardiopulmonální resuscitace. Dále se věnoval tématu resuscitace novorozence po porodu, která se vyznačuje některými odlišnostmi od starších dětí a dospělých.

Gasping je indikací k okamžitému zahájení zevní masáže srdeční. Pokud postižený i po zprůchodnění dýchacích cest nemá normální dýchání, nejprve přistoupíme k aktivaci záchranné služby. Voláme 155 nebo odběhneme k pevnému telefonu. Dále musíme co nejdříve zahájit zevní masáž srdeční.

Jak začíná ALS

Rané stadium. Mezi příznaky rané formy ALS patří zvýšená svalová slabost a atrofie (75 % případů), zvláště v rukou a nohou, a postižení řeči, v některých případech polykání, dýchání, křeče nebo ztuhlost postižených svalů.Jako rizikové faktory ALS můžeme uvést kouření, práce s toxickými látkami a pesticidy, přemíra fyzické aktivity, věk (nad 50. let) či genetické dispozice. Pro potvrzení ALS je třeba neurologické vyšetření.Začněte rytmicky stlačovat hrudní kost pacienta do hloubky 5-6 cm. Po každém stlačení zcela uvolněte hrudní kost, aby se hrudník mohl vrátit do neutrální polohy. Ruce z hrudníku nesundávejte. Frekvence kompresí: 100-120 / minutu.

Posádka je standardně dvoučlenná, tvořená dvěma zdravotnickýmih záchranáři (z nichž jeden je ve funkci řidiče) nebo zdravotnickým záchranářem a řidičem. Všichni pracovníci RZP jsou plně vyškoleni v provádění život zachraňujících výkonů a neodkladné resuscitace.

Kdy volat na 155 : Bezplatné volání na tísňovou linku ZZS, tedy číslo 155, volejte v případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví, vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport do zdravotnického zařízení.

Kolik stlačení při masáži srdce za minutu : Protože během umělého dýchání dochází vždy k přerušení zevní masáže srdeční, musí být přestávka pro umělé dechy co nejkratší. Závazný poměr umělých dechů a stlačení hrudníku je 30:2, na 30 stlačení hrudníku připadají 2 rychlé vdechy.

Co je to Gasping

Gasping je termín pro popis tzv. lapavého (agonál- ního) dýchání, se kterým se setkáváme v časných okamžicích náhlé zástavy oběhu.

K diagnostice se často využívá především elektromyografie (EMG), což je metoda vyšetření nervů a svalů. Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu nebo jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu.Průměrná doba nemoci se uvádí 2–4,3 roku, přičemž zhruba 25 % pacientů přežije 5 let a 8–16 % 10 let a 5 % žije 20 let. Pro ALS neexistuje žádná známá kauzální léčba.

Jak začíná nemoc ALS : Mezi příznaky rané formy ALS patří zvýšená svalová slabost a atrofie (75 % případů), zvláště v rukou a nohou, a postižení řeči, v některých případech polykání, dýchání, křeče nebo ztuhlost postižených svalů. Ztuhlost se může projevovat i v orofaciálním svalstvu např. velmi tichou řečí.