Co je hlavním úkolem České národní banky?
Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na nejvýše dvě šestiletá období. Podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU je hlavním cílem činnosti ČNB péče o cenovou stabilitu.4.2. Úřadovny pro osobní návštěvy:

ústředí Česká národní banka: Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem: Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem
Plzeň: Husova 10, 305 67 Plzeň
České Budějovice: Lannova třída 1, 371 35 České Budějovice
pobočky Praha: Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Česká národní banka vznikla v roce 1993 a je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem.

Jaký je inflační cíl České národní banky : Inflační cíl ČNB má od roku 2010 (pdf, 136 kB) podobu meziročního přírůstku indexu spotřebitelských cen ve výši 2 %. Cíl na této úrovni odpovídá praxi centrálních bank vyspělých ekonomik.

Co je základním nástrojem centrálních bank

Hlavním nástrojem měnové politiky ČNB jsou úrokové sazby. O jejich nastavení rozhoduje bankovní rada na svých pravidelných jednáních.

Kolik je poboček České národní banky : ČNB má pobočky v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Zatímco dnes má Česká národní banka ve svých rezervách necelých 20 tun zlata, v éře socialismu to bylo o 92 tun více.

Jsou tu ale i banky, které má ve vlastnictví přímo Česká republika. Mezi ty patří Česká exportní banka, Česká národní banka a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Další českou záložnou je Družstevní záložna Kredit.

Kolik je aktuální inflace v ČR

2024): „Nová bankovní rada začala svou práci v červenci 2022 – tehdy byla meziroční inflace 17,5 procenta. Změnili jsme strategii měnové politiky. A podařilo se inflaci podstatně snížit. Český statistický úřad dnes oznámil, že inflace byla letos v lednu meziročně 2,3 procenta.Česká národní banka dohlíží na to, aby inflace byla nízká, stabilní, a tím i předvídatelná. Svého inflačního cíle ve výši 2 % ČNB dosahuje pomocí nastavení úrokových sazeb a dalších měnověpolitických nástrojů. Bankovní rada přitom rozhoduje na základě makroekonomické prognózy a vyhodnocení jejích rizik a nejistot.Další úkoly bank

 • emise peněz.
 • zprostředkování bezhotovostního platebního styku.
 • úschova cenných předmětů
 • směnárenská činnost.
 • vydávání cenných papírů
 • burzovní obchody.
 • poradenské a zprostředkovatelské služby.


Měnověpolitické nástroje České národní banky (ČNB)

 • Operace na volném trhu. Hlavním měnovým nástrojem jsou repo operace, které jsou prováděny formou tendru (výběrového řízení).
 • Automatické facility.
 • Dodávací repo operace.
 • Povinné minimální rezervy.
 • Devizové intervence.

Kolik zlatá má Česká narodni banka : Zatímco dnes má Česká národní banka ve svých rezervách necelých 20 tun zlata, v éře socialismu to bylo o 92 tun více.

Kolik peněz je v Národní bance : Struktura peněz v oběhu

Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč V oběhu v mil. kusů
1 Kč 696,2 696,2
mince celkem 20 064,1 2 333,5
pamětní bankovky a mince 2 299,3 3,4
Celkem 707 768,9 2 870,4

Kolik stojí jedno kilo zlata

Zlatý slitek 1000 g

Výkupní cena: 1 715 464 Kč
Výkupní cena zboží nezakoupeného u nás: 1 636 289 Kč


Ačkoli některé banky se ve vybraných kategoriích řadí mezi světové hráče, jiné banky se naopak zařadily na světový chvost. V porovnání s 1311 bankami skončila Fio banka na 1312. místě s absolutně nejhorší finanční pákou.Komerční banka byla časopisem Global Finance označena jako Nejbezpečnější banka ve střední a východní Evropě pro rok 2020 a Nejbezpečnější banka v České republice pro rok 2020.

Co je průměrná roční míra inflace : Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.