Co je mnoho za číslovku?
neurčité – označují počet jen obecně (několik, několikrát, několikanásobný, málo, moc, někdy se mezi neurčité číslovky počítají i slova jako nikdo, žádný)Číslovka základní odpovídá na otázku KOLIK Číslovka řadová odpovídá na otázku KOLIKÁTÝ Číslovka druhová odpovídá na otázky KOLIKERY KOLIKERÝPříloha:Číslovky (čeština)

číslo základní úhrnná
5 pět patero
6 šest, půltucet šestero
7 sedm sedmero
8 osm osmero

Jak se určují číslovky : Číslovky jsou ohebný slovní druh, kterým se vyjadřuje počet, pořadí, násobenost, díl celku. Číslovky rozlišujeme na určité, které lze zapsat číslicemi (pět, třikrát, osminásobný), a neurčité, které číslicemi zapsat nelze (málo, několikrát). Dále dělíme číslovky na: základní, řadové, druhové a násobné.

Co je za číslovku mnoho

Mezi z. č. se řadí i číslovky neurčité: několik, pár, mnoho, nemnoho, více, vícero, málo, nemálo, tolik, kolik, nejeden, … Hranice mezi těmito výrazy a dalšími substantivy označujícími neurčité množství (spousta, trocha, troška, špetka, kapka, hromada, moře, …)

Co znamená řadová Cislovka urcita : Číslovky základní – kolik Číslovky řadové – kolikátý, kolikátá, kolikáté určité: první, desátý, stý, tisící, miliontý • neurčité: několikátý, poněkolikáté • Za číslovkou řadovou zapsanou číslicí se píše tečka.

1100 = tisíc sto = jedenáct set.

Číslovky řadové

Vyjadřují pořadí. Na číslovky řadové se ptáme otázkou Kolikátý Zpravidla se skloňují podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní.

Jak napsat 15ti letý

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.Ve videu uvidíte, jak správně vyslovovat tato čísla: 1000 – tisíc, 2000 – dva tisíce, 3000 – tři tisíce, 4000 – čtyři tisíce, 5000 – pět tisíc, 6000 – šest tisíc, 7000 – sedm tisíc, 8000 – osm tisíc, 9000 – devět tisíc, 10000 – deset tisíc.Podle druhu je dále ještě rozlišujeme na číslovky:

  • základní – ptáme se kolik, tři závodníci,
  • řadové – ptáme se kolikátý, první závodník,
  • druhové – ptáme se kolikero, šestery běžecké boty,
  • násobné – ptáme se kolikrát, třikrát vyhrát závody.


Násobné číslovky píšeme dohromady, např. 20krát (dvacetkrát). Stejně tak se píše dohromady 20letý, 16bitový, 14denní atd.

Jak se píše 500 : V běžném textu je u celých čísel uvádění pomlčky po desetinné čárce nadbytečné a nevhodné. Místo Kč 500,–⁠ či 500,–⁠ Kč doporučujeme psát 500 Kč. Jestliže se v sestavách uvádějí i desetinné hodnoty (např. haléře), za celými částkami se píšou nuly, aby byl počet desetinných míst u jednotlivých částek shodný: 500,00 Kč.

Jak se píše 17 leté : Ta tedy nebyla „17tiletá“, ani „17 letá“, nedejbože „17ti letá“. Nejpřirozenější zápis je samozřejmě „sedmnáctiletá“. I whisky, třeba. A 15letá je též pitelná.

Jak psát 30 let

1820–⁠1829, 1920–⁠1929, 2020–⁠2029. Třicátá léta jsou 1830–⁠1839, 1930–⁠1939, 2030–⁠2039 atd.

Jednotky s mocninami

  1. cm je 100krát menší jednotka než m.
  2. jednotky jsou ve druhé mocnině (m²)
  3. cm² je tedy (100⋅100)krát menší jednotka než m²
  4. hodnota se proto 10 000krát zvětší
  5. po převedení máme 30 000 cm²

Výrazy složené z číslice a jména se píší dohromady a bez přípony -ti: dvacetiletý jako 20letý, nikoliv 20ti letý, 20-ti letý apod. Pozor na zápis procent. V českém textu rozlišujte 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní).

Jak napsat 30 Kč : V České republice je správný formát psaní částky číslo s tisíci oddělenými (nezlomitelnou) mezerou, za nímž následuje mezera a české označení naší měny – tedy 1 234 Kč. Je-li z kontextu patrné o jakou jde měnu, je možné napsat i 1 234,-. Můžeme ale využít i další formáty. Tisíce od stovek je možné oddělit i tečkou.