Co je to násobitel?
Násobení je vedle sčítání jedna ze základních početních operací v aritmetice. Symbol násobení je · nebo ×, vstupní hodnoty se nazývají činitelé, výsledek násobení součin. Opakovaným násobením získáváme umocňování.Dělitel je číslo, které dělí jiné číslo beze zbytku. Takže 4 ‍ je dělitel 32 ‍ . Násobek je výsledek násobení jednoho celého čísla druhým.V nejjednodušším tvaru sčítání kombinuje dvě čísla, sčítance, do jednoho čísla, nazývaného součet. Na sčítání více než dvou čísel lze nahlížet jako na opakované sčítání; tuto proceduru můžeme nazvat sumace a obsahuje způsoby sčítání nekonečně mnoha čísel v nekonečných řadách. Opakované sčítání se nazývá násobení.

Jak se jmenují čísla při násobení : Čísla, která násobíme, se nazývají činitelé. Výsledek násobení se nazývá součin.

Co to je součet

Součet je výsledkem matematické operace sčítání, která se jinak nazývá sumace. Při operaci sčítání se kombinují čísla, sčítance, do jednoho čísla, které se nazývá součet. Při zápisu a + b = c jsou čísla a a b nazývány sčítance a výsledné číslo c je součet.

Jak se násobí zlomek : Prvním krokem při násobení zlomků je vynásobení obou čitatelů. V druhém kroku společně vynásobíme jmenovatele. Nakonec si nový zlomek zjednodušíme. Jinou možnou variantou je zkrácení zlomků ještě před samotným násobením.

100 je základem pro výpočet procent (značka „%“), které jsou setinou celku, celkového množství. 100 % tedy znamená plné množství, celek.

dělitel (dělení) – prvek, kterým je děleno. dělitel (dělitelnost) – prvek dělící jiný prvek beze zbytku.

Jak se jmenuje výsledek odčítání

Výsledek odčítání se pak nazývá rozdíl.Součet je výsledkem matematické operace sčítání, která se jinak nazývá sumace. Při operaci sčítání se kombinují čísla, sčítance, do jednoho čísla, které se nazývá součet. Při zápisu a + b = c jsou čísla a a b nazývány sčítance a výsledné číslo c je součet.Při písemném násobení postupujeme následovně:

  1. Čísla si napíšeme pod sebe, zarovnaná doprava.
  2. Postupně jednotlivými ciframi spodního čísla pronásobíme celé horní číslo.
  3. Výsledky dílčích násobení zapisujeme na řádky pod sebe.
  4. Nakonec všechny dílčí výsledky sečteme (viz postup pro sčítání pod sebou).


“ Řešením je číslo 144, které je dvanáctým členem posloupnosti čísel 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … Ta počínaje třetím členem vzniká tak, že další člen je součtem dvou předchozích členů. Tato posloupnost čísel byla známá už dříve v Indii. Fibonacci.

Co to je činitel : Význam: Činitel je pojem z matematické operace násobení. Jestliže píšeme c=a.b, pak a, b se nazývají činitelé.

Co je to menšitel : Menšitel – jeden ze členů v matematické operaci odčítání, kdy pokud je zapsána jako x-y, pak menšitel je číslo y. Typický zápis operace odčítání je ve tvaru: menšenec – menšitel = rozdíl. Menšitel může být použit i pro sčítání, ale to není pouze o menšenci, ale i jednoduše o sčítání.

Kolik je 0 6 ve zlomku

Chceš-li převést desetinné číslo na zlomek, umístíš nad jeho hodnotu desetinné číslo. Například v 0,6 je šestka v místě desetin, takže jsme umístili 6 nad 10, a vytvořili tak odpovídající zlomek 6/10.

Pokud chceme zlomek rozšířit, musíme vynásobit čitatele i jmenovatele stejným číslem. Pokud chceme zlomek vykrátit, musíme vydělit čitatele i jmenovatele stejným číslem.V argotu pak můžeme narazit na slovo „bor“, které označovalo „peníze na dřevo“. V průběhu času ale došlo ke zkomolení až na dnešního „bůra“, kterým označujeme pětikorunu, ale někteří také pětiletý pobyt za mřížemi.

Kolik peněz je pětka : pětka – desetikoruna, Rippl 1926 uvádí ve stejném významu též peťák, pětiletá; původně název pro pětizlatku, při rakouské měnové reformě v r. 1892 byla zavedena koruna v poměru jedna zlatka = dvě koruny, pětizlatce tak nově odpovídala desetikoruna,…