Jak vysvetlit diteti matematiku?
Náprava (reedukace) vyžaduje spolupráci nejenom dítěte samotného, ale i jeho rodičů, učitelů a spolužáků. Proto je třeba, aby byli rodiče i učitelé seznámeni s podstatou poruchy a aby pochopili, že u dítěte nejde o hloupost ani lajdáctví, ale o závadu v organismu, kterou je možné společně zvládnout a překonat.Sčítání, odčítání s přechodem přes základ 10 se provádí pomocí rozkladu druhého sčítance a to tak, že se nejdříve určí, kolik je třeba přičíst k prvnímu sčítanci, aby výsledkem bylo číslo 10. To je např. 8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15.Skvělým místem na učení počítání je beze sporu kuchyně. Nejen, že vám vaše ratolesti mohou pomáhat, navíc zažijí čísla a počítání v praxi. Počítejte během vaření vajíčka a knedlíky, nechte děti nachystat příbory pro všechny a nenápadně pokládejte otázky jako: „Mají všichni stejně

Jak vysvetlit dítěti počítání : Je důležité dítěti opakovat, že při sčítání dáváme věci dohromady, při odčítání dáváme věci pryč. Můžete později danou úlohu i napsat: 2 + 1 = 3; 3 – 1 = 2 Dítě vidí pohyb autíček a skutečný postup, zároveň si nenásilně fixuje znaménka plus a mínus.

Jak vysvetlit detem matematiku

Dělejte chyby. Součástí metody je vytváření jiného prostředí pro děti. Nutí je více přemýšlet, aktivně se zapojovat a spolupracovat mezi sebou, což jim přináší obohacení nejen v matematice. Žáci se učí součinnosti s ostatními i kriticky myslet a hlavně zjišťují, že dělání chyb není důvod k obavám, ale cesta k poznání.

Jak se projevuje dyskalkulie : Dyskalkulie grafická

  • neschopnost psát matematické znaky (číslice, čísla, a další),
  • porucha při zápisu víceciferných čísel,
  • neschopnost psát čísla podle diktátu,
  • neschopnost zápisu čísel pod sebou (číslic téhož řádu),
  • problémy při rýsování obrazců,
  • porucha pravolevé a prostorové orientace.

Tříleté dítě by mělo zvládnout napočítat do tolika, kolik mu je let – a také to umět ukázat na prstech. Také by mělo poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec či trojúhelník) a rozeznat základní barvy, případně předměty srovnat podle velikosti či barvy.

Již od věku 4 měsíců může začít seznamování vašeho miminka s počítáním a matematikou. Pokud tak učiníte, máte možnost poskytnout mu intuitivní pochopení základní dovednosti, kterou pak bude využívat po celý svůj život.

Kdy naučit dítě usínat samo

Klíč k usínání ve vlastní posteli a noční rutině

Dítě je schopno vytvořit si denní rutinu nejdříve ve 3 měsících věku, ale do té doby už s ní může mít první zkušenosti. Pokud chceme, aby dítě večer usínalo samo, mělo bychom již předem vědět, že se blíží čas spánku. Pomůže mu k tomu večerní rutina.Při písemném odčítání zapisujeme čísla pečlivě pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Je nutné napsat znaménko mínus před menšitele a místo znaménka „rovná se“ celý příklad podtrhneme. Začínáme zdola nahoru, nejprve jednotky, potom odčítáme desítky, stovky atd.Kromě nadšení pedagogů pomáhají také různé metody, například ta profesora Hejného. Tradiční výuka matematiky se na základních školách za dlouhá desetiletí prakticky nezměnila. Učitel odvypráví látku, napíše na tabuli příklady, zadá domácí úkol a děti pak svůj čas věnují procvičování.

U nás dvouleté umí napočítat do 10 podle hry na schovku, ale je vidět, že to umí jako básničku. Kolik čeho je dokáže spočítat do 2, pozná jestli má 1 věc nebo 2 věci. Počítat vysloveně jako chápat kolik čeho je umí pětileté právě do těch 10. Ale už umí částečně číst.

Jak ucit dítě s Dyskalkulii : Co pomáhá s učením

Ať se to nezdá, tak například hra s dřevěnými kostkami, kdy si dítě s nimi hrálo, stavělo, … rozvíjela se mu při tom prostorová orientace, učilo se znát tvary, porovnávalo počtu, velikosti… Pomoc při domácích pracích – vaření, (počítáte vajíčka, brambory a máte tu i převody jednotek, zlomky,…)

Jak naucit dítě rozklad cisel : Aby byly děti schopny rychle počítat s přechodem přes desítku, je potřeba, aby uměly dobře a rychle rozklady čísel. Ze začátku si to s dětmi znázorňujte (např. pomocí různých předmětů). Až to zvládnou rychle a budou se v tom cítit jistě, tak teprve čísla rozkládejte bez znázorňování.

Co musí umět dítě k zápisu do školy

Co by mělo znát

  • jméno a adresu svého bydliště, jména věk a povolání své rodiny.
  • základní barvy, geometrické tvary, řadu čísel od jedné do deseti, části těla, zvířata, rostliny.
  • zná základní znaky ročních období, začíná se orientovat ve dnech týdne.


Mělo by se umět obléct, najíst, zvládnout základní hygienu, a především by mělo být vybavené základními sociálními dovednostmi – tedy domluvit se s ostatními dětmi a přiměřeně reagovat na různé situace.Od 18 m mluvi ve vetach, počítá do 10.

Jak naučit dítě do pěti počítat : Jak naučit počítat zpaměti detailněji Můžete začít již v předškolním věku s počítáním do 5. Nejdříve využíváme různé pomůcky, třeba kamínky. Postupně seznamujeme dítě s matematickými operacemi plus a minus, učíme ho postřehem poznat počet kamínků.