Co je to potažmo?
⭐ Podle slovníků má význam „přesněji řečeno, vlastně“ nebo „popřípadě, eventuálně“.Praxe je počeštěné starořecké slovo πραξις (praxis) znamenající činnost. Kromě tohoto obecného významu se používá i ve specifických kontextech: Praxe (filozofie) – protiklad teorie; také jednání z hlediska etiky. Odborná praxe – výuka pracovní činností a její výsledek.Cela může být: vězeňská cela – místnost k ubytování vězňů klášterní cela – obytná místnost řeholníka nebo řeholnice v klášteře. Pockelsova cela – zařízení, které využívá Pockelsova jevu.

Jaký je rozdíl mezi stáží a praxi : Jaký je rozdíl mezi stáží a praxi Stáž se týká zejména humanitních oborů, které své využití v praxi nemají, jezdí se na ně často do zahraničí na dotované programy a student je v ní pouze školen. Stážisté jsou zpravidla absolventi vysokých škol.

Co je to stáž

Odborná praxe či odborný výcvik je součást výuky, při které žák, učeň nebo student navštěvuje školní dílny nebo externí pracoviště (odborný výcvik mimo školu se někdy také nazývá stáž) a vykonává tam pod dohledem pracovní činnost.

Jak funguje stáž : Stáže jsou využívány jako prostředek pro zaučení nezkušených osob nebo osob, které se dostaly na určitou dobu mimo pracovní trh, do dílčích pracovních činností pod dohledem kvalifikovaných pracovníků. Přínosem pro stážisty je skloubení teorie s praxí a získaná zpětná vazba od profesně starších kolegů.

Jaký je rozdíl mezi stáží a praxi Stáž se týká zejména humanitních oborů, které své využití v praxi nemají, jezdí se na ně často do zahraničí na dotované programy a student je v ní pouze školen. Stážisté jsou zpravidla absolventi vysokých škol.

Stážisti a stážistky byli původně studenti na školícím pobytu. Dnes se však toto slovo používá i pro školící program, na nějž nemusíte nikam jezdit. Stáž není výhradně praktická, ale týká se také humanitních oborů, které své využití v praxi nemají. Na stáže se velmi často jezdí do zahraničí na dotované programy.

Jak si sehnat stáž

Jak najít stáž

Trhy navštěvují zástupci různých společností a často se shánějí po stážistech. Na vhodnou stáž můžete narazit i přímo v kampusu nebo na katedře. Řada fakult spolupracuje s různými firmami, které mohou právě přes školu hledat stážisty.Účelem stáže je získání odborných znalostí a zkušeností z prostředí ústředního orgánu státní správy. Je určena studentům*studentkám středních, vyšších odborných a vysokých škol.