Co je to primary school?
Obecná škola jakožto 1. stupeň školy (ang. „elementary school“) zahrnuje docházku s pěti ročníky (někdy se čtyřmi, šesti nebo osmi). V obecné škole se učí základní předměty a žáci často zůstávají v jedné učebně během vyučovacího dne s výjimkou tělesné výchovy, literární, hudební a výtvarné výchovy.první stupeň základní školy, střední škola jsou nejlepší překlady "middle school“ do čeština.2. stupeň základní školy je přirozeným pokračováním stupně prvního, primary school. Do secondary school nastupují děti ve věku 11 let a navštěvují ji do věku 16 let.

Co je Junior College : In the United States, a junior college is a (usually intermediate) two-year post-secondary school whose main purpose is to provide academic, vocational and professional education.

Co je to secondary school

2. stupeň základní školy je přirozeným pokračováním stupně prvního, primary school. Do secondary school nastupují děti ve věku 11 let a navštěvují ji do věku 16 let.

Jak se anglicky rekne stredni škola : Přehled škol v Anglii a v USA:

ANGLIE USA
primary school základní škola elementary school
secondary school střední škola high school
college střední odborná škola college
university vysoká škola university (používají pouze v názvech škol)

slovník , slovníček ( v knize ap .)

High school, je situace jasná, tak americké vysoké školství rozlišuje mezi tzv. College a University, kdy College je instituce vysokoškolského vzdělávání, která se zaměřuje především na bakalářské studijní programy (undergraduate).

Co je to junior

Slovo junior (z lat. iuvenis, mladý; druhý stupeň iunior, mladší; v protikladu k senior) má více jazykových i encyklopedických významů. Využívá se při rozlišování dvou jmenovců, z nichž jeden je věkově mladší, slovo se přidává za jméno dotyčného (stejně jako jeho český ekvivalent mladší).High school, tedy poslední stupeň povinné školní docházky, je v USA zakončen diplomem, který se nazývá High School Diploma. Kromě zmíněného diplomu je možné na některých internátních školách získat i tzv. International Baccalaureate Diploma.gymnázium

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
gymnázium high school
grammar school


Ale to, co je u nás první stupeň lze volně přeložit jako primary school, druhý stupeň lower-secondary a střední pak secondary. Tak by to bylo cca v britské angličtině, v americké by první stupeň byl elementary school, druhý middle school, střední potom high school.

Co znamená česky Hello : ahoj! {citosl.} hello! (také: hi!)

Co je Everything česky : všechno , vše Everything in the building went silent . Všechno v budově ztichlo . Is everything all right

Co je to middle school

Junior high school/Middle school

Překlad názvu „Middle school“ sice zní „střední škola“, nicméně se jedná o 2. stupeň základní školy, který děti navštěvují ve věku 11 až 14 let.

Pracovník, který v oboru pracuje déle než junior, ale není ještě tak zkušený, jako senior. Medior má zpravidla 2-5 let praktických zkušeností z oboru.Přívlastek "junior" na konci názvu pracovní pozice vyjadřuje, že pracovník ještě nemá s prací na této pozici příliš zkušeností. Zpravidla jde o formální zdůvodnění, proč má zaměstnanec dostávat nižší plat než jiní pracovníci vykonávající tutéž práci bez přívlastku "junior".

Co je middle school : Junior high school/Middle school

Překlad názvu „Middle school“ sice zní „střední škola“, nicméně se jedná o 2. stupeň základní školy, který děti navštěvují ve věku 11 až 14 let.