Kam spadá pod OSSZ?
Klientské centrum ústředí ČSSZ

Adresa Křížová 25, 225 08 Praha 5
Telefon 800 050 248

Odbornou pomoc a informace vztahující se ke konkrétní situaci občana poskytnou odborníci kterékoli OSSZ spadající pod příslušnou ÚSSZ v místě jeho bydliště a call centra na telefonním čísle 800 050 248.Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) umožnila lidem, aby mohli na call centrum pro nemocenské pojištění volat vytočením běžného telefonního čísla. Informační telefonní linka, která se specializuje na poradenství v oblasti dávek nemocenského pojištění, je dostupná nově na telefonním čísle 571 811 081.

Jaký je rozdíl mezi ČSSZ a OSSZ : Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ.

Kam podat stiznost na OSSZ

přímo u ČSSZ, nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Kde si nechat spočítat důchod : Můžete využít online důchodovou kalkulačku na ePortálu ČSSZ (služba „Informativní výpočet starobního důchodu“), která automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Pokud nedisponujete elektronickou identitou, lze využít důchodovou kalkulačku a veškeré údaje do ní vyplnit ručně.

Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. Občan může v rámci řízení o námitkách požadovat i přezkoumání zdravotního stavu. V tom případě je vhodné doložit nové lékařské zprávy.

Kontroly jsou prováděny na základě tzv. plánu kontrol, který si podle aktuální situace sestavuje OSSZ. Obecně platí, že rozsah a doba, kdy jsou prováděny kontroly nemocných v pracovní neschopnosti, není nijak speciálně vymezen. Platí tedy, že kontrola může přijít téměř „kdykoliv“.

Kdy je lepší ukončit nemocenskou v pátek nebo v neděli

Za neomezený pohyb, který získáte pátečním ukončením neschopnosti, totiž tvrdě zaplatíte. Člověk, který bere například 15 000 hrubého, stoná od pondělí a nechá si nemoc ukončit v pátek, dostane vyplacenou nemocenskou ve výši 938 korun. Když mu neschopenka skončí v neděli, bude to o hodně víc – 1546 korun.zákona ČSSZ kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.Do neschopenky vám kontrolor vypíše datum a čas, připojí podpis a všechno je vyřízeno. V opačném případě – pokud vás doma nezastihnou – najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Následující ordinační den byste se pak měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a celou věc vysvětlit.

Jak si stěžovat Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho úřadu (správního orgánu), který vede vaše řízení, nebo u kterého jste danou věc (například vydání osvědčení bez správního řízení) vyřizovali.

Jak podat stížnost na sociální pracovníci : Obraťte se na pracovníky zařízení, nejlépe na ředitele, nebo na vedoucího. Zařízení by Vám mělo dát odpověď na vaši stížnost. Když nejste spokojení se sociální službou, můžete podat stížnost také krajskému úřadu.

Kdy žádat o přepočítání důchodu : Kdy službu řešit

Doporučuje se však uplatnění žádosti o přepočet důchodu neodkládat a požádat ideálně hned po získání 360 dnů výdělečné činnosti. Zvýšení důchodu lze doplatit nejvýše pět let nazpět ode dne uplatnění žádosti o něj.

Jaký důchod má člověk který nikdy nepracoval

Člověk, který nikdy nepracoval, nemá nárok na starobní důchod.

Podání žádosti

Žádost s občanem sepisují na OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření). Žádost s žadatelem sepíše zaměstnanec oddělení důchodového pojištění.Ten doznal jistého navýšení, a proto základní výměra invalidního důchodu pro rok 2024 tedy činila 4 400 Kč. Stanovena je i minimální výše procentní výměry, která musí dosáhnout alespoň 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2024 obdržet, je 5 170 Kč.

V jakém čase může přijít kontrola na nemocenské : O kontrole logicky není člověk informován předem. Kontrola může přijít v kteroukoliv denní či noční dobu, ve všední dny i o víkendech. Může přijít i opakovaně a také v den ukončení neschopenky. Jedinou omluvou, pokud člověk pobírající nemocenské dávky není zastižen v době kontroly na uvedené adrese, je návštěva lékaře.