Co je to režisér?
Režisér je zodpovědný za celkové vyznění připravovaného díla a realizaci scénáře po umělecké a tvůrčí stránce. Důležitou částí jeho práce je vhodný výběr umělců pro jednotlivé role, následně s umělci konzultuje scénář a vede je během zkoušek.Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti , má v roce 2024 plat 19 841 Kč až 48 425 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti na nejnižší úrovni, je od 19 841 Kč do 39 517 Kč.Režijní příprava a spolupráce s ostatními inscenátory při vytváření koncepce představení. Navrhování složení inscenačního týmu a výběr umělců pro jednotlivé role. Spolupráce pří sestavování plánů studia a termínů zkoušek. Umělecký dozor při představeních.

Jak být režisér : Režisér musí být člověk vzdělaný historicky, filozoficky, literárně, výtvarně i hudebně, musí umět jednat s lidmi, organizovat a řídit práci, mít velké znalosti z filmové historie, techniky a estetiky, a současně musí mít i hluboké životní zkušenosti.

Co to je režie

Režie (z franc. régie, samostatné a odpovědné vedení, z lat. regere, panovat, vládnout) je umělecká tvůrčí činnost ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě, která spočívá v celkové organizaci filmového (jevištního atd.)

Co dělá asistent režie : Plnění úkolů a pokynů režiséra inscenace uměleckého díla. Vedení písemné dokumentace k připravované inscenaci uměleckého díla. Spolupráce při sestavování realizačního týmu. Udržování kontaktu se všemi výrobními složkami podílejícími se na inscenaci uměleckého díla.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů napříč celým školstvím (a včetně příplatků) byl v roce 2021 podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč (115 % průměrné celorepublikové mzdy), podle novely školského zákona podpořené sněmovnou má od roku 2024 být plat učitele nejméně 1,4 násobkem průměru, tomu v roce 2024 má …

Pro profese Pracovníci vězeňské služby eviduje úřad práce 67 volných pracovních míst v 9 nabídkách práce firem, 2 nabídky práce jsou nové, 2 nabídky jsou za týden. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 32000 do 38900Kč.

Co dělá filmový režisér

Charakteristika. Režisér zajišťuje režírování všech složek dramatického představení v divadle, televizi, rozhlase nebo filmu, operativně zajišťuje, organizuje a koordinuje průběh vysílání televizních a rozhlasových stanic v průběhu dne podle vysílacích programů a plánů.Školní vzdělání

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média KKOV nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru dramatická umění KKOV vhodná
Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií KKOV vhodná

režie výrobní, spojená s řízením a obsluhou výrobních zařízení (například údržba, řízení kvality atd.), režie správní zahrnuje náklady na řízení a správu podniku (vedení, účtárny atd.) a. režie odbytová, která zahrnuje například balení, expedici, reklamu atd.

Mzdové náklady představují ohodnocení práce úředníka/ků v souvislosti s výkonem agendy, tj. plat a povinné odvody. Režijní náklady jsou náklady související s řízením, činností a obsluhou úřadu, např. kancelářské potřeby, energie, telefony, pošta, nájemné, pojištění, vzdělávání úředníků, náklady na obslužný personál.

Co musí umět asistentka : Práce asistentky: Jaká je její náplň práce

 • vyřizování e-mailové korespondence a telefonátů,
 • organizace schůzek vašeho nadřízeného,
 • administrativa a úschova důležitých dokumentů,
 • prezentace na poradách a jejich tvorba,
 • asistence u pracovních pohovorů a schůzek,
 • správa sociálních sítí,
 • vedení systémů ve firmě a podobně.

Jaká práce je nejlépe placená : Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

 • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
 • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
 • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
 • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Kolik bere učitel na hodinu

Průměrný plat na pozici. Učitel základní školy je 37 436 Kč Při práci na plný úvazek je hodinová mzda 210 Kč .

Průměrný plat na pozici. Popelář je 35 279 KčKolik vydělává Vinař v České republice Pokud se podíváme na Vinař platové statistiky v České republice během 1. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 481 908 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 159 Kč za měsíc, 10 040 Kč za týden nebo 250,99 Kč za hodinu.

Co je filmovy producent : Filmový a televizní producent řídí a koordinuje činnosti skupiny utvářející a zajišťující program a filmovou tvorbu po stránce dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké, materiálně technické, organizační a provozní oblasti výroby filmů a pořadů.