Co je to spoj?
Jako spoj lze nazývat i pravidelnou jízdu, let nebo plavbu jiného dopravního prostředku. V letecké dopravě se obvykle spoje označují slovem „let“ (číslo letu). V lodní dopravě včetně přívozů, na lanových drahách atd. jsou spoje označovány podle zvyklostí dopravce, dopravního systému nebo vydavatele jízdního řádu.Šroubový spoj je nejrozšířenější konstrukční prvek, obvykle tvořený šroubem (svorníkem), maticí a jednou či dvěma podložkami, a dále spojovanými součástmi. Šroubový spoj se nejčastěji používá pro přímé spojení dvou nebo více částí k sobě.Konstrukční spoje rozdělujeme podle použitých spojovacích prostředků na: spoje nelepené – jsou rozebíratelné (hřebíky, sponky, šrouby, vruty, spojovací kování) spoje lepené – vytvořené buď pouhým lepidlem, nebo pomocí dalších vložených prvků (kolíky, pera, lamely, apod.).

Co je to rozebíratelný spoj : Za rozebíratelný spoj se považují spoje, které lze demontovat bez, nebo s použitím nástroje (nářadí), aniž by došlo k poškození spojovacího článku. Mezi rozebíratelné spoje řadíme například spojování pomocí šroubů, čepů, kolíků, per, závlaček a také svěrné spoje.

Jaké jsou druhy nýtů

Nýty lze provést dvojím způsobem: Přímé spojení – u přímého nýtování se dosahuje spojení roznýtováním jedné části v části druhé. Roznýtovává se nejčastěji zastudena, proto musí být součást, která se roznýtovává, z dobře tvárného materiálu. Používá se jen u málo namáhaných součástí.

Jak se spojuje dřevo : Tradiční metody spojování dřeva

Mezi nejčastěji používané patří: čepem vyztužené tupé spoje, falcované spoje pro úhlové spoje, překrývající se spoje, které umožňují podélné spojování dřevěných nosníků, a čepové spoje pro prostorové prvky. Tyto metody jsou založeny na vytváření vhodných otvorů ve dřevě.

Šroub je otočná strojní součást, jejíž hlavní funkční částí je vnější závit. Společně s maticí tvoří spojovací prostředek v rozebíratelném šroubovém spoji. Jiný typ spoje se vytváří pomocí vrutů. Spojovací šroub je obvykle opatřen hlavou, která umožňuje šroubem otáčet pomocí šroubováku nebo klíče.

Nejoblíbenější

  • Prodloužené matice.
  • Korunkové matice.
  • Čtyřhranné matice.
  • Navařovací matice.
  • Nerezové matice.
  • Ostatní matice.

Co je Perovy spoj

Perové spoje patří mezi spoje rozebíratelné s tvarovým stykem. Používají se k přenosu otáčivého pohybu z hřídele na náboj a k zajištění axiálního pohybu náboje po hřídeli. Používáme je častěji než spoje klínové, protože jsou výrobně jednodušší a přesnější.Zatahující vozy jsou označeny podobně: Linka, ze které zatahují, a zastávka, ve které se oddělují z trasy této linky, jsou uvedeny v prvním řádku a ve druhém řádku se zobrazuje linka jedoucí k vozovně a její název.Cinkovaný spoj u KVH patří k velice pevnému čelnímu spojení dvou hranolů pomocí lepidla. Princip spoje je ten, že pomocí cinkování se lepená plocha zvětší o 770% a to je sakra plocha 🙂 Tento spoj se pochopitelně používá u BSH hranolů.

Nýt je nasazen do vrtaného nebo děrovaného otvoru. Pomocí speciálního nářadí se trn nýtu zarovnaně utrhne. Trn nýtu deformuje pouzdro nýtu na zadní straně (slepé straně), čímž se vytvoří závěrná hlava. Jakmile se nýtovací části spojí, utrhne se trn nýtu na určitém místě.

Jakou délku nýtu : Podle vojenské normy tak musí být průměr závěrné hlavy nýtu nejméně 1,4krát větší než průměr dříku. Výška musí být nejméně 0,3krát větší než průměr dříku. Se všemi uvedenými parametry můžete vypočítat požadovanou délku nýtu. Přídavek je obvykle přibližně 1,5D.

Jak spojit 2 trámy : Čepování –jedná se o nejčastější spojení dvou trámů, jeden trám je zakončen čepem a druhý je opatřen dlabem. Čepování může být pravoúhlé nebo šikmé. Používá se pro spojení sloupku s vazným trámem a vaznicí, vzpěry se sloupkem a vazným trámem, pásku s vaznicí a sloupkem … .

Jak spojit dva kusy dřeva

Tradiční metody spojování dřeva

Mezi nejčastěji používané patří: čepem vyztužené tupé spoje, falcované spoje pro úhlové spoje, překrývající se spoje, které umožňují podélné spojování dřevěných nosníků, a čepové spoje pro prostorové prvky. Tyto metody jsou založeny na vytváření vhodných otvorů ve dřevě.

Vrut je druh samořezného šroubu, který se nejčastěji využívá do měkkých materiálů jako je dřevo, sádrokarton, nebo plast. S použitím hmoždinky ho můžeme použít i do pevných materiálů (cihla, beton, nebo s použitím hmoždinky do zdi, betonu a pod. Výhodou je, že se spoj pomocí vrutů dá opět rozebrat.Závit je technický prvek strojní součásti, jehož tvar je určen závitovou plochou. Ta vznikne navinutím profilu na válec podél šroubovice, v daném stoupání.

Jak vypočítat součin matic : Aby součin dvou matic A a B byl definován, musí být počet sloupců matice A stejný jako počet řádků matice B, tj. je-li matice A = (aik) typu (m, p), musí být matice B = (bkj) typu (p, n), tj. A(m, p) · B(p, n) = C(m, n) .