Co jsou to prarodiče?
V případě potomka o generaci mladšího se používá označení pravnuk. Každý člověk je pro někoho vnuk nebo vnučka a zároveň každý vnuk nebo vnučka má tedy celkem čtyři prarodiče, dva dědečky (otce otce a otce matky) a dvě babičky (matku matky a matku otce), pravnuk má pak celkem osm praprarodičů.V případě úmrtí vašeho rodiče a sourozence, rodiče a sourozence vašeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence vás zaměstnavatel musí omluvit na 1 den. V případě, že zařizujete pohřeb některé z těchto osob, vám pak přísluší 1 den pracovního volna navíc.Pokud zemře váš blízký příbuzný – placené volno na pohřeb rodičů, sourozenců, prarodičů, strýce, tety, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě Zaměstnanci mají nárok na jeden placený den volna na pohřeb, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Maximálně tedy 2 dny placeného volna.

Co říct na smrt : Podání ruky a slova „Upřímnou soustrast“ nebo „Je mi to líto“ smutného člověka neurazí a nepohorší. Dáváme mu tak najevo, že jsme jeho ztrátu zaznamenali, že jej vnímáme jako pozůstalého a že s ním soucítíme. Otevíráme tím také prostor pro další hovor, neděláme tabu ze smrti a ztráty.

Kolik dní volna při úmrtí

Pokud zemře váš blízký příbuzný – placené volno na pohřeb rodičů, sourozenců, prarodičů, strýce, tety, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě Zaměstnanci mají nárok na jeden placený den volna na pohřeb, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Maximálně tedy 2 dny placeného volna.

Co když nemám peníze na pohřeb : Co když na pohřeb nemám peníze Není vaší povinností pohřeb zařizovat ani jej platit. Pokud do 96 hodin od úmrtí nesjednáte pohřeb, přechází tato povinnost na obec. Ta má ze zákona povinnost zajistit důstojný pohřeb a pietu.

Dobrý den, občanský zákoník stanoví, že náklady pohřbu a opatření pohřebiště/hrobu se hradí z pozůstalosti. Pokud by pozůstalost nestačila ke krytí nákladů způsobu pohřbu, jaký si zesnulý přál, musí být pohřben alespoň slušným způsobem podle místních zvyklostí.

V takovém případě je nejvhodnější říct: „Je mi to líto, přijměte, prosím, moji upřímnou soustrast. „Pozor, soustrast nepřejeme, ale vyjadřujeme,“ připomíná lektor etikety velmi často používané a nevhodné slovní spojení ‚přeju upřímnou soustrast', které je poněkud nesmyslné, když se nad ním zamyslíme.

Jak se pozná blížící se smrt

pokles krevního tlaku, puls obtížně hmatný, často tachykardie s arytmiemi. změny vzorce dýchání, někdy charakteru mělké bradypnoe, někdy mělké tachypnoe, často apnoické pauzy, známky usilovného dýchání (zatahování nadklíčků) změny v obličeji („špičatění”, tj. zostření rysů, vystoupení nosu z obličeje)Je nutné zavolat lékaře, který zesnulého prohlédne a vystaví list o prohlídce (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu. Po zavolání pohřební služby je nutno domluvit všechny podrobnosti, pohřební služba následně vyřídí vše požadované za Vás.Co zařídit po smrti blízkého

  1. Vyřízení úmrtního listu.
  2. Příspěvek na péči.
  3. Odevzdání dokladů po zemřelém.
  4. Ukončení pracovní neschopnosti při úmrtí
  5. Přepis změny rodinného stavu v občanském průkazu.
  6. Žádost o vdovský/vdovecký důchod.
  7. Žádost o sirotčí důchod.
  8. Zablokování účtu.


Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Pokud si zesnulý přál mít pohřeb, měli bychom mu jej vypravit do 96 hodin od oznámení úmrtí a současně umožnit uctění památky také ostatním příbuzným a osobám blízkým. Náklady pohřbu a opatření pohřebiště se hradí z pozůstalosti.

Co si nebrat na pohřeb : Vždy na pohřeb zvolte tmavé a formální oblečení. Vhodný kabát nebo plášť vás bude hřát po celou dobu pohřbu. Kabát by měl být ve střízlivé barvě, například černý, tmavě šedý nebo tmavě modrý. Pokud očekáváte velmi nízké teploty můžete sáhnout po jednoduchém termoprádle, které použijete jako spodní vrstvu.

Kolik stojí nejlevnější pohřeb : Všechny tyto položky promlouvají do konečné ceny za pohřeb. Obecně ale můžeme říci, že nejlevnější bývá právě pohřeb zpopelněním bez obřadu – vyjde podle lokality přibližně od 10 000 Kč do 20 000 Kč. Například zpopelnění s obřadem v malé obřadní síni v Chrudimi vyjde na 19 950 Kč.

Jaký je to pocit zemřít

Umírající se bojí bolesti, opuštění, selhání či utrpení, obává se ztráty soběstačnosti, o rodinu a blízké. Nebezpečí vzniká v okamžiku, kdy strach začne přerůstat v paniku, která je nakažlivá a šíří se z jednoho člověka na druhého. Vedle strachu může umírající zažívat pocity viny, bolesti a zlosti.

Poté, co nastane smrt, dochází v celém lidském těle k řadě změn a tyto změny probíhají také v oku a jeho okolí. Oko se vysuší, zornice přestanou reagovat na světlo, rohovka se zamlží a ztratí své vlastnosti.Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:

Ohledací list vystaví místní lékař a zesnulého obvykle převeze na patologii. Organizace oznámí smrt rodinným příslušníkům . Poté je třeba si vyzvednout osobní věci zesnulého. Převoz a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba.

Jak dlouho trvá než se ozve notář po úmrtí : Po smrti člověka musí proběhnout dědické řízení. Je tomu tak i v případě, kdy zemřelý neměl žádný majetek. Pokud jste vypravitelem pohřbu nebo patříte do okruhu dědiců, měl by vás oslovit notář, který dědické řízení zpracovává. Není nastavena žádná lhůta, do kdy vás musí notář kontaktovat, obvykle to trvá 6 – 9 měsíců.