Co musí umět dítě při nástupu do školky?
umět být chvíli sám bez svých blízkých. přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit,poděkovat,pozdravit…) umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno.Doklady k zápisu:

  1. Rodný list.
  2. Místo trvalého pobytu dítěte.
  3. Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře.

Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců. Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození. Mělo by zvládnout sebeobsluhu. Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.

Co se učí děti ve školce : Své dítě dokážu naučit vše, co ho naučí školka

Doma se děti naučí i číst, počítat, používat nůžky, zavázat si tkaničky, umýt si ruce před obědem a další praktické dovednosti. Co se však doma nenaučí, je interakce s jinými dětmi. Sdílení zkušeností v kolektivu. Chování mezi vrstevníky.

Co by děti měly umět

Po motorické stránce by dítě kromě aktivit, jako jsou chůze, běh, skok, lezení, házení, mělo postupně zvládat jízdu na kole bez pomocných koleček, plavání, bruslení, sáňkování a lyžování. Tyto sporty jsou důležité pro koordinaci horních a dolních končetin.

Co by mělo umět tříleté dítě : Tříleté dítě s jistotou chodí a běhá i po nerovném terénu. Oproti předchozímu batolecímu období už tříletý předškolák lépe koordinuje svoje pohyby. Vydrží stát na jedné noze a skákat snožmo. Na konci třetího roku je dítě schopné začít se učit jezdit na kole.

Jak probíhá samotný zápis Zápisy mají 2 části: ve formální části předložíte potřebné dokumenty a nezabere Vám moc času. další částí bývá rozhovor dítěte s paní učitelkou, která hravou formou posoudí, zda je dítě připravené k nástupu do školy, obvykle zabere zhruba 20 minut.

S sebou k zápisu musíte přinést žádost k přijetí do prvního ročníku, občanský průkaz (pozor, platný!) a rodný list dítěte. Pokud vaše dítě nastupuje o rok později, je potřeba doložit i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Na co se ptaji při zápisu

K zápisu do první třídy by mělo dítě umět:

Představit se, říci své jméno, věk a bydliště. Poznat základní barvy a geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh). Vyjmenovat číselnou řadu do deseti a spočítat předměty do pěti – porovnat počet prvků ve skupině (více x méně x stejně).Co by mělo dítě k zápisu umět I tady záleží na škole. Nicméně platí, že nejčastěji se dítěte budou ptát na jméno a příjmení, kolik je mu let, kde bydlí, jak se jmenuje maminka, tatínek, sourozenci, jaké povolaní rodiče vykonávají. Dítě zazpívá písničku, odrecituje básničku, nakreslí obrázek lidské postavy.Ve školce děti nesedí v lavicích a v místnosti není rozhodně ticho. Děti vytváří skupinky a každá skupinka se věnuje nějaké činnosti. Část dětí maluje, část dělá didaktické úkoly u stolečků, část dětí se věnuje volné hře. Učitelka kontroluje práci dětí, snaží se o zapojení všech dětí do nějaké činnosti.

Pokud chcete učit v MŠ, stačí minimálně bakalářský titul z učitelství MŠ. Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit ve školce, stačí vystudovat bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy.

Kdy má dítě umět počítat : Ve věku 3 let některé děti dovedou počítat zpaměti do pěti. Víc než tři předměty však nespočítají. Ve věku 4 až 5 let si své logické dovednosti prohlubují a zapamatovávají si další čísla, která umí s postupem času používat téměř bezmyšlenkovitě.

Jak poznat opožděný vývoj dítěte : Rozhodně byste měli informovat vašeho pediatra, pokud u dítěte pozorujete některou z následujících věcí:

  • dítě nereaguje na zvuky,
  • dítě se chová, jako kdyby nevidělo předměty v jeho těsné blízkosti, popř.
  • dítě se nezajímá o to, co se děje kolem něj,
  • dítě neudrží hlavu vzpřímeně ani ve věku 3 – 4 měsíců,

Kdy by mělo dítě umět barvy

Obecně se dá říct, že by dítě mělo zvládnout: 3 až 4 roky: rozlišit a pojmenovat červenou, žlutou, modrou a zelenou barvu, 4 až 5 let: na řadu přichází černá a bílá barva, 5 až 6 let: pokračuje oranžová, hnědá, šedá, fialová, růžová barva a k tomu ostatní odstíny.

Co by mělo znát

  • jméno a adresu svého bydliště, jména věk a povolání své rodiny.
  • základní barvy, geometrické tvary, řadu čísel od jedné do deseti, části těla, zvířata, rostliny.
  • zná základní znaky ročních období, začíná se orientovat ve dnech týdne.

S sebou k zápisu musíte přinést žádost k přijetí do prvního ročníku, občanský průkaz (pozor, platný!) a rodný list dítěte.

Jak připravit dítě k zápisu : I připravenému dítěti je vhodné před zápisem objasnit, co to zápis je, o co tam jde, s čím se tam setká. Dále doporučuji mít jako hlavní prioritu dne zápis, další aktivity neplánovat, dát dítěti odlehčující den, aby na zápis nedorazilo unavené, vystresované, stíhající milión dalších aktivit.