Co napsat místo je?
Někdy můžeme sloveso BÝT nahradit slovesem CÍTIT. Např. Cítil jsem se ospale namísto Byl jsem ospalý. Někdy však sloveso cítit může mírně pozměnit význam věty.synonyma

 • vlastnit.
 • čítat, zahrnovat.
 • pociťovat, zakoušet.
 • být někomu kolik; (expresivně, zhruběle) smrdět tady už (jak dlouho)
 • pojmout; dostat; (vulgárně) ošukat, oprcat.

Bychom, byste, bych, bys

 • Bychom ✓
 • Bysme; by jsme ×
 • Byste ✓
 • By jste ×
 • Bych ✓
 • By jsem; bysem ×
 • Bys ✓
 • By jsi ×

Jaké jsou tvary slovesa být : Tvary slovesa 'být' v minulém čase

 • osoba. I was/'aɪ wəz//aj wəz//'aɪ wəz//aj wəz/ – byl jsem. we were/'wi: wɜ://wí wә́//'wi: wɜ:r//wí wә́r/ – byli jsme.
 • osoba. you were/'ju: wɜ://jú wә́//'ju: wɜ:r//jú wә́r/ – byl jsi. you were/'ju: wɜ://jú wә́//'ju: wɜ:r//jú wә́r/ – byli jste.
 • osoba.

Co je Jsem

Jsem je tvar slovesa být pro 1. osobu čísla jednotného v přítomném čase, používáme ho, pokud chceme říci, kde se nacházíme, jak se cítíme a podobně.

Co to je ukájet : význam. tišení touhy, pudu, chtíče, nutkání apod.

Naproti tomu slovo mít znamená, že něco vlastníme, je to naše. Pokud vyjadřujeme, že něco máme, nejedná se o vyjmenované ani příbuzné slovo a mít píšeme s měkkým I. Chtěla bych mít dlouhé vlasy.

Způsobové sloveso (též modální sloveso) je druh slovesa, jehož pomocí se vyjadřuje, zda je dispozice konatele děje k tomuto ději nutná, možná nebo záměrná, vyjadřuje tedy „stupeň realizovatelnosti“ děje, neboli voluntativní modalitu. Většinou se pojí s infinitivem plnovýznamového slovesa, méně často s gerundiem.

Co je to za slovní druh je

Slova náš, nám, je, všechny, ho, který, se, takové řadíme mezi zájmena. Při určování slovních druhů musíme vždy přihlížet k významu a úloze slov v dané větě.synonyma

 • jednoduše, nekomplikovaně
 • zkrátka, krátce.

Slovesný čas a způsob

Slovesný čas máme minulý (vařila), přítomný (vaří), budoucí (bude vařit). Slovesný způsob pak oznamovací (běhal), rozkazovací (běž!), podmiňovací (běžel by).

86: Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem, jsou tvary jednoduché (čekám, psát). Patří mezi ně i tvary se zájmenem se (vrtí se, získá si), kterým říkáme slovesa zvratná. Ostatní tvary, které jsou vyjádřeny více slovy, jsou tvary složené (utekl jsi).

Kdy se píše sem jsem : JSEM je tvar slovesa být. SEM je příslovce místa vyjadřující směr na toto místo. ⭐ O tvaru „jsem“ tedy uvažujeme jen v případě, že podmětem je JÁ. ⭐ Zkuste větu změnit tak, aby podmětem bylo třeba TY nebo MY, pokud tam SEM zůstane, pište ho bez počátečního J.

Co je které : Slovo které je zájmeno. Jinak pro kontrolu slovních druhů lze snadno využít Slovník spisovné češtiny, u slov bývá uveden právě i slovní druh, ke kterému patří.

Co znamená ukojit

ukojit – Slovník současné češtiny | Nechybujte | Lingea s.r.o. uspokojit , utišit potřebu , touhu ap . Ukojil si své zvrhlé choutky na nevinné dívce .

Synonyma ke slovu skoupý jsou: lakomý, nemístně šetrný, skrovný (skromný).Čechách (s přesahem až na horní Posázaví) a na části západní Moravy (Novoměstsko, Tišnovsko) se užívá pojmenování zajíc. Varianta zajc vytváří kompaktní areál na Náchodsku, Vysokomýtsku a Litomyšlsku. Menší oblasti tvoří název micák (zejm. na Valašsku), kotrna a kuťák (jižně od Vsetína).

Co znamená Tryhard : Tryhardit/tryhard – výraz převzatý z herního prostředí. Tryhard je hráč, který je přespříliš nadšený, zapálený a soutěživý – prostě moc snaživý. Tryhardit je pak od toho odvozené sloveso, které vyjadřuje přílišnou snahu.