Co se lije do chladici kapaliny?
Nemrznoucí kapalina je obarvená kapalina, kterou nalijete do chladiče (zpravidla spolu s destilovanou vodou), kde pomáhá regulovat teplotu motoru. Klíčovou složkou je etylenglykol, který snižuje teplotu tuhnutí vody a zvyšuje teplotu varu. To pomáhá zabránit zamrznutí, varu nebo odpařování vody v chladiči.Dolijte chladicí kapalinu stejné barvy, jako už vidíte v nádržce. Opatrně dolijte chladicí kapalinu do nádržky tak, aby její hladina nepřesáhla rysku s maximální hladinou. Přelití chladicí kapaliny by mohlo způsobit přetlakování motoru. Po doplnění kapaliny do chladiče pevně uzavřete nádržku a ujistěte se, že těsní.Odpověď možná leckoho překvapí: obyčejnou vodu z kohoutku. Chladicí kapalina se totiž vždycky skládá z glykolu a vody. Ta se odpařuje rychleji, a tak je nevyhnutelné, že jí mírně a plynule ubývá. Voda je tedy prvním podezřelým, když najdete hladinu blízko minima.

Co delat kdyz nemám chladici kapalinu : V případě, že vás na nedostatek chladící kapaliny upozorní kontrolka během jízdy, automobil zastavte hned, co to půjde. Pokud nebudete mít při sobě chladící kapalinu, stačí nádobku nouzově doplnit vodou. Na dojetí to stačit bude. Jestli se vám to ale stane v zimě, dejte si pozor, ať voda v chladícím systému nezamrzne.

Jaký je rozdíl mezi G11 a G12

G11 – modro-zelená nemrznoucí směs je dobrým výběrem pro novější motory, které již mají hlavy na válcích vyrobeny ze slitiny hliníku. G12 – červená chladicí kapalina je určena pro novější vozidla s hliníkovými hlavami, kde šetří slitiny z měkkých kovů, gumové těsnění a plastové části.

Kdy dolít chladící kapalinu : Pokud je hladina chladicí kapaliny mezi minimální a maximální hodnotou, není potřeba žádné doplnění. Pokud je hladina pod minimální hodnotou, je třeba doplnit chladicí kapalinu.

Výměnu chladicí kapaliny je třeba provádět jednou za tři roky u starších kapalin G11 a jednou za pět u kapalin novějších. Interval doporučený výrobcem vašeho auta byste měli najít v manuálu. Pokud tam žádný nenajdete, případně se dočtete, že není nutné kapalinu měnit, platí výše popsaný interval 3 nebo 5 let.

Pozor, nádobku otevírejte jen v případě, že je motor studený, potřebujete-li dolít na cestách, dejte tomu alespoň deset minut na vychladnutí. Horká kapalina může trochu vystříknout ven a opařit vás, což rozhodně nechcete. Dolít na požadovanou hladinu lze chladicí kapalinou, ale i běžnou vodou z kohoutku.

Co se stane když Naliju špatnou chladící kapalinu

Motor či jeho části by mohly zevnitř korodovat, v chladící soustavě by se mohly hromadit usazeniny a v neposlední řadě – kapalina, která v létě motor chrání, by jej v zimě mohla v případě zmrznutí poškodit následkem expanze, která přirozeně nastává při přeměně v led.Pokud by to tlakovalo do vody, tak je to vidět zespodu pod vyrovnávací nádobkou, tamtudy je vyveden přepad od víčka ven, poznáš to krásně, když hned po zastavení, když je systém pod tlakem, povolíš trošku to víčko, až uslyšíš únik tlaku a zespodu ti uystříkne trošku vody, to je to místo vyůstění přepadu.Nemrznoucí směs do chladičů K12 EXTRA

Odpovídá normě VW TL 774/D. Svými vlastnostmi je totožná s originální chladicí kapalinou G12 a G12+, která je schválena pro použití ve vozech Škoda a je s touto kapalinou plně mísitelná. Kapalina určená do moderních motorů, včetně celohliníkových.

G12 či G12+ slouží typicky přeplňovaným motorům pracujícím s vyššími teplotami a je obvykle červená nebo růžová. G13 je pak určená motorům sportovním aut a vysoce výkonných motorek a je nejčastěji žlutá nebo oranžová.

Kolik stojí litr Fridexu : Fridex G 13

Cena Firdexu G 13 se pohybuje mezi 120 a 160 Kč za jeden litr.

Jak se projevuje nedostatek brzdové kapaliny : Nedostatek brzdové kapaliny v lepším případě zjistíte rozsvícenou kontrolkou brzd nebo louží pod autem, v horším případě pak propadlým pedálem až na podlahu a náhlé ztráty brzdného účinku.

Jak dlouho vydrží chladicí kapalina

U nových aut vydrží chladicí kapalina až pět let

Pokud jde o koncernové vozy značky Škoda, mluvíme o favoritu až felicii, doporučená výměnná lhůta je dva až tři roky.

Klepání nebo pingování: Ztráta komprese může způsobit klepání nebo pingování z motoru, zejména při zatížení nebo během akcelerace. Špatná účinnost paliva: Snížená komprese a neefektivní spalování v důsledku prasklých pásů válců mohou mít za následek snížení spotřeby paliva, což vyžaduje častější doplňování paliva.Za problémem nejčastěji stojí prasklá hadice. Tu odhalíte pohledem směrem k podvozku. Jestliže se pod autem nachází mokrý flek, máte jasno. Pozvolný únik kapaliny z chladicího systému – začíná to snadno přehlédnutelnou loužičkou, končí každodenním doléváním kapaliny.

Jak zjistit jakou chladící kapalinu : Přesný typ chladicí kapaliny do vašeho automobilu naleznete v manuálu vašeho vozidla nebo jej vyčtete z nádobky chladicí soustavy, která se nachází v motorové části vašeho auta.