Co se podava při resuscitaci?
Podání léků

Všechny léky při rozšířené neodkladné resuscitaci podáváme zásadně intravenózně, proto po zajištění dýchacích cest musíme zabezpečit vstup do žilního řečiště. Nejčastěji zavádíme do periferní žíly krátkou plastovou kanylu o širším průměru.Volejte 155 a nahlaste svou polohu

Když osoba nereaguje na zatřesení rameny, volejte 155 nebo požádejte někoho v okolí. Pokud si svou polohou nejste jistí, zmapujte své prostředí a nahlaste blízké zastávky veřejné dopravy, obchody, kina, rybníky atd.Jak správně probíhá nepřímá srdeční masáž Hrudník stlačujte uprostřed – na hrudní kosti – a do to hloubky zhruba 5 centimetrů a při frekvenci 100 stlačení za minutu.

Co je nejpodstatnější součástí resuscitace : Záchranný vdech má být poměrně krátký s trváním jen kolem jedné vteřiny. Nejpodstatnější postupy základní KPR dospělých jsou obsaženy v prvním algoritmu (obr. 2). Poruchu vědomí ověřujeme nejlépe bolestivým štípnutím do ušního lalůčku.

Kdy podat adrenalin u KPR

Základním lékem je adrenalin, který se dá, pokud není k dispozici žilní vstup, podat intraoseálně (viz dále). Základní dávka u dospělých je 1 mg naředěný vodou na injekce do objemu 10 ml spláchnutý dalšími 20 ml. Podává se při asystolii co nejdříve po zjednání přístupu do cévního řečiště, při fibrilaci komor po 3.

Jak se podávají léky : Léky lze podávat několika různými způsoby. V domácí péči se léky obvykle podávají perorálně. Hlavním rysem této metody je to, že účinná látka léčiva se podává ústy a je poté vstřebávána v žaludku nebo ve střevě, odkud se přenáší do zbytku těla. Perorální podávání léku může zahrnovat podání několika různých typů léků.

Komprese provádíme s frekvencí mezi 100–120 za minutu, do rytmu písničky Jingle Bells nebo Stayin' Alive. Poměr kompresí hrudníku a vdechů do postiženého je 30:2. Otevřeme pacientova ústa a ucpeme nos, provedeme záklon hlavy a vydechneme do pacientových úst.

První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem zdravotnické pomoci nebo jiného kvalifikovaného odborníka. První pomoc sama spadá do soustavy občanských povinností. Cílem první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení.

Jaká je frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáží

10070001: Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého: Přibližně 100 stlačení za minutu.od zástavy oběhu okysličené krve v mozku začínají při běžné teplotě nenávratně odumírat mozkové buňky. I když se později profesionálním zachráncům podaří krevní oběh obnovit, vyšší mozkové funkce bývají trvale poškozené a pacientovi se nikdy neobnoví normální kvalita života.Adrenalin je třeba nitrožilně podávat ředěný. V různých doporučeních je uváděno několik vari- ant aplikace. Nejjednodušší je ředění 1:10 s poma- lou aplikací (či neředěný frakcionovaně) v dávce 0,3–0,5 mg u dospělých. Druhou variantou je řízená infuze rozpuštěním 1 ml adrenalinu v 100–250 ml fyziologického roztoku.

Guidelines 2021

Adrenalin 1 mg je doporučen podat co nejdříve při oběhové zástavě s nedefibrilova- telným rytmem. U defibrilovatelného rytmu se podává 1 mg adrenalinu po 3. výboji a dá- le 1 mg každou 3. –5.

Jaké máme typy podání léčiv :

 • intravenózní podání (do žíly)
 • intramuskulární podání (do svalu)
 • subkutánní podání (podkožní) / intradermální podání
 • intrapleurální podání (do hrudní dutiny)
 • intraperitoneální podání (do břišní dutiny)
 • intraarteriální podání (do tepny)
 • intratékální podání / epidurální podání ("do páteře")

Jaký je rozdíl mezi lékem a léčivem : Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti). Pojem „lék“ je definován ve farmakologii (zabývá se léky). Na rozdíl od pojmů „léčivo“, „léčivá látka“ a „léčivý přípravek“ nemá „lék“ definici v zákoně.

Jak se ředí adrenalin

Základním lékem je adrenalin, který se dá, pokud není k dispozici žilní vstup, podat intraoseálně (viz dále). Základní dávka u dospělých je 1 mg naředěný vodou na injekce do objemu 10 ml spláchnutý dalšími 20 ml. Podává se při asystolii co nejdříve po zjednání přístupu do cévního řečiště, při fibrilaci komor po 3.

Obecné zásady první pomoci

 • Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému.
 • Vyšetříme postiženého.
 • Zavoláme tísňové volání 155 nebo 112.
 • Poskytneme první pomoc.
 • Kontrolujeme postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci.

Rozhodnutí neresuscitovat vydávají lékaři v případech těžce nemocných pacientů, kdy by resuscitace vedla pouze k prodloužení jejich kritického stavu či vedla k významnému zhoršení stavu pacienta a de facto tak prodlužovala jeho utrpení.

Kolik stlačení při masáži srdce za minutu : Protože během umělého dýchání dochází vždy k přerušení zevní masáže srdeční, musí být přestávka pro umělé dechy co nejkratší. Závazný poměr umělých dechů a stlačení hrudníku je 30:2, na 30 stlačení hrudníku připadají 2 rychlé vdechy.